Mezinárodní festival Techné Ostrava 2009 zahajuje

Do osmého ročníku vstoupí ve dnech od 21. do 23. října Mezinárodní festival filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách se zaměřením na vědeckou spolupráci a cestovní ruch TECHNÉ OSTRAVA 2009. Jeho dějištěm je již tradičně Dům kultury Poklad v Ostravě-Porubě, který je také hlavním organizátorem festivalu konaného s finanční podporou statutárního města Ostravy a pod záštitou primátora města Ostravy ing. Petra Kajnara.
Festival TECHNÉ OSTRAVA vznikl před osmi lety v severomoravské metropoli proto, aby ukázal, že bohatá průmyslová historie, která je tomuto regionu vlastní, může mít nejrůznější podoby a stojí za to ji ochraňovat. Jeho součástí jsou tak nejen projekce filmů a televizních pořadů, ale také odborné besedy, výstavy, soutěže, exkurze a další doprovodné akce, tvořící rámec hlavního programu. Ten v letošním roce představí třicet nejzajímavějších soutěžních filmů, jež odborná porota vybrala jak z České republiky, tak ze zahraničí. Zaslouženou pozornost nepochybně vzbudí jeden z dokumentů cyklu České televize o tradičních českých značkách Rodinné stříbro – příběh historie Vítkovic nazvaný Ocelové srdce strojírenství, na nějž navazuje komentovaná vizualizace budoucí podoby nejznámější ostravské industriální památky – Dolní oblasti Vítkovic, která by měla zanedlouho podstatně ovlivnit kulturní mapu Ostravy. Filmové dokumenty o úspěšných revitalizacích někdejších průmyslových objektů i celých areálů a jejich proměna v moderní kulturní nebo obytná centra se na festivalu vždy těší velké pozornosti, a tak tomu bude jistě i v případě televizního dokumentu Druhý dech průmyslové architektury. Ani letos však nebudou na festivalu chybět pozoruhodné historické dokumenty z Národního filmového archivu nebo reportážní pohledy na živou technickou historii zachycenou českými televizními reportéry a řada dalších filmových příspěvků z České republiky, Polska a Francie.
Nejlepší festivalové filmy pak budou oceněny soškou Ostravské Venuše a čestnými uznáními. V rámci slavnostního zahájení festivalu bude letos opět předána cena Stanislava Vopaska za individuální přínos v oblasti ochrany a dalšího využití technických a průmyslových památek a v tomto roce poprvé udělovaná cena Ostravská Venuše „za mimořádný přínos o zachování industriálního dědictví.“

Krátce o festivalu Techné Ostrava

Filmovými projekcemi však budou prolínat i tematicky zaměřené odborné přednášky polských a německých odborníků. Další cenné příspěvky z domova a ze zahraničí budou shrnuty ve sborníku, který je každoročně vydáván u příležitosti festivalu TECHNÉ OSTRAVA především pro odbornou veřejnost.

Festival TECHNÉ OSTRAVA již tradičně pamatuje i na nastupující generaci specialistů na technické a průmyslové památky, kteří se v budoucnosti chtějí zabývat jejich novým využitím, a to nejen v oblasti cestovního ruchu. Součástí festivalu je každoročně vyhlašovaná mezinárodní soutěž studentských diplomových a bakalářských prací. Letos ji obeslalo devětadvacet absolventů vysokých škol z České republiky, Slovenska a Polska. Ti nejlepší budou na festivalu oceněni cenami rektorů Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Hornoslezské vysoké školy obchodní v Katovicích.

Na účastníky festivalu však čekají také zajímavé kulturní zážitky. Nepochybně mezi ně bude patřit výstava industriálních fotografií polských autorů, nazvaná Fotopein, která bude už od středy 21. října k vidění ve foyer Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě a jejíž vernisáž se uskuteční v 17.00 hodin. O čtyřicet pět minut později se pozornost návštěvníků festivalu přesune do divadelního sálu Domu kultury Poklad, kde na ně bude čekat projekce televizního přepisu kultovní divadelní inscenace Komorní scény Aréna v režii Radovana Lipuse: Průběžná O(s)trava krve.

Horničtí pamětníci, ale i mladí lidé by si neměli nechat ujít diskusní pořad a zároveň setkání členů Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě v přednáškovém sále Domu kultury Poklad, nazvané Setkávání hornických generací aneb vesele i vážně o hornictví. Toto setkání s mladou i pamětnickou hornickou generací začíná ve středu 21. října v 15.00 hodin a na všechny, kteří se chtějí podělit o své vzpomínky a zážitky spojené s havířskou prací, případně o zajímavé dokumenty nebo fotografie, bude čekat i rázovité havířské pohoštění.

Dům kultury Poklad v Ostravě-Porubě vyhlásil letos v rámci festivalu TECHNÉ OSTRAVA 2009 mezinárodní výtvarnou soutěž „Svět strojů a techniky v dobách našich pradědečků“. Odborná porota, pod vedením akademického malíře Karola Hercíka, která vyhodnocovala desítky zaslaných kreseb, měla opravdu těžký úkol. Konečné výsledky této soutěže, spolu s výstavou nejlepších prací, budou vyhlášeny v Domě kultury poklad ve středu 21. října v 10.00 hodin.

Velký zájem budí každoročně mezi odborníky exkurze do průmyslových muzeí jak v České republice, tak v příhraničních oblastech Polska, které se i letos uskuteční jako součást doprovodného programu TECHNÉ OSTRAVA 2009, a to v pátek 23. října. Kroky zahraničních hostů povedou tentokrát do průmyslového areálu Dolní oblasti Vítkovic, který je na indikativním seznamu pro zapsání na seznam památek UNESCO. Letošní poznávací trasa festivalových hostů pak povede z Vítkovic do památkového Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích a do Hornického muzea na Landeku. Naopak čeští odborníci se těší na návštěvu Muzea zápalek, Muzea dějin železnice a Muzea dobývání železné rudy v Čenstochové v Polsku.

Návštěvami technických a průmyslových památek Ostravy a Čenstochové však program TECHNÉ OSTRAVA 2009 zdaleka nekončí. Na pátek 23. října jsou v divadelním sále Domu kultury Poklad připraveny dva bloky projekcí nejúspěšnějších letošních festivalových filmů, na něž jsou pozváni žáci a studenti ostravských základních a středních škol.

Tisková zpráva DK Poklad

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *