ČSOB a nadace Era opět rozdělí granty vybraným projektům

ČSOB a Era si kladou za cíl přispět k rozvoji kulturního a společenského života v rozličných regionech naší republiky a také k ochraně přírodního i kulturního dědictví. Z toho důvodu vyhlásily další ročník grantového programu pro podporu regionů. V letošním roce je záměrem ČSOB a Era na vybrané projekty rozdělit přes 3 miliony korun. Tyto finanční prostředky jsou určeny na tzv. Velké komunitní granty a Menší komunitní granty.

O granty mohou žádat české nevládní neziskové organizace, registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, dále obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace. Předpokládá se finanční spoluúčast u Menších komunitních grantů minimálně 20 tisíc korun a Velkých komunitních grantů min. 50 tisíc Kč.

1. Velké komunitní granty

O Velké komunitní granty je možno požádat do 28. února 2013. Tematicky se musí projekty žadatelů zaměřit na kulturní krajinu a životní prostředí, zejména v regionálním záběru, a také na aktivní zapojení místních obyvatel do realizace projektu. Žadatelé mohou získat částku 200 až 300 tisíc korun. Celková podpora ČSOB bude 900 tisíc Kč.

O udělení grantu rozhodne nezávislá hodnotící komise, složená z odborníků na oblast péče o životní prostředí a zapojování veřejnosti a zástupce ČSOB. (Vyhlášení výsledků proběhne ve dnech 17. až 19. června 2013.)

2. Menší komunitní granty

O ty mohou žádat zájemci, kteří zašlou projekty finančně a obsahově méně náročné. Získat lze příspěvek do 70 tisíc korun. V rámci Menších komunitních grantů věnuje Grantový fond ČSOB částku 1 milion korun, a to na projekty zaměřené na péči o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni. Grantový fond Era přidá další 1 milion korun na podporu projektů usilujících o rozvoj komunitního života prostřednictvím spolkové činnosti a místní kultury. Vyhlášení programu se uskuteční 2. září 2013, uzávěrka žádostí proběhne 4. října 2013. (Zveřejnění výsledků výběrového řízení 27. listopadu 2013.)

Dalších 100 tisíc korun bude žadatelům rozděleno na základě únorového hlasování zaměstnanců ČSOB a Poštovní spořitelny, nazvaného Druhá šance. Účast v této soutěži je umožněna projektům podpořeným v rámci Menších komunitních grantů v předchozím roce jako forma bonusu. Podpořeny budou dva projekty, které získají největší počet hlasů. Další podstatné podrobnosti a přihlášky mohou zájemci získat na webových stránkách ČSOB.

 

3. Letošní novinkou je další grantový program

ČSOB a ERA společně s Nadací VIA vyhlašují nový grantový program Pomáhej, jehož cílem je rozvíjet dobročinnost dětí a mladých lidí a ocenit tak jejich odvahu a kreativitu.
Pomáhej je určen pro zájemce ve věku od 7 do 26 let, kteří vyberou finanční prostředky pro dobrou věc. Mohou s kamarády uspořádat benefiční akci, jako např. divadelní představení, koncert, závod, turnaj, módní přehlídku či společný úklid v okolí školy. Pokud se zúčastní programu Pomáhej, mohou získat pobídkový grant, zdvojnásobující všechny vybrané dary až do celkové výše 10 tisíc korun. Tři nejzajímavější projekty dostanou navíc bonus 50 tisíc Kč. Uzávěrka pro odevzdání formulářů k záměru je 28. února 2013. Veškeré informace k vyhlášení a formulář.

Na snímku:

Kurzy tradičních řemesel a přírodního stavitelství pro inspiraci a zábavu, na něž získalo v loňském roce Hnutí Bronosaurus z Fulneku finanční podporu 30 000 korun.

 

Jedna odpověď na “ČSOB a nadace Era opět rozdělí granty vybraným projektům”

  1. Dobrý den, mám k Vaší nadaci dotaz a prosbu. Jsem starobní invalidní důchodce (ZTP, r.1948), trpím svalovou atrofií dolních končetin(proximální dystrofická myotonie), chodím o berlích a v dohledné době mně čeká invalidní vozík. Prosím tedy o zprávu, zda bych od Vás mohl dostat příspěvek na bezbariérovou úpravu koupelny.
    Děkujiza odpověď, moc zdravím, Oldřich Zelinka.

Komentáře jsou uzavřeny.