Vyšla monografie Valašsko – historie a kultura

Monografie věnovaná Valašsku v nových perspektivách několika vědních disciplín vznikla na základě mezioborového setkání společenskovědních badatelů, které se uskutečnilo ve dnech 18.–20. září 2013 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Garantem této akce bylo nejen muzeum pod záštitou ředitele Ing. Jindřicha Ondruše, ale také Filozofická fakulta Ostravské univerzity, jmenovitě dvě vědeckovýzkumná pracoviště fakulty – Ústav pro regionální studia vedený prof. Svatavou Urbanovou a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny zastoupený děkanem prof. Alešem Zářickým. Pokračovat ve čtení „Vyšla monografie Valašsko – historie a kultura“

Básník Karel Vůjtek a jeho Hlasité nebe

Ostravský básník Karel Vůjtek nabízí čtenářům setkání se svou novou sbírkou veršů nazvanou Hlasité nebe. Jeho subjektivní lyrika je zamyšlením nad životem, krajinami a ohraničeností času. Své místo v ní má i Ostrava. Autor knížku rozdělil do tří částí: Deničky, Pod nohama kámen (verše o Praze) a Hlasité nebe. Doslov k sbírce napsala literární historička Svatava Urbanová.
Knížka vyšla s ilustracemi Kristýny Večeřové a v grafické úpravě Štěpánky Bělovské koncem srpna 2014 jako třetí publikace nakladatelství Studio K v Ostravě. K dostání je v ostravských knihkupectvích ACADEMIA a ARTFORUM, v bíloveckém knihkupectví Mon Ami a v Turistickém informačním centru v Klimkovicích. Více o knize.

Stále aktivní literární historik Libor Knězek

Literární historik Libor Knězek se v červenci 2014 dožil 85 let. Žije opět v rodném Frenštátě pod Radhoštěm. Stále se věnuje literární činnosti. Několik roků se s velkým elánem soustřeďuje i na zachycování kulturních tradic Frenštátska. Je přesvědčen, že umělecká minulost tohoto regionu vnáší důležité hodnoty i do současnosti. Osobnost a dílo Libora Knězka přibližuje ve svém článku emeritní profesor Ostravské univerzity Jiří Svoboda. Více

Kraj odmítá požadavky Německého rádu

Německý řád projevil zájem o nemovitý majetek Moravskoslezského kraje. Právní zástupce Německého řádu, respektive České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě a Československé provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské, v dopisech zpochybnil vlastnické právo Moravskoslezského kraje k některým nemovitostem, které jsou označovány za historický církevní majetek. Vedení Moravskoslezského kraje to odmítá. Pokračovat ve čtení „Kraj odmítá požadavky Německého rádu“