TISKOVÁ ZPRÁVA

21. 1. 2009

 

 

Kraj bude od 1. února hradit regulační poplatky ve zdravotnictví

 

S účinnosti od 1. 2. 2009 nabízí Moravskoslezský kraj pacientům, kteří využijí služeb zdravotnických zařízení zřizovaných nebo založených Moravskoslezským krajem možnost uzavření „Trojstranné dohody o zaplacení regulačních poplatků“, na základě které  obdrží pacienti od kraje dar na úhradu regulačního poplatku ve výši třiceti korun za:

 

a.         návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře,

b.         návštěvu u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči,

c.         návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost,

d.         návštěvu u klinického psychologa,

e.         návštěvu u klinického logopeda,

f.          vydání každého, ze zdravotního pojištění plně nebo částečně hrazeného, léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, předepsaného na receptu, bez ohledu na počet předepsaných balení.

„Úhrada poplatků bude provedena převodem darů poskytnutých pacientům na základě rozhodnutí rady kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje na bankovní účty jednotlivých nemocnic. Pacienti si mohou na požádání nechat vystavit potvrzení, že Trojstrannou dohodu o zaplacení regulačních poplatků skutečně podepsali,“ vysvětlil Karel Konečný, náměstek hejtmana pro zdravotnictví.

 

Možnost uzavření „Trojstranné dohody o zaplacení regulačních poplatků“ bude nabízena výhradně ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, kterými jsou: 

       Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov,

       Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj,

       Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace, K nemocnici 76, 741 11 Nový Jičín,

       Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec,

       Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek,

       Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov,

       Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká č. 86, 746 01 Opava,

       Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746  01 Opava,

       Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice č.p. 1, 739 49 Metylovice,

       Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 44 Ostrava,

       Bílovecká nemocnice, a.s., 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec,

       Sanatorium Jablunkov, a.s., Alej míru 442, 739 91 Jablunkov,

a to včetně všech jejich detašovaných pracovišť lékárny nevyjímaje.

Podpis Trojstranné dohody o zaplacení regulačních poplatků je právním aktem, takže je nutné, aby pacient podepsal dohodu osobně, výjimku tvoří nezletilí a nesvéprávní občané, za které dohodu podepisuje zákonný zástupce. V případě zastupování třetí osobou (např. při vyzvednutí léků v lékárně pro příbuzného) bude nutné doložit plnou moc podepsanou pacientem, který je povinen regulační poplatek uhradit. Vzor plné moci  bude v nejbližších dnech umístěn na webových stránkách Moravskoslezského kraje a jednotlivých zdravotnických zařízení, dále si jej bude možné vyzvednout od 1. 2. 2009 v lékárnách a ambulancích dotčených zdravotnických zařízení.

Pacient má svobodnou volbu, zda tento dar přijme. Pokud někdo dar nebude chtít přijmout, musí mu zůstat zachována možnost regulační poplatek uhradit. S ohledem na to zůstanou ve zdravotnických zařízeních i automaty a měniče. Kraj bude hradit pouze 30-ti korunové poplatky, což znamená, že i nadále zůstává povinnost uhradit 60-ti korunový poplatek za hospitalizaci a 90-ti korunovou platbu za pohotovost. V případě ošetření u soukromých lékařů, kteří mají své ambulance ve zdravotnických zařízeních, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, se třicetikorunový poplatek nehradí.

 

Z rozpočtu MS kraje na rok 2009 byla na úhradu regulačních poplatků za občany, kterým byla poskytnuta zdravotní péče v nemocnicích zřizovaných či založených Moravskoslezským krajem, vyčleněna rezerva ve výši 120 milionů korun.

 

Petra Špornová, tisková mluvčí