Vyšlo další číslo časopisu Průhledy

V prosinci vyšlo další číslo občasníku Průhledy, která vydává ostravské středisko Obce spisovatelů, tentokrát díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V časopise najdou čtenáři recenze, básně, povídky a jiné příspěvky, z nichž mnohé jsou inspirovány 200. výročím narození K. Hynka Máchy. Více

Novoroční koncert Janáčkovy filharmonie

Tradiční Novoroční koncert, který se koná pod záštitou primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara, připravila Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou svého šéfdirigenta Theodore Kuchara pro své posluchače na 6. ledna 2011.
Slavnostní večer zahájí Vltava ze Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast. Následovat bude Dvořákův Koncert pro klavír a orchestr. Pokračovat ve čtení „Novoroční koncert Janáčkovy filharmonie“