Ostrava 10. října 2008

 

Desetiletá spolupráce Ostravy, Bretaně a Polska

 

Workshop 10 let spolupráce s asociací Zlatý déšť, vzdělávací organizací AFPE z Bretaně a speciální školou Jana Pavla II. z Katovic se konal ve čtvrtek 9. října v ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu.

„Na začátku jsme chtěli zjistit možnosti spolupráce v oblasti péče o handicapované občany v jiných zemích Evropské unie, konfrontovat naše a jejich zkušenosti a získávat nové. Ale musím přiznat, že desetiletou spolupráci odstartovala obyčejná láska. Naše česká učitelka francouzštiny se platonicky zamilovala do muže z Bretaně, což vyústilo v její nebývalou snahu kontaktovat svou lásku. To tak trošku schovávala za navázání spolupráce s Bretaní. Ale všem nám bylo jasné, že za vším stojí onen muž. A výsledek se záhy dostavil. Dnes si Ostrava a Bretaň připomínají deset let vzájemného přátelství,“ řekla s úsměvem ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy Eva Sroková.

Za celé období trvající spolupráce se podařilo řešit a projednat otázky autismu, dysfázie, možnosti alternativní komunikace, zaměstnávání, chráněného bydlení, integrace. V současné době se odborníci zabývají problémy seniorského věku handicapovaných osob.

S účastníky workshopu se přes internet spojila významná specialistka Armelle Thomas z asociace AFPE (Francie). „Při partnerství s Ostravou se mi vybaví osobnosti, jako jsou Eva Sroková, Radovan Maresz, Pavel Zvolánek, Lubomír Pospíšil a Jaroslava Wenigerová. Díky nim mají Evropské dny handicapu prestiž a smazávají bariéry mezi zdravými a znevýhodněnými v celé Evropě.“

 

Školy pro všechny

 

Konferenci Integrace dětí s handicapem do běžného školního prostředí zahájila v pátek 10. října náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Wenigerová. „V současnosti je do běžných základních a středních škol začleňováno mezi zdravé žáky daleko více dětí s postižením. Nový školský zákon z roku 2005 zrušil zvláštní školy. Bude nám však trvat nejméně deset let, než se nám podaří vytvořit materiální, finanční a další podmínky v základních a středních školách, bez nichž je integrace dětí prakticky nemožná. V mnohém nám mohou být nápomocny zkušenosti kolegů z italské Boloně, kde se s touto otázkou vypořádali už před třiceti lety.“

Vychovatel Fabrizio Miraglia z Kooperativy APAD (Itálie) upozornil, že bez osobní asistence nelze některé případy integrace zvládnout. „Starám se o devítiletého autistu Enrica. Jsem jediným prostředníkem mezi tímto chlapcem a okolním světem. Jeho spolužáci ho dnes přijímají bez předsudků a jako sobě rovného kamaráda. Enrico se velmi zklidnil a dnes už se snaží sám komunikovat. Děti si začaly prostě rozumět. Pro mne osobně je to obrovská výhra.“

 

 

Foto Jiří Urban:  Kateřina Barčíková a Denisa Horčicová ze Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě v průběhu konference s názvem Integrace dětí s handicapem do běžného školního prostředí ukázaly, jak se dokážou zabavit ve svém volném čase. O jejich malované obrázky na skle byl velký zájem. Některé z nich putují až do italské Boloně.

 

 

Zpracoval:

Mediální zástupce Asociace TRIGON

Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

 

 

 

Ostrava  9. října 2008

 

 

 

K FOTO:

Žáci základních škol soutěžili na akci S handicapem na sportovním dni aneb Život v pohybu, pořádané v rámci letošních Evropských dnů handicapu, ve čtvrtek 9. října ve Sportovním areálu ve Skautské ulici. Přes sto malých sportovců si změřilo síly v kuželkách, minikopané, běhu a hodu míčkem.

