Výstava Miroslavy Vitáskové Anything else?

Antikvariát a klub Fiducia a Galerie Dole pořádají vernisáž k výstavě Anything else? za účasti autorky – Miroslavy Vitáskové, a to v pondělí 18. 1. v 18 hod.
,,Miroslava Vitásková má již delší dobu zájem o hledání a vymezování své osobní identity. Jedná se o téma tělesnosti, vztahů mezi mužem a ženou. Autorka tuto tělesnost chápe jako primární vyjadřovací model v symbolické rovině. Jedná se především o záznamy,ale i manipulované fotografie, které navazují na model body artu, tedy jasně definované tělesnosti v současném umění. Jsou to struktury-mapy, ve kterých autorka zaznamenává procesuální obrazy ukotvené v čase, obrazy pracující s křesťanskou ikonografií (promítané na vlastní tělo), obrazy, které mluví o změně ženské identity v mužskou a obráceně. Jsou to obrazy, jimž se nedá upřít velká upřímnost až okázalá bolest. Je to odkaz na snahu vymanit se z jasně definovaného určení. Působivé jsou především reprodukce Kristovy podoby promítané na autorčino tělo. Tento výjev jakoby předjímá práci Mirky Vitáskové s používanou ikonografií. Banalita výjevu se zde střídá s vážným až ironickým, která přináší poznání naší omezené existenci. Také změna identity do podoby Krista má silný emocionální základ. Její podstatou je přijímání a odevzdání se. V těchto obrazech se autorka odhaluje, podrobuje svůj obrazy určité zkoušce s podvědomými formami. Jedná se o znejistění ikony i jejího následného výkladu. Nakonec s tělem se rodíme, žijeme s ním, vzápětí umíráme. Nevyhnutelnost, kterou Vitásková spatřuje jako možné omezení, ve výsledku spěje k vysvobození. Tělo v jejím podání prochází dále různými modelovými situacemi tak, že neodkazuje pouze k ikoně, ke křesťanství, k záměně identity, ale směřuje k samotnému umění, k modernitě (Mondriaanův motiv) — je to fotografie pracující s vertikalitou a horizontalitou. Další fotografie odkazující k transcendenci, k matérii, jakou je mléko »mateřské«, ale i kosmické (Mléčná dráha), jsou svou ikonografií veskrze extatické. Takto i tento cyklus fotografií na mě působí.“

František Kowolowski, kurátor výstavy

Výstava potrvá do 19. 2. 2010.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.