Krajské zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2010

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 16. 12. 2009 schválilo podobu rozpočtu na rok 2010. Rozpočet na rok 2010 je sestaven v obdobné struktuře jako na rok 2009. Nepříznivý vývoj plnění daňových příjmů v letošním roce a stejně nepříznivá predikce pro rok 2010 jsou faktory, které zapříčinily meziroční pokles bilanční sumy rozpočtu ve výši 113 mil. Kč.

K hlavním zásadám rozpočtu na rok 2010 patří snaha získat maximum finančních prostředků formou dotací na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a zajistit udržitelnost ekonomik příspěvkových organizací. Z tohoto důvodu nejsou výdaje v těchto oblastech kráceny, naopak dochází k meziročnímu růstu, konkrétně u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů o 8,3 % a u výdajů na provoz příspěvkových organizací kraje o 7 % oproti schválenému rozpočtu roku 2009. Naopak objem prostředků určených na dotační programy poklesl oproti roku 2009 o 6,3 %.

Objem rozpočtu dosáhne v roce 2010 výše 7,4 mld. Kč, příjmy jsou zapracovány ve výši 6,0 mld. Kč. Rozpočet kraje na rok 2010 je stejně jako v minulých letech sestaven jako schodkový s tím, že schodek v celkové výši 1,4 mld. Kč bude možno uhradit volnými finančními prostředky z rozpočtu roku 2009 ve výši 354 mil. Kč, prostředky Fondu pro financování závazků vůči EIB ve výši 141,4 mil. Kč a dále smluvně zabezpečeným úvěrem od Československé obchodní banky, a. s., na předfinancování projektů realizovaných s pomocí evropských prostředků. V důsledku toho je výše zdrojů a výdajů v rozpočtu na rok 2010 vyrovnaná.

Mezi největší investice spolufinancované z evropských finančních zdrojů zařazené do rozpočtu příštího roku patří výstavba jižního obchvatu Opavy ve výši 279,4 mil. Kč, výstavba Integrovaného bezpečnostního centra MSK ve výši 265 mil. Kč, revitalizace přednádražního prostoru Svinov ve výši 115,5 mil. Kč, odbavovací plocha na Letišti Leoše Janáčka Ostrava ve výši 100,3 mil. Kč, nebo projekt Centra technického vzdělávání na Bruntálsku ve výši 56,5 mil. Kč. Mezi investice financované z prostředků kraje patří například protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd ve výši 60 mil. Kč, rekonstrukce pavilonu H – hemodialýza ve Slezské nemocnici v Opavě ve výši 36,5 mil. Kč, vybudování oddělení pro klienty s demencí v budově č. p. 104 pro Domov Na zámku v Kyjovicích ve výši 14,7 mil. Kč nebo rekonstrukce domova mládeže při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě ve výši 10 mil. Kč.

Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí
Odbor kancelář hejtmana kraje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *