Hudební skladatel Jan Grossmann Seniorem roku

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Senior2023.jpg.V pondělí 11. prosince byl v obřadní síni Magistrátu města Ostravy slavnostně předán titul Senior roku 2023 pedagogovi a hudebnímu skladateli Janu Grossmannovi (nar. 1949). Stalo se tak na základě ankety, která byla statutárním městem Ostrava vyhlášena na podzim letošního roku. Ocenění předával náměstek primátora Zbyněk Pražák. Další úspěšní senioři získali čestná uznání, a to stále aktivní Stanislav Drozd, pro něhož je celoživotním koníčkem fotografování,  a Rudolf Kubica, dlouholetý člen  Klubu českých turistů Ostrava-Poruba. Při této akci byl také udělen titul Klub seniorů 2023. Získal jej Spolek seniorů Martinov, který svou činnost datuje od r.  1961.  

Hudební skladatel Doc. Jan Grossman působil v několika lidových školách umění, byl také krátce dramaturgem Janáčkovy filharmonie Ostrava a Státního komorního orchestru v Žilině.  Stal se na dva roky dramaturgem festivalu Janáčkovy Hukvaldy. Po sametové revoluci v letech 1989-2011 působil jako odborný asistent a od roku 1993 už jako docent v několika univerzitních a celorepublikových institucích: pedagog a vedoucí pracovník nejdříve na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, dále zástupce ředitele na Institutu pro umělecká studia OU a jako zakládající vedoucí Katedry teorie a dějin umění na Fakultě umění OU. Spolupodílel se na založení Fakulty umění OU (spolutvůrce akreditačního spisu) a doktorského studia Interpretace a teorie interpretace na hudební větvi FU OU (hlavní řešitel akreditačního spisu).
V letech 2003-2015 působil také na Žilinské univerzitě v Žilině, kde byl pozván, aby založil a vedl novou Katedru hudby.
Nadále se věnuje kompozici a překladům duchovní literatury z bulharštiny. Je členem Tvůrčího centra Ostrava a Společnosti českých skladatelů při AHUV Praha i členem Umělecké rady a tajemníkem mezinárodní interpretační soutěže pro vokální dueta až okteta Stonavská Barborka, od roku 2022 transformované na Festival Leo Clemens Stonavská Barborka v Kroměříži. Brzy po jejím vzniku založil při Stonavské Barborce také její mezinárodní anonymní skladatelskou soutěž a je dosud jejím manažerem.

Na snímku dole všichni ocenění s náměstkem Z. Pražákem, který je uprostřed. Zleva: Rudolf Kubica, Jan Grossmann, zástupkyně Spolku seniorů Martinov  a Stanislav Drozd. 

Text a foto: Eva Kotarbová, vloženo 12. 12. 2023