(Foto: Jiří Urban)

 

V Ostravě schází sociální byty

 

Diskuze u kulatého stolu na téma Podporované bydlení pro lidi se zdravotním postižením se konala ve středu 8. října v Nové radnici. Náměstek primátora města Ostravy Lubomír Pospíšil uvítal kolegy z Francie a Itálie. „Toto téma je pro českou stranu nesmírně zajímavé, jelikož Ostrava je v oblasti chráněného bydlení teprve na začátku.“

„Největší problém máme s investory a chráněné bydlení spolu se sociálními byty je dosud prakticky na mrtvém bodě. Úpravy a rekonstrukce bytů neodpovídají potřebám znevýhodněných lidí,“ řekla ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová.

Bohaté zkušenosti s podporovaným bydlením pro znevýhodněné občany mají naopak Francouzi. „U nás to funguje tak, že dospělým handicapovaným osobám nabízíme různé formy ubytování a pomoci. Konkrétně jde o rezidence, specializované domy k bydlení a rezidence se stálou zdravotní péčí. V kombinovaných domech mohou naši klienti zůstat časově neomezeně. Financování těchto zařízení je řešeno podle toho, zda jde o spíše zdravotní nebo sociální formy bydlení. Rezidence pro život jsou financovány ze zdrojů departmentu, specializované domy spadají do kompetencí zdravotních pojišťoven a kombinované domy mají dvojí tarifikaci,“ řekla Patricia Le Jallé z organizace AFPE.

 

Znevýhodnění zvládají hádky i základy etikety

 

Workshop Řešení krizových a konfliktních situací mezi jednotlivci, práce s mentálně postiženými se uskutečnil ve čtvrtek 9. října v sídle Asociace TRIGON v Porubě. Lidé s mentálním postižením v rámci mezinárodního projektu Sebeobhájci – Inclusion Europe prezentovali, jak zvládají běžné situace v životě. „Jde například o schopnost nakoupit, umět požádat o pomoc, naučit se komunikovat s cizími lidmi i v rodině, správně se chovat v divadle, zvládat konfliktní situace nebo hádku s partnerem. Ale my víme, že nic není zadarmo a naši klienti vědí, že nelze jen stát s napřaženou rukou, ale i dávat druhým,“ řekla vedoucí ostravských Sebeobhájců Luisa Benedíková. Dodala, že její svěřenci pomáhají také v hospicích, kde udržují zahrady. Sociální terapeut Asociace TRIGON Petr Rokosz plně využívá při nácviku metody podle vzoru Komenského. Škola hrou jim pomáhá uvědomit si, v čem udělali chybu a naopak, jak správně postupovat a jednat.

 

 Zpracoval:

Mediální zástupce Asociace TRIGON

Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

 

 

 

Ostrava 8. října 2008

 

Křišťálový kamínek 2008

 

Na slavnostním hudebním večeru s názvem ROZUMÍME SI, který se konal v rámci letošních Evropských dnů handicapu 8. října v Domě kultury města Ostravy bylo předáno ocenění Asociace TRIGON Křišťálový kamínek 2008:

 

Pavle Čichoňové

za vynikající reprezentaci města Ostravy a mimořádné výkony v koncertní činnosti

 

Mladá nevidomá pěvkyně se zpěvu věnuje od dětství. V současné době studuje Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Její touhou bylo vždy svým zpěvem těšit lidi a dokázat, že člověk s handicapem může být také potřebný, prospěšný pro druhé a úspěšný. Její koncertní činnost je velmi bohatá, zpívala na mnoha významných pódiích.

 

Táně Jónášové

za kulturní a společenské aktivity a úspěchy v pěveckých soutěžích

 

Oceněná dívka je vnímavá a kamarádská, velmi oblíbená mezi klienty i zaměstnanci Centra pracovní výchovy. Od září 2005 navštěvuje denní stacionář Centrum pracovní výchovy v Ostravě-Vítkovicích, kde nacvičuje soběstačnost v domácnosti a ve společnosti.

Je členkou kulturního souboru Notička, v němž moderuje, recituje i zpívá. Jako vypravěčka vystupuje také s divadelním souborem Centra pracovní výchovy.

T. Jónášová dosáhla řady úspěchů - v loňském roce účinkovala v prestižním koncertním projektu Všechny barvy duhy, kde se představila písní Hany Zagorové Mys dobrých nadějí, získala také dvě druhá místa na 17. ročníku městské soutěže ve zpěvu lidových písní Skřivánek 2007 v Ostravě a na 13. ročníku recitační soutěže studentů středních škol Šavrdův pohár.

 

MUDr. Irině Chmelové

za mimořádné zásluhy a dlouhodobý přínos v oblasti péče o handicapované občany

 

Iniciovala zásadní změny v péči o člověka s handicapem, dlouhodobě a profesionálně vedla Dětský rehabilitační stacionář v Ostravě-Porubě na Ukrajinské ulici.

Irina Chmelová je nositelkou myšlenky komplexní rehabilitační péče o děti  s tělesným a kombinovaným postižením, především s diagnózou dětská mozková obrna. Křišťálový kamínek jí patří za precizní práci v Komunitním plánování skupiny Občané s tělesným a kombinovaným handicapem, osobní iniciativu a vstřícný přístup k handicapovaným i jejich rodinám.

 

Mgr. Vlastě Polové

za celoživotní práci pro handicapované občany

 

V. Polová se v  říjnu 1992  stala vedoucí tehdejšího Denního a týdenního pobytu pro děti a mládež v Ostravě-Třebovicích. Dnes je toto zařízení součástí Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava a nese název Stacionář Třebovice. V. Polová se věnovala a stále věnuje rozvoji sportovních aktivit klientů, jako motivujícího prvku k podpoře jejich sebedůvěry a vytrvalosti. Právě díky ní se klienti brzy zapojili do Českého hnutí speciálních olympiád. Tak vznikl sportovní klub„Medvědi“, ve stacionáři se začalo se stolním tenisem a lehkou atletikou, později také se sjednocenou kopanou, přehazovanou a boccou. Právě tato sportovní odvětví se stala hlavní motivací pro pořádání „Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech“, jejíž VI. a VII. ročník se uskutečnil i s mezinárodní účastí sportovců. V loňském roce se kompletní tým klubu „Medvědů“ a dalších sportovců Čtyřlístku zúčastnil pod vedením paní Polové světových letních her Speciálních olympiád v Šanghaji, odkud přivezl celkem pět medailí.

 

Gérardu Haonovi

za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a Českou republikou v oblasti péče o handicapované občany

 

G. Haon stál u vzniku mezinárodní spolupráce Bretaně a Ostravy. Jako ředitel francouzského sdružení Zlatý déšť (odstoupil z vážných rodinných důvodů) se zasazoval vždy o to, aby se každý člověk, ať je jeho handicap či věk jakýkoliv, mohl rozvíjet a dělat pokroky.

 

Zvláštní cenu Asociace TRIGON obdrží Mgr. Eva Sroková, ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh, a to za mimořádný přínos ke vzniku a úspěšnému rozvoji desetileté spolupráce Bretaně a Ostravy.

 

Zpracoval:

Mediální zástupce Asociace TRIGON

Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

 

 

 

Ostrava 7. října 2008

 

Bára má ráda orientální tance

 

Kdo si myslí, že život handicapovaných je naplněn smutkem a beznadějí, ten se plete. Devatenáctiletá Barbora Štěpánková z Frýdku-Místku je odkázaná na invalidní vozík od narození. Přesto jí to na elánu neubírá. Tancuje, hraje stolní tenis, jezdí na koni a ještě stíhá studium. Na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Porubě se vyučila košíkářkou a v současné době zde studuje prvním rokem maturitní obor sociální výchova a humanitární činnost. „Mým snem je dostat se na vysokou školu, nejraději bych se věnovala speciální pedagogice. Ze všeho nejvíc mne ale baví práce se zvířaty. Chtěla bych cvičit psy pro nevidomé. Zvířatům rozumím. Naši sousedi mají dvacet sedm koní, pštrosy a jsem tam jako doma,“ říká Bára.

