Přednáška Liber depictus

V prostorách knihovny Galerie výtvarného umění v Ostravě v úterý 12. 1. v 16.00 hodin začne přednáška Liber depictus. Vystoupí Marek Zágora v rámci svého cyklu Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku II.

Liber depictus, také Krumlovský obrazový kodex, významný doklad středověké knižní „kresby“ poloviny 14. století, který původně vznikl pro minoritský klášter v Českém Krumlově. Rukopisu dominuje obraz nad slovem, které jen popisuje jednotlivé perokresby. Kodex je velice členitý. Obsahuje Bibli chudých, dvě biblická podobenství a legendy o světcích, mezi nimi i legendy o sv. Václavu, jeho babičce sv. Ludmile a sv. Prokopu, které přednáška blíže představí. Velice cenný rukopis se dnes nachází v Rakouské národní knihovně ve Vídni. Na přednášce bude prezentována jeho částečná faksimile. (Marek Zágora)

Mgr. Marek Zágora, narozený 1976 v Ostravě, externí doktorand katedry historie Ostravské univerzity, vystudoval učitelství pro střední školy, kombinaci dějepis-jazyk německý na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V současné době pracuje jako učitel na Gymnáziu a SOŠ v Orlové-Lutyni. Zabývá se středověkou každodenností a vizuálními prameny jako zdrojem informací o životě středověké společnosti.

Příští přednáška se uskuteční 9. 2. 2010 na téma Ženy českých panovníků ve středověku.

(šru, ko)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *