Mezinárodní soutěž Slezská novinářská fotografie

Slezská knihovna v Katovicích a Syndikát novinářů v Ostravě jako organizátoři zvou všechny zájemce z české části Slezska (viz mapka) k účasti v 7. ročníku soutěže Slezská novinářská fotografie. Mohou se jí zúčastnit autoři fotografických snímků pořízených v roce 2009 nebo prací týkajících se událostí roku 2009.
Každý autor může do soutěže přihlásit maximálně 6 prací ve formátu 20 x 30 centimetrů v černobílém nebo barevném provedení, a to jednotlivé fotografie i fotoreportáže (každá reportáž bude považována za jedno dílo).
Fotografie musejí být na rubu označeny v dolním levém rohu jménem autora, datem a místem pořízení snímku, názvem fotografie nebo fotoreportáže, eventuálně popisem. Pokud práce titul nemá, je třeba na rubu uvést: Bez titulu.
Fotografie je nutno doručit spolu s přihláškou a CD nejpozději do 4. února 2010 do sídla Syndikátu novinářů Ostrava, ul. Dr. Šmerala 2, Ostrava. SN Ostrava jej poté předá do sídla Slezské knihovny v Katovicích. Autoři mají možnost dodat svá díla do Katovic sami, musejí tak učinit nejpozději do oficiálního termínu závěrky soutěže, tj. do 8.února 2010.
Přihlašovací formulář si autor můžete vyzvednout v sídle SN Ostrava, nebo si jej vyhledat na internetových stránkách Slezské knihovny v Katovicích – www.bs.katowice.pl.

CD nebo DVD, obsahující soutěžní fotografie nebo jejich skeny, je nutno uložit ve formátu jpg (komprese max. 12), nebo tif (rozliš. 300 dpi).

Účast v soutěži je bezplatná. Porota vybere 150 nejlepších prací, které zařadí do speciální výstavy a současně tištěného katalogu, jenž vyjde u příležitosti vyhlašování vítězů v březnu 2010.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *