Celkový dluh Ostravy klesl pod 2 mld. Kč

Ke konci června letošního roku bylo celkové zadlužení města ve výši 3 551 mil. Kč.
Největší podíl na tomto zadlužení má v minulosti realizovaná emise městských obligací v celkové hodnotě 3 160 mil Kč. Na její jednorázové splacení k 28. 7. 2014 však město vytváří tzv. umořovací fond, v němž je ke konci června naspořeno 1 609 mil. Kč. Tak je možno konstatovat, že celkový „reálný“ dluh města je k 30. 6. 2009 ve výši 1 942 mil. Kč.

Dluh města je vedle uvedené emise městských obligací dále tvořen:
půjčkou ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj na opravu bytového fondu pro městské obvody
hypotečním úvěrem u Komerční banky, a. s.
úvěrem u České spořitelny, a. s.
úvěry pro městské obvody (Ostrava-Jih, Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice)

V letošním roce (k 20. 6.) byl splacen úvěr pro městský obvod Poruba v původní celkové výši 50 mil. Kč; v roce příštím bude splacen úvěr u České spořitelny, a. s. (k 30. 11.) v původní celkové výši 1 500 mil. Kč a doplacena bude rovněž půjčka Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj na opravu bytového fondu pro městské obvody v původní celkové výši 73,4 mil Kč.

„Do konce letošního roku však zadluženost města pravděpodobně opět vzroste nad 2 mld. Kč, protože je připravováno zahájení čerpání úvěru, který město sjednalo s Evropskou investiční bankou. Z takto půjčených peněz budou hrazeny infrastrukturní investice města i projekty spolufinancované fondy Evropské unie“, řekl náměstek primátora pro finance a majetek Lukáš Ženatý.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *