Literární vědec Milan Blahynka o Kunderově tvorbě

V několika uplynulých týdnech v souvislosti s devadesátým výročím narození světoznámého spisovatele Milana Kundery (nar. 1. 4. 1929 v Brně, žije od r. 1975 ve Francii) se objevilo hodně informací o významu Kunderova díla pro českou i světovou literaturu, hodnotily se rovněž spisovatelovy postoje a názory v jednotlivých etapách jeho života, spojené s politickými změnami v poválečném Československu a také s emigrací.

Téma M. Kundera a jeho umělecká tvorba ,,mapuje“ také nová kniha literárního vědce Milana Blahynky, která nedávno vyšla v Nakladatelství Kmen, spol. s r. o., pod názvem Sedm kapitol o díle Milana Kundery.

Milan Blahynka

Nestor českých literárních vědců M. Blahynka hned v úvodním Upozornění svých ,,Sedmi kapitol“ vysvětluje, že tato kniha není pokusem o monografii, ale shrnuje sedm statí z velkého počtu jím napsaných právě o Kunderově literární tvorbě.

V Blahynkově nové publikaci jsou zahrnuty Zahrady Milana Kundery (z roku 1956, rozbor spisovatelových veršů), pojednání Jeden z pochybných básníků aneb Malá epizoda z padesátých let (2009, osudy sbírky Monology), stať Milan Kundera prozaik (z r. 1967, o knihách Směšné lásky,  Druhý sešit směšných lásek a Žert, ), dále Magie jmen, čísel a prvočísel… (1994, poznámky k Nesmrtelnosti), Třikrát Milan Kundera (jinak pojmenované stati vydané v letech 1996 a 2009 – recenze k Pomalosti a další), M. K. Čechořipský de la douce France/Poznámky k četbě Pomalosti Milana Kundery (z r. 1996) a Otázkami oplývající Kunderova oslava čeho vlastně? (2014, interpretace románu Oslava bezvýznamnosti).

Za každou statí, které vyšly v průběhu let 1956-2014, Milan Blahynka přidává různé informace, např. o okolnostech jejího vydání, společenské atmosféře doby, o ohlasu, jaký vzbudila, případně reakci Milana Kundery na ni.

Blahynkova kniha zájemcům také poskytuje rejstřík se soupisem knižních vydání tvorby M. Kundery a skromnou charakteristiku autora ,,Sedmi kapitol“.

V publikaci,  s ilustrací Michaely Doubkové na obálce, jsou v tiráži uvedeni  jako odpovědný redaktor Michael Doubek a jazykový redaktor Karel Sýs. Vydání knihy finančně podpořil Nadační fond Obce spisovatelů.

Sedm kapitol o díle Milana Kundery představuje zajímavé a poučné čtivo pro literární historiky a kritiky i běžné čtenáře (spisovatelovy fanoušky). Díky nim mají šanci proniknout hlouběji do často při prvním čtení nepostřehnutelných významů Kunderova literárního díla.

Eva Kotarbová

Foto: Eva Kotarbová