Studenti z Ostravy a Zlína excelovali na letní škole Bang & Olufsen v Dánsku


Unikátní nabídku společnosti Bang & Olufsen využilo sedm českých talentovaných studentů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tři týdny prázdnin věnovali zdokonalení se ve svém studijním oboru a rozvíjení dobrých nápadů v oblasti luxusní spotřební elektroniky. Společně s dvacítkou studentů z Portugalska, Holandska, Polska a Dánska se zúčastnili „Innovation Camp 2008“ v dánské společnosti Bang & Olufsen ve Strueru. Společnost Bang & Olufsen je Rolls Royce mezi výrobci spotřební elektroniky; studenti tak měli možnost nahlédnout pod pokličku vývoje výrobků, které svou kvalitou a designem patří k tomu nejlepšímu na světovém trhu.

 

Kopřivnice, 21. července 2008

 

 Innovation Camp byla třítýdenní výzkumná a vývojová letní škola, ve které studenti dostali možnost změřit své síly při řešení vývojových úkolů se všemi kreativními a praktickými výzvami vyskytujícími se v reálném podniku. Velmi úspěšný loňský týdenní pilotní projekt za účasti českých a dánských studentů motivoval vedení společnosti k organizaci této druhé, plnohodnotné letní školy.

 

 Účastníci pocházeli z technických vysokých škol v České republice, Dánsku, Portugalsku, Holandsku a Polsku. Myšlenku této mezinárodní letní školy inicioval profesor Peter Gorm Larsen z Vysoké školy technické v Ĺrhusu v Dánsku. Společně s kolegy z ostatních zúčastněných evropských technických univerzit připravil pro studenty velmi zajímavý program. Studenti byli záměrně rozděleni do šesti skupin, kde se mísily národnosti i studijní obory a jejich úkolem bylo podle zadání připravit koncept nového výrobku, který následně vyvinuli až do konečné podoby prototypu.

 

Student VŠB - TUO Milan Zapletal Innovation Camp hodnotí velmi kladně: „Nejvíc oceňuji mezinárodní prostředí a kreativní náladu, která tady vládla. Na univerzitě nemáme tolik možností pracovat v týmu a využívat cizí jazyk,“ říká Milan a dodává, že účast na této letní škole rozhodně nebude chybět v jeho životopise. Jeho dánský kolega Kenneth Lausdahl přikyvuje a doplňuje, že pro něj je účast na letní škole návratem do dětských let, kdy si zase může hrát s legem a lepidlem. Všichni studenti zároveň velmi oceňují ochotu dánských zaměstnanců Bang & Olufsen, kteří jim po celou dobu pomáhali s odbornou prací i manuální tvorbou součástek pro jejich projekty.

 

Group Senior Specialist výzkumu a vývoje v Bang & Olufsen