Na výstavu ručních prací do Knihovny města Ostravy

Městská organizace Senioři České republiky (se sídlem v Ostravě-Porubě, ulilce M. Majerové 1733) pořádá ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy výstavu ručních prací svých členů. Proběhne od 15.  do 18. května 2018. Zájemci se na ni mohou podívat v půjčovně pro dospělé KMO, nacházející se v budově u Sýkorova mostu v Moravské Ostravě. Vernisáž začíná v 16 hod. v úterý 15. května.  Už ale ve 12 hod.  téhož dne se mohou návštěvníci seznámit s různými technikami ručních prací, např. pletení háčkování, vyšívání aj.

(Mezinárodní den rodiny, 15. květen, byl ustanoven na valném shromáždění Organizace spojených národů v roce 1994.)

 

Obě pořadatelské organizace spolupracují několik let. Někteří členové ostravského spolku Senioři ČR publikovali svoje jedinečné vzpomínky v knize Paměť Ostravy, kterou vydala Knihovna města Ostravy, ve čtvrtletníku Zpravodaj MO SČR jsou pravidelně zveřejňovány informace o zajímavých knihách, které si mohou zájemci vypůjčit v KMO. Společnou akcí byla i úspěšná vědomostní a taneční soutěž Zasmějme se spolu, jež proběhla v roce 2016.