K jejím velkým koníčkům patří tanec, zvláště pak orientální. Donedávna trénovala v Múzické škole při Lidové konzervatoři v Mariánských Horách. Slavnostního hudebního večera, který se uskuteční v rámci Evropských dnů handicapu 8. října v Domě kultury města Ostravy, se tentokrát nezúčastní jako tanečnice, ale pouze jako divák. „Učení mi zabírá hodně času, a tak svým kamarádům budu zítra držet palce, ať všechno vyjde podle jejich představ,“ dodává sympatická studentka Barbora Štěpánková.

 

 

Handicapovaní budou vyrábět buněčnou vatu

 

Workshop Podporované zaměstnávání, chráněné dílny byl na programu druhého dne Evropských dnů handicapu.

 

O zkušenostech družstva Cils Cesena (Itálie) hovořil prezident organizace Giuliano Galassi. „Naše družstvo vzniklo na základě iniciativy rodičů, kteří požadovali, aby jejich děti mohly být bezprostředně po skončení školní docházky zařazeny do placeného pracovního procesu. Jednodušší by bylo začlenit je do chráněných dílen, to u nás není problém, ale dali jsme přednost složitějšímu hledání odpovídajících pracovních příležitostí pro handicapované. Tak vzniklo Cils, jehož aktivním členem je také město Cesena. Díky němu můžeme nabídnout našim pracovníkům profese v oblasti údržby zeleně, úklidových služeb ve školách, nemocnicích a na městských parkovištích. V současné době se můžeme pochlubit spoluprací se soukromým sektorem. Naši klienti pracují ve firmách jako baliči výrobků, dokážou plést copy z cibulí, zastanou drobné montážní práce a pomáhají také v místní tiskárně.“

 

Francouzi z chráněných dílen Landivisiau z organizace Zlatý déšť představili nový projekt. V příštím roce začnou jejich klienti třídit novinový papír a vyrábět z něj buněčnou vatu. Už dnes mají zájemce o odběr. „Největší problém máme s financováním celého projektu. Na jeho realizaci včetně investiční části potřebujeme 3,314 milionu euro. Samozřejmě počítáme s veřejnými prostředky a s tím, že zaměstnáme 15 až 20 handicapovaných lidí,“ řekl Hervé Poullaouec. Tento záměr získal ve Francii Cenu za projekt v oblasti udržitelného rozvoje. Jde o zajímavý způsob pomoci při začleňování postižených do pracovního procesu.

 

„Přiznám se, že mne prezentované projekty kolegů ze zahraničí nadchly. V Ostravě jsme teprve na začátku, přesto věřím, že součinnost s úřadem práce přispěje ke vzniku nových pracovních příležitostí pro handicapované občany. Vzory máme,“ uvedla ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová.

 

Zpracoval:

Mediální zástupce Asociace TRIGON

Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

 

 

 

Ostrava, 6. října 2008

 

Evropské dny handicapu byly slavnostně zahájeny

 

 

    V podvečer 6. října slavnostně zahájil šestnácté Evropské dny handicapu primátor města

Ostravy Petr Kajnar.

„Jsem velmi rád, že moravskoslezská metropole je městem, kde spontánně vznikla iniciativa dávající prostor lidem, kteří pomáhají handicapovaným občanům. Každý člověk potřebuje být na něco hrdý. Pokud přemýšlím o základu hrdosti na to, že jsem Ostravan, Čech, Evropan, zjišťuji, že Evropa je místem, kde je solidarita samozřejmostí.

    Ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová přivítala zástupce organizace EPTA z Boloně a vzdělávací organizace AFPE z Bretaně. „Je mi ctí, vidět mezi námi kolegy z italské Ceseny, pana profesora Antonia Vincenza Piccione z Říma a zástupce francouzské ambasády Erica Trottmana, kteří jsou dnes v Ostravě poprvé.“

     Eric Trottman připomenul hornickou historii města, a to z jednoho prostého důvodu: „Těžká profese horníků je úzce spjata se solidaritou. Proto mne nepřekvapuje a je naprosto přirozené, že se Evropské dny handicapu konají právě zde v Ostravě. Obdivuji všechno, co se prostřednictvím Asociace TRIGON a její ředitelky Olgy Rosenbergerové pro handicapované dělá.“

    Francesco Spoto z Konsorcia EPTA (Itálie) vyzdvihnul několikaletou spolupráci s Ostravou i francouzskou organizací Zlatý déšť. „Za posledních několik let můžeme vidět obrovský pokrok v práci pro handicapované občany právě v České republice. Jsme potěšeni, že se můžeme Evropských dnů handicapu pravidelně účastnit. Jsme si plně vědomi toho, že pokud budeme – zdraví i handicapovaní bez výjimky – úzce spolupracovat a hledat optimální řešení jako dosud, pak v oblasti péče o handicapované půjdeme pořád dopředu.“

Slavnostní přípitek pronesl náměstek primátora Lubomír Pospíšil. Poděkoval organizátorům za přípravu této mezinárodní akce a všem přítomným popřál krásný podzimní týden v Ostravě.

 

Na foto viz přípitek: zleva jsou primátor Petr Kajnar, náměstek primátora Lubomír Pospíšil, zástupce Konsorcia EPTA Francesco  Spoto, ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová a Eric Trottman z francouzské ambasády

 

Zpracoval:

Mediální zástupce Asociace TRIGON

Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

 

 

 

 

Evropské dny handicapu zahájila konference a divadlo

 

 

·        Konference Syndrom vyhoření – mýtus nebo realita? zahájila 6. října XVI. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě. Sedm desítek účastníků přivítal náměstek primátora Lubomír Pospíšil.

„Velmi oceňuji, že se v našem městě každoročně konají akce zaměřené na výměnu zkušeností v péči o handicapované občany. Také letošní Evropské dny handicapu vypovídají o mimořádném rozvoji této oblasti,“ říká L. Pospíšil.

O zkušenostech, jak předejít vyhoření u terénních sociálních pracovníků, hovořil vedoucí lidských zdrojů Konsorcia EPTA Francesco Spoto z Itálie, který apeloval především na vytváření kvalitních podmínek pro samotnou práci těchto lidí, například jim umožnit změnu místa působení a také změnu klienta.

Vedoucí sociálně vzdělávacího střediska Asociace AFPE Ghislaine Bre z Francie připomenula roli ředitelů jednotlivých organizací. „Vedoucí musí umět naslouchat třeba i drbům a řešit konfliktní situace už v zárodku. Velký důraz kladu vždy na výběr nových zaměstnanců. Naším cílem je najít v týmu rovnováhu,“ dodala G. Bre.

Ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová a zároveň organizátorka Evropských dnů handicapu říká: „Zájem o konferenci je dokladem toho, že otázky spojené s vyhořením jsou stále víc aktuální. Proto jsem ráda, že se nám podařilo uspořádat dnešní setkání na toto téma a poslechnout si odborníky z Francie, Itálie a České republiky.“

·        Přítomni na odpoledním workshopu Supervize jako nástroj zvládání syndromu vyhoření si mohli vyzkoušet, zda jsou také oni osobně ohroženi vyhořením. Jak mu úspěšně předejít, jim radila Dagmar Úlehlová ze SPONDEA Brno.

·        V rámci dopoledního programu prvního dne EDH se v Divadle loutek konalo představení My a stigma čas ZŠ Rýmařovská z Bruntálu. „Chtěli jsme ukázat, jak se naše děti dokážou bavit a jak zajímavě tráví svůj volný čas,“ uvedla učitelka Ladislava Zdražilová. Na scéně se představili žáci všech tříd základní i pomocné školy. Hra mapovala období od mamutů přes rytíře v brnění, Karla IV., Marii Terezii, obě světové války, sametovou revoluci až po současnost.

 

Foto:  Jiří Urban

Zpracoval:

Mediální zástupce Asociace TRIGON

Vydavatelství X-PRESS s.r.o.