Prof. Svatava Urbanová osobně převzala Plaketu

Literární historička a teoretička Svatava Urbanová převzala dne 20. dubna 2016 na Univerzitě Komenského v Bratislavě Plaketu Ĺudmily Podjavorinskej, udělenou „za intenzívní a dlouholetou spolupráci se slovenskými výzkumnými pracovišti při reflektování slovenské literatury pro děti a mládež a za rozšiřování jejího poznání v českém kulturním kontextu.“ Ocenění jí bylo uděleno již dříve, a to v září 2015 u příležitosti 50. výročí světového Bienále ilustrace v Bratislavě. Návrh vzešel z iniciativy slovenské sekce IBBY (International Board on Books for Young People), avšak ze zdravotních důvodů nedošlo k osobnímu předání. Plaketu v podobě plastiky – trojitého čtyřlístku – předala prezidentka SkIBBY dr. Timotea Vráblová a ing. Peter Tvrdoň, ředitel Bibiany, mezinárodního domu umění pro děti v Bratislavě. Následně proběhla vědecká konference o literatuře, ilustraci a dramatické tvorbě pro děti a mládež v roce 2015, které se laureátka aktivně zúčastnila, a hned v úvodu zaujala svým referátem o české loňské produkci.

Loňská zpráva k ocenění

 

Hovory ze staré pohovky s Dagmar Misařovou

Známá redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová si zve na talk show každý měsíc tři zajímavé osobnosti spjaté s Ostravou. Místem konání je Stará Aréna. Dne 25. dubna si bude povídat s fotografem Martinem Strakou, prozaikem Miroslavem Sehnalem a sopranistkou Patricií Janečkovou. Pořad začíná v 18.30 hod.

Výstava Nade mnou

Slavnostní zahájení výstavy Nade mnou, která představí nejnovější práce výtvarníka Milana Cieślara, se koná ve středu 27. dubna ve Slezskoostravské galerii. Vernisáž začne v 17 hodin za přítomnosti autora. Úvodní slovo pronese Pavel Šopák. Výstava potrvá do 17. června.