Kuře bude nadělovat na ostravské radnici

Ve čtvrtek 22. října ve 14 hod. se v Radnici města Ostravy uskuteční slavnostní předání nadačních příspěvků z výtěžku 11. ročníku sbírky Pomozte dětem! zástupcům organizací a občanských společností z regionu Moravskoslezského, které uspěly ve výběrovém řízení.
Sbírku charakterizovanou logem kuřete v záchranném kruhu pořádá Česká televize společně s Nadací občanské společnosti. TS Ostrava tradičně připravuje pro sbírkové Velikonoční pondělí hodinu programu v podvečerním čase. A stejně tradičně je také ve výběrové komisi vždy jeden zástupce ostravské televize. Sbírka naplňuje po celou dobu svého působení hlavní cíl, kterým je zvyšování kvality života ohrožených a znevýhodněných dětí do 18 let v České republice.
Na kontě 11. ročníku Pomozte dětem! se sešlo 15 008 781 korun. Znovu se tak potvrdila dlouhodobá úspěšnost této sbírky, u které veřejnost oceňuje stabilitu a seriózní přístup, jenž pomáhá zajistit spolehlivé zázemí pro potřebné jedince i celé skupiny dětí. Za uplynulých jedenáct let poskytli přispěvatelé společně s dárci na sbírkové konto Pomozte dětem! více než 131 miliónů korun.
Malé slavnosti na ostravské radnici se s největší pravděpodobností zúčastní primátor města Petr Kajnar, zástupci Nadace rozvoje občanské společnosti v čele s vedoucí projektu Blankou Šrámkovou a zástupci Televizního studia Ostrava.
Mezi příjemce finanční podpory ze sbírky bude rozděleno více než 2,5 milionu korun, které jsou určeny na programy pro handicapované děti, kompenzační pomůcky, osobní asistenci podporu rodin, pomoc dobrovolníků i rozvoj speciálních terapií.

Tisková zpráva TS Ostrava

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.