Vyšly Moravskoslezské EVVOlisty

Moravskoslezský kraj vydal již třetí číslo ekologického časopisu Moravskoslezské EVVOlisty. Tato tiskovina vychází dvakrát ročně – letní a zimní vydání. Časopis je v tištěné i elektronické podobě. Lze jej získat na odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu a také webových stránkách Moravskoslezského kraje:

http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz

Omezení dopravy

ňidiče čeká dopravní omezení na silnici č. III/48418 ve Frýdlantu nad Ostravicí. Důvodem bude úplná uzavírka komunikace a mostu ve Frýdlantu přes řeku Ondřejnici na dobu šesti týdnů, a to od 9. 7. do 19. 8. 2012, kdy bude provedena demolice stávajícího mostu a následně výstavba nového.