Kraj odmítá požadavky Německého rádu

Německý řád projevil zájem o nemovitý majetek Moravskoslezského kraje. Právní zástupce Německého řádu, respektive České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě a Československé provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské, v dopisech zpochybnil vlastnické právo Moravskoslezského kraje k některým nemovitostem, které jsou označovány za historický církevní majetek. Vedení Moravskoslezského kraje to odmítá.
Německý řád, který se považuje za nástupce historického církevního vlastníka, prostřednictvím svých právníků zpochybnil platnost převodu nemovitostí z České republiky na kraje po roce 2001 a žádá o jejich vydání podle restitučního zákona. V Moravskoslezském kraji má zájem o nemovitosti tvořící areál zámku Bruntál a hradu Sovinec (v současnosti je ve správě krajské příspěvkové organizace Muzeum Bruntál) a o další nemovitosti v Bruntále, Opavě a Vrbně pod Pradědem, které jsou ve správě škol zřizovaných Moravskoslezským krajem. Právní zástupce Německého řádu zároveň požádal Moravskoslezský kraj, aby byla zastavena veřejná zakázka na stavbu zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby II. hradu Sovinec.
„I když kardinál Dominik Duka před půldruhým rokem při podpisu smlouvy stvrzující zákon o majetkovém narovnání státu s církvemi slíbil, že veškeré nároky církve jsou tímto vypořádány, a souhlasil s tím, že za někdejší majetek církví, který přešel na kraje a obce, bude vyplacena miliardová náhrada, dožadují se nyní církevní organizace dalšího majetku. Církevní právníci totiž tvrdí, že stát při převodu části bývalého církevního majetku na kraje po roce 2001 porušil blokační paragraf zákona o půdě z roku 1991. Tedy že nebyl oprávněn převést tento majetek na kraje a obce,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Josef Babka s tím, že tyto argumenty a žádosti vedení Moravskoslezského kraje odmítá.
„Moravskoslezský kraj se považuje za oprávněného vlastníka předmětných nemovitostí a nemá důvod pochybovat o legitimnosti svého vlastnictví,“ dodal 1. náměstek hejtmana Josef Babka. Ve věci se obrátil i na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Byli jsme tímto úřadem ubezpečeni, že v případě dotčeného majetku se jednalo o zákonný přechod vlastnického práva a jde o nevydávané nemovitosti, za které je v souladu se zákonem registrovaným církvím a náboženským společnostem vyplácena finanční náhrada. Jinými slovy: Žádaný majetek ze zákona patří Moravskoslezskému kraji. Nebudeme o něm s Německým řádem dále jednat,“ konstatoval 1. náměstek hejtmana Josef Babka.
Pokud jde o výzvu ukončit veřejnou zakázku na stavbu zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby, není relevantní, neboť zákon zapovídá určité nakládání s majetkem státu, a to pouze povinným osobám. „Kraj v tomto případě není povinnou osobou a hospodaří s vlastním majetkem. Zjednodušeně řečeno: Moravskoslezský kraj nemá žádný důvod vyhovět této žádosti, protože investuje do svého majetku,“ upřesnil 1. náměstek hejtmana Josef Babka s tím, že v současnosti není vedení Moravskoslezského kraje informováno o tom, že by v záležitosti obě církevní organizace činily nějaké další kroky.

TISKOVÁ ZPRÁVA MSK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *