V Těšínském divadle se šijí roušky

Roušky, které znesnadňují šíření koronaviru Covid 19, jsou stále nedostatkovým materiálem pro  zdravotníky, pracovníky sociálních služeb a širokou veřejnost. Proto se v Těšínského divadle rozhodli  pro jejich šití a nyní v divadelní krejčovně denně švadleny zhotoví asi sto kusů. Tento nápad vznikl na základě poptávky dialýzy místní nemocnice. „Každá rouška se počítá, proto budeme s výrobou pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné,“ řekla vedoucí krejčovny Karin Szostoková.