TISKOVÁ ZPRÁVA

Čtvrtek, 13. listopadu 2008

 

 

 

 

HEJTMANEM MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE BYL ZVOLEN JAROSLAV PALAS
 

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje byl ve čtvrtek 13. listopadu 2008 zvolen hejtmanem kraje Jaroslav Palas. Na následující čtyři roky se jeho náměstky stanou Miroslav Novák, Karel Konečný, Marian Lebiedzik, Věra Palková, Svatomír Recman a Jiří Vzientek. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má 65 členů, rada kraje je jedenáctičlenná.

V úvodu ustavujícího zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje složili členové slib: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

 

Volba hejtmana kraje:

Zastupitelstvo zvolilo hejtmanem Moravskoslezského kraje

 

Jaroslava Palase (ČSSD)

a svěřilo mu úkoly na úsecích bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, legislativy, zahraničních vztahů, financí a majetku.

Zastupitelstvo kraje stanovilo počet členů rady kraje uvolněných pro výkon funkce na 7, a to hejtman kraje a 6 náměstků hejtmana kraje.

Volba náměstků hejtmana:

Zastupitelstvo zvolilo 6 náměstků hejtmana kraje a svěřilo jim úkoly na úsecích:

 

Miroslav Novák (ČSSD)

-          doprava

-          silniční hospodářství

-          životní prostředí

 

Věra Palková (ČSSD)

-          školství

-          sport a tělovýchova

 

Marian Lebiedzik (ČSSD)

-          regionální rozvoj

-          evropské fondy a operační programy

 

Karel Konečný (KSČM)

-          zdravotnictví

 

Svatomír Recman (KSČM)

-          sociální věci

-          kultura

 

Jiří Vzientek (ČSSD)

-          územní plánování

-          cestovní ruch

 

Volba dalších členů rady kraje:

Zastupitelstvo zvolilo další členy rady kraje:

 

Josef Babka (KSČM) 

Tomáš Hanzel (ČSSD)

Zdeněk Jirásek (ČSSD)

Jan Stoklasa (ČSSD)

 

Zastupitelstvo dále určilo, že hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti zastupuje 1. náměstek hejtmana kraje Miroslav Novák. V případě nepřítomnosti hejtmana a 1. náměstka hejtmana kraje zastupují hejtmana kraje náměstci v pořadí Věra Palková, Marian Lebiedzik, Karel Konečný, Svatomír Recman, Jiří Vzientek.

 

Zastupitelstvo kraje zřídilo jedenáctičlenný výbor finanční, jehož předsedou byl zvolen Karel Kuboš (KSČM).

 

Zastupitelstvo kraje také zřídilo jedenáctičlenný výbor kontrolní, jehož předsedou byl zvolen Zbyněk Stanjura (ODS).

 

Zastupitelstvo kraje zvolilo patnáctičlenný Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

 

Další termín zasedání zastupitelstva kraje byl navržen na čtvrtek 18. prosince 2008 v 9:00 hodin.

 

Zpracovala: Jolana Filipová, vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti