Zemřel profesor Lumír Pivovarský

V sobotu 11. října 2014 zemřel emeritní profesor katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Lumír Pivovarský (1931-2014). Po absolvování Filozofické fakulty Univerzity Palackého v roce 1953 vyučoval na Pedagogické škole v Krnově, odkud roku 1961 přešel na ostravský Pedagogický institut (pozdější Pedagogickou fakultu v Ostravě, od roku 1991 Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity), kde pracoval jako odborný asistent, docent (1993) a profesor (1994).

Na své mateřské katedře hudební výchovy se velmi výrazně zasloužil o akreditaci studia sbormistrovství pro střední školy. Své sbormistrovské umění uplatnil v Pěveckém sdružení moravských učitelů a především ve Vysokoškolském pěveckém sboru Pedagogické fakulty a později Ostravské univerzity, který založil v roce 1966 a ve kterém vychoval celou řadu výborných zpěvaček a zpěváků i vynikající a zapálené sbormistry. S tímto sborem se úspěšně zúčastňoval pěveckých soutěží doma i v zahraničí (např. ve španělské Tolose, irském Corku atd.). V roce 2008 se stal uměleckým vedoucím a dirigentem pěveckého sboru Chorus Ostrava při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.
Krátce po odchodu svého přítele, vynikajícího sbormistra a hudebního skladatele prof. Antonína Tučapského, odchází i prof. Lumír Pivovarský. Jeho smrtí končí významná etapa nejen v historii ostravské katedry hudební výchovy, ale také v dějinách našeho sbormistrového umění. Obdivován svými posluchačkami a posluchači, jimž dokázal vštípit lásku ke sborovému zpěvu, stal se vzorem i pro mladší kolegyně a kolegy své mateřské katedry. Těm zůstane příkladem lidské dobroty a nezištné lásky k hudbě.

Učitelé katedry hudební výchovy PdF OU

Poslední rozloučení s Lumírem Pivovarským proběhne v pátek 17. října v 15 hod. v chrámu Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských horách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *