Zámek Nová Horka je otevřen pro návštěvníky

V neděli 27. září 2020 byl po rekonstrukci slavnostně otevřen zámek Nová Horka ve Studénce. Od postavení až do roku 1945 patřil rodu Vetterů von der Lilie. Poté byl zkonfiskován a jeho prostory až do roku 2015 sloužily organizacím se sociálním zaměřením. Moravskoslezský kraj následně s pomocí zdrojů z Evropské unie zajistil obnovu prvního podlaží budovy, fasády, kaple a parku. Nyní jsou již potvrzeny další významné finanční prostředky z EU, takže bude zahájena druhá etapa rekonstrukce tohoto povodně barokního zámku pocházejícího z 18. století. 

Celkově bylo při zatímní dokončené obnově proinvestováno téměř 70 milionů korun. Z  evropských zdrojů se podařilo získat 26 mil. Kč,  zbytek dodal Moravskoslezský kraj.

Během rekonstrukce se našlo několik skvostů. Například při restaurování freskové výmalby v sala terreně se odhalily šablonové výmalby stropů, které Uvedl také se podařilo zrestaurovat do původního stavu. Restaurátoři odvedli kus práce i v zámecké kapli, kde byly obnoveny lavice a keramická dlažba. V kapli si lidé prohlédnou její původní mobiliář včetně tabernáklu oltáře. Bude zde instalován i nově zrestaurovaný oltář z kaple již neexistujícího zámku v Odrách,“ uvedl ředitel Muzea Novojičínska Zdeněk Orlita. Dodal, že bude k vidění i bohatě vybavená zámecká knihovna, která obsahuje sbírku cestopisů, astrologické spisy ale také beletrii či kuchařky.

Zámek i s jeho expozicemi je veřejnosti přístupný mimo pondělí vždy od 9 do 17 hod. V zimním období (od listopadu do března) jsou návštěvy možné jen na objednání. Do konce října je vstup zdarma.