Grafické umění rodiny Sadelerů

Výstava grafiky ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě Grafické umění rodiny Sadelerů v podání Gabriely Pelikánové proběhne od 15. 7. do 20. 9. 2009 v Domě umění (Kabinet grafiky, Jurečkova 9). Vernisáž bude v úterý 14. 7. v 17 hodin. Úvodní slovo pronese Gabriela Pelikánová, kurátorka výstavy. Pro veřejnost bude výstavní akce otevřena od 15. 7. 2009.

Rodina Sadelerů se stala v průběhu 16. a 17. století pojmem v kontextu umělecké Evropy. Její tři gene-race tvořily nedílnou součást grafického u-mění nejen ve Vlámsku, ale i v dal-ších zemích. Zaklada-teli tohoto rodu byli Jan (1550-1600), Egi-dius a Raphael (1561-1628). Vzhledem k nábožen-ským a politickým rozbrojům byli nuceni ze své rodné země emigrovat a v práci dále pokračovat ve Frankfurtu nad Mohanem, Mnichově, Benátkách a v Praze.
Zde se také narodily jejich děti, které postupně navázaly na rodinnou tradici svých otců. Asi nejúspěšnější z celého nového pokolení byl Egidius Sadeler ml. (1570-1629), který působil jako grafik na císařském dvoře Rudolfa II. V závějích dějin ale nezapadlo ani jméno Raphaela Sadelera ml. (1584-1627/1632) a Marcuse Christopha Sadelera (1614-1656). Třetí generaci nejúspěšněji reprezentoval Tobias, který se prosadil v oblasti topografie.
Galerie výtvarného umění má ve svých sbírkách kolem dvaceti děl, jejichž autory je v různých časových obdobích rodina Sadelerů. Jedná se o námětově širokospektrální konvolut zahrnující grafická díla z oblasti sakrální tématiky a mytologie, ale i žánru a alegorie.

gp

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.