Ukrajinský festival v Ostravě

V zahradě TV Noe v Moravské Ostravě (Kostelní nám. 2) proběhne 30. června v pořadí třetí Ukrajinský festival. Akci pořádá Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské.

Začátek festivalu je v 17 hod. V jeho průběhu vystoupí ukrajinský vokální soubor Korále z Olomouce, kněžský chór ze Zakarpatské Ukrajiny a další. Připravena bude  ochutnávka ukrajinské kuchyně, výstava fotografií Kontrasty a doprovodný program pro děti. Vstupné je dobrovolné. Finanční výtěžek bude věnován na podporu projektů rozvojové pomoci na Ukrajině. Do programu je zařazena také sbírku peněz na nákup konkrétních věcí denní potřeby.