Výzva proti zvýšení daně na knihy

V rámci chystané daňové reformy se má zvednout DPH na knihy z 10 % na 20 %. Takové zvýšení vážně ohrožuje budoucnost českých knih. Svaz českých knihkupců a nakladatelů proto vydal Výzvu na obranu knih, kterou hodlá předložit vládě a Parlamentu ČR. Více informací

Ostravský strakáč s Jiřím Kráčalíkem

V úterý 1. 3. 2011 proběhne v rámci cyklu Ostravský strakáč beseda se zakladatelem a ředitelem Mezinárodního festivalu outdoorových filmů Mgr. Jiřím Kráčalíkem, který je i úspěšným cestovatelem. Součástí setkání bude projekce filmových ukázek z uvedeného festivalu. Začátek besedy je stanoven na 17 hod. Uskuteční se ve společenském sále ústředí Knihovny města Ostravy (v budově u Sýkorova mostu).