Eva Kotarbová
Administrátor: Eva Kotarbová Návštěvní kniha
 
 
 
 
 
 
 
Moje knihy
 
  • Černohorské sluncebraní
  • Marné levitace
  • Siluety
 
 
 
 
 
 
 
Encyklopedie
 
  • Encyklopedie 1. vyd. Vročení 2005  
    Vročení 2005  
  • Encyklopedie 2. vyd. Vročení 2013
    Vročení 2013
 
 
 
 
 
 
 
Rubriky
 
Archiv
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrava očekává výpadek příjmů

Statutární město Ostrava očekává v letošním roce výpadek rozpočtovaných příjmů ve výši asi 1 mld. Kč (což představuje 12,1 % schváleného rozpočtu). Týká se zejména  oblasti da?ových a kapitálových příjmů. Při řešení této situace město již přistoupilo k některým úsporným opatřením a další budou realizována do konce roku.

Opatření květen – červenec 2009:

– snížení běžných výdajů odborů Magistrátu města Ostravy o 3 % v celkovém objemu 62 355 000 Kč,

– zapojení volných zdrojů u základního běžného účtu (tzv. přebytku hospodaření roku 2008) ve výši 316  778 000 Kč.

Připravovaná opatření od září 2009:

– snížení neúčelové dotace městským obvodům z rozpočtu SMO o 5 % , což představuje úsporu ve výši 30 639 000 Kč,
– snížení neinvestičních dotací na provoz obchodním společnostem ve výši 5 % (tj. v absolutní částce 61 580 000 Kč),
– snížení kapitálových výdajů o 260 254 000 Kč,
– nenavýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím magistrátu města Ostravy na úhradu mzdových nákladů a navazujících odvodů. Částka ve výši 15 003 000 Kč, která byla blokována v rozpočtové rezervě města bude nově využita na krytí výpadků příjmů SMO.
– snížení běžných výdajů odborů Magistrátu města Ostravy o 2 % v celkovém objemu 41 570 000 Kč,

V souvislosti s realizací výše uvedených opatření bude mít statutární město Ostrava ke krytí výpadků příjmů připravené rozpočtové zdroje v úhrnné výši 788 179 000 Kč.

Rozdíl mezi uvedenými zdroji a výpadkem, který je očekáván, bude pokryt zapojením zůstatku rozpočtových rezerv, mimorozpočtovými příjmy a případně dalším snižováním kapitálových výdajů.

(voj)

 

Napsat komentář
Antispamová kontrola

Zadejte velké x

 
 
 
 
 
 
 
 
Smlouvy
 
 
 
 
 
 
 
 
Městské lázně
 
 
 
 
 
 
 
 
Starší archív
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajímavost
 
  • 7. Průhledy