Vůně mateřštiny

Vlastním nákladem nedávno vydal spisovatel Richard Sobotka publikaci nazvanou Vůně mateřštiny. Shromáždil v ní informace o autorech z různých koutů Moravy, jejichž próza a básně uchovávají místní nářečí. V doslovu R. Sobotka napsal: Z ukázek lidové tvorby je zjevné, jak mateřská mluva hluboce proniknula do osobností jednotlivců. I když lidé v důsledku okolností a pod tlakem odvíjejícího se času přejali používání obecné češtiny, rodnou řeč ani po desetiletích nezapomněli. Pokračovat ve čtení „Vůně mateřštiny“

Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech

Olomoucké nakladatelství Burian a Tichák, s. r. o., vydalo publikaci s názvem Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech, s podtitulem Zápisky Vítězslava Nezvala a jiné dokumenty k smrti Konstantina Biebla. K vydání ji připravili David Voda a Milan Blahynka. Obálka (s použitím oleje Jindřicha Štyrského z roku 1932), grafická úprava a sazba jsou z autorské dílny Jana Herynka. Pokračovat ve čtení „Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech“