Za svědky minulosti potřetí

Brněnské nakladatelství Jota vydalo před několika dny knihu Za svědky minulosti novináře, scénáristy a spisovatele Milana Švihálka, který po léta působil také jako redaktor, dramaturg a  moderátor  Československé televize  a později v České televizi.  Zmíněná publikace je podstatným přepracováním dvou vydání (r. 1988 a 1992) publicistického titulu Za svědky minulosti.  Autor nyní na bezmála pěti stech stranách přibližuje doby minulé, kdy vznikaly pozoruhodné vynálezy, které ovlivnily životy našich předků. Při jejich objevování jsou v jeho úhlu pohledu zajímavá místa nejrůznějších koutů ČR,  ta jež se mohou chlubit obdivuhodnými technickými památkami, jakými jsou např. hamry, papírny, lanovky, sklárny, větrné mlýny, stará auta, tramvaje, vlaky a dokonce již rozhlasová a televizní technika.  Zachycuje i zaniklá či neobvyklá řemesla (zvonař, uhlíř,  sedlář aj.) Jeho vyprávění se dotýká např.  kloboučnictví, varhanářství a též zlínského obuvnického zázraku.

Obsah publikace motivoval dnes již legendární čtyřicetidvoudílný televizní seriál, který byl natočen podle scénáře právě Milana Švihálka režisérem Jaroslavem Večeřou a kameramanem Jaromírem Nekudou, v produkci  Vlastimila Putka.

Milan Švihálek uvedl, že již načetl ze své nové knihy Za svědky minulosti deset rozhlasových čtení na pokračování, která jsou o letošních prázdninách vysílána na vlnách ČRo Ostrava každou neděli odpoledne.