Slovenský betlém v Rajecké Lesné – Na skok u sousedů (2)

 
  Malá slovenská vesnička Rajecká Lesná, v minulosti psaná jako Frivald, se nachází v malebné kotlině, sevřené od západu Strážovskými vrchy a od východu Malou Fatrou. Založena byla počátkem 14. století. Má 1300 obyvatel. Položená je v nadmořské výšce 513 m. Obklopená lesy má v erbu šest stromů, horní
Betlémčást zdobí nápis Maria.
 
Až do roku 1995 byla Rajecká Lesná známá jako starobylé poutní místo. Kostel Marie Královny Andělů, který dal postavit rod Fryvaldských někdy v prvé polovině 14. století, byl roku 1866 z větší části pobořený, zůstalo jen presbyterium. V současnosti je kostel obnovený do původní krásy.
  Celý prostor je tady prosycený duchovnem. Na malém prostoru je kaplička sv. Anny, Dům Božího Narození, Kalvárie s kostelem, Lurdská kaplička a Panna Marie Frivaldská. Areál doplňuje kamenný kříž, postavený roku 1939 obětavými věřícími, a dřevěný misijní kříž s letopočty 1943 a 1950.
  Duchovní náboj lokality od roku 1995 umocnil Slovenský Betlehem - Slovenský betlém, unikátní řezbářské dílo mistra Jozefa Pekary z Rajeckých Teplic. Na díle pracoval po odchodu do důchodu 15 roků. Úctyhodné rozměry betlému jsou 8,5 x 3 x 2,5 m.  Nachází se v něm více než 170 krojovaných postav. Větší část postaviček je v pohybu, což si vyžádalo náročné mechanismy, skryté očím návštěvníků. Stavbu pro toto unikátní řezbářské dílo projektoval ing. Stanislav Machovčák ze Staškova. O umístění betlému v Rajecké Lesné, kde pro něj postavili účelovou stavbu, se zasloužili správcové místní farnosti, vše realizoval Mgr. Pavol Šadlák. Dne 26. listopadu 1995 jej posvětil nitranský biskup Jeho Eminence kardinál Ján Chryzostom Korec.
 
Betlém v Rajecké Lesné je úžasná podívaná. Ve středu spodní části jsou tradiční jesličky, se svými prostými dary k nim v neustálém pohybu přicházejí místní horalé. V dalších částech je vyobrazen každodenní život místních obyvatel v práci, zábavě i v modlitbě. Vinice s dozrálým hroznem, jeho zpracování a uložení v sudech ve vinném sklepě. Kovář podkouvá koně, další kuje v kovárně železo. Ševci, bednáři, stolaři. Spřádání l
BetlémD2nu. Zbožní lidé v zástupu přicházejí ke kostelu, mizí v lesnatém zákoutí a v nekonečném pohybu se opět objevují. Bača hlídá mnohohlavé stádečko oveček. Nedaleko medvěd přece jednu uloupil, ale je pronásledován psy i člověkem. Lidé na poli kopají brambory, žnou trávu. Další nakulují kmeny stromů na pilu poháněnou vodním náhonem. Tesaři, horníci, oráč, ale také muzika s tanečníky. Mužští v neustálém pohybu stavějí májku. Žebřiňák tažený koňmi veze sousedy na návštěvu. Kostel. Pod lípou boží muka.
  Na horizontu dominují symboly Slovenska: Bratislavský hrad, Šaštín, Trnava, Piešťany, staroslavná Nitra, Trenčianský hrad, B
ojnický zámek, Oravský zámek, mohutný Kriváň a další nejvýznačnější památky, které symbolizují historii a jednotu Slovenska.
  "To je Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej," uvádí průvodce. "Dýcha z neho optimizmus, radosť z práce i zo života, láska k Bohu i bližnému. To sú Vianoce po celý rok."
  Slovenský betlém je dílo moderní, přesto svým pojetím tradiční a starobylé. Především jde o vynikající řezbářskou práci. Skvělá koncepce a účelné rozmístění komponentů na velké ploše, které scénu netříští, ale vhodně propojují. Pojetí historie až po současnost. Zároveň uchování myšlenky tradičního betléma. Je také hodné obdivu oživení postav. Návštěvník s úžasem sleduje celek i jednotlivé scény.
 
Slovenský betlém – Slovenský Betlehem – v Rajecké Lesné je považován za majetek všenárodní. O tom ostatně svědčí i fakt, že vstup do tohoto muzea permanentních slovenských Vánoc je zcela volný.

 BetlemD1   Betlém - vchod

Text a foto: Richard Sobotka
Vloženo 29. 8. 2007