Týden knihoven se zajímavým programem

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Festivalknihoven.jpg.

V rámci celostátního Týdne knihoven se uskuteční Festival ostravských knihoven, do něhož se zapojí také Knihovna města Ostravy, a sice od 3. do 8. října 2022. KMO nabídne zájemcům různé soutěže, kvízy, tvůrčí dílny a knižní fond z populárního projektu Druhý život knih. V rámci akce proběhne i zahájení festivalu Hudební současnost. V programu je úvodní beseda s ostravskými hudebníky – jubilanty, které se zúčastní skladatel Edvard Schiffauer, dále syn Ilji Hurníka – publicista a skladatel Lukáš Hurník či varhaník Jan Strakoš. Jmenovaní vystoupí ve středu 5. října od 15 hod. v ústředí KMO (budova u Sýkorova mostu). Už následujícího dne v  18 hodin začne zahajovací koncert festivalu Hudební současnost v pobočce na ul. Jiřího Trnky v Mariánských Horách.
Ve středu 5. 10. 2022 také proběhne v ústřední KMO křest 4. dílu sborníku Paměť Ostravy za účasti spisovatelky Scarlett Wilkové.

Novinkou letošního ročníku bude výměna rostlin a semen v několika pobočkách.

Více o programu akce, jíž se zúčastní  tyto knihovny se sídlem v Ostravě

Více o festivalu Hudební současnost 2022