Eva Kotarbová
Administrátor: Eva Kotarbová Návštěvní kniha
 
 
 
 
 
 
 
Moje knihy
 
  • Černohorské sluncebraní
  • Marné levitace
  • Siluety
 
 
 
 
 
 
 
Encyklopedie
 
  • Encyklopedie 1. vyd. Vročení 2005  
    Vročení 2005  
  • Encyklopedie 2. vyd. Vročení 2013
    Vročení 2013
 
 
 
 
 
 
 
Rubriky
 
Archiv
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalamitní výskyt komárů se nepotvrdil

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a přizvanými odborníky provedl cílené a opakované šetření avizovaného výskytu komárů v povodněmi postižených oblastech Novojičínska. Šetření probíhalo ve 3 etapách s cílem přesné identifikace lokalit, kde hrozí přemnožení komárů. V průběhu prováděných terénních šetření se ukázalo, že očekávaná plošná kalamitní invaze nenastane. Jedním z důvodů je skutečnost, že na zaplavených loukách došlo k anaerobním rozkladným procesům travních porostů, které nepříznivě působily na přežívání larev komárů, čímž nastal jejich výraznému úbytek. Další příčinou je znatelný pokles hladin řek Luhy, Odry a jejich přítoků a také skutečnost, že již nedochází k  následným rozlevům. V neposlední řadě na celkovou situaci sníženého výskytu komárů příznivě působí rychlé vysychání zbývajících lučních tůní.
Odborníci z expertní skupiny však doporučují provést cílenou aplikaci insekticidu za účelem likvidace dospělých komárů v části katastru obce Jeseník (pod železniční tratí, na levé straně silnice) a v části katastru obce Studénka (mezi železniční tratí a odbočkou na Bartošovice). Aplikace bude provedena v okolí rozlevů, zejména na stranách přilehlých k obytné zástavbě. Starostové těchto obcí budou včas o zásahu informování prostřednictvím pracovníků krajského úřadu.
V rámci přijatých preventivních opatření Moravskoslezský kraj již zabezpečil nákup repelentních přípravků a předal zásilku HZSMSK Územnímu odboru  Nový Jičín k následné distribuci pro obyvatele Novojičínska.

Šárka Vlčková, tisková mluvčí
Odbor kancelář hejtmana kraje

 

Napsat komentář
Antispamová kontrola

Zadejte velké x

 
 
 
 
 
 
 
 
Smlouvy
 
 
 
 
 
 
 
 
Městské lázně
 
 
 
 
 
 
 
 
Starší archív
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajímavost
 
  • 7. Průhledy