Úspěch Ostravské bandy v New Yorku!

Mezinárodní komorní orchestr Ostravská banda vystoupil 6. května v prestižním Lincoln Center v Alice Tully Hall na Manhattanu a 8. května v České národní budově, v sídle Českého centra New York. Koncerty pořádalo Ostravské centrum nové hudby ve spolupráci s S.E.M. Ensemble, Inc. a Českým centrem New York. Obě vystoupení byla součástí akce Ostrava v New Yorku (5. – 13. května) pořádané Českým centrem New York, jehož součástí byly filmové i literární večery spjaté s Ostravou. Účast Ostravské bandy finančně podpořilo statutární město Ostrava a Ministerstvo kultury ČR.
Členové Ostravské bandy se pod vedením dirigenta Petra Kotíka prezentovali v avantgardní skladbě italského umělce Salvatora Sciarrina Vento D’ombra, stoletého, stále tvořícího Američana Elliotta Cartera Dialogy pro klavír a orchestr (sólista Dann Vandewalle, klavír) a v závěru pak virtuózní skladbou Györgyho Ligetiho Koncert pro housle a orchestr (sólistka Hana Kotková, housle). Jejich řady doplnily hráči newyorského The Orchestra of the S.E.M. Ensemble. V úvodu koncertu v Alice Tully Hall v Lincoln Center zazněly v podání členů FLUX Quartet premiéry komorních skladeb Christiana Wolffa a Petra Kotíka, zakladatele zmíněných dvou orchestrů.
Koncert v akusticky vynikající nově rekonstruované Alice Tully Hall byl velmi dobře navštívený (v Lincoln Center se ve stejnou dobu konalo 7 dalších vystoupení včetně programu v Metropolitní opeře), posluchačsky pozorné a poučené publikum přijalo všechny kompozice velmi kladně, po Ligetiho Koncertu pro housle a orchestr v závěru koncertu sólistce i Ostravské bandě aplaudovalo ve stoje. Důkazem ve všech směrech mimořádné a dlouholeté práce Petra Kotíka v newyorském avantgardním prostředí (hlavně co se týče dramaturgie programu) byla i účast kritika z New York Times Allana Kozinna a jeho pozitivní kritika v New York Times (7. května 2009).
Také komornější vystoupení Ostravské bandy v Bohemian National Hall dokázalo velkou úroveň hráčů a sólistů Ostravské bandy. S velkým zájmem bylo přijato také promítání televizního dokumentu Jana Mudry o Ostravský dnech. Právě pro potřeby bienále Ostravských dnů – Institutu a Festivalu nové hudby Ostravská banda v roce 2005 vznikla. Její další rozsáhlá prezentace se koná na letošním bienále v posledním srpnovém týdnu v Ostravě.

Vystoupení Ostravské bandy v New Yorku a prezentace Ostravy v Českém centru New York podpořil svou osobní účastní primátor města Ostravy Petr Kajnar.

Kristýna Zelinská, Ostravské centrum nové hudby

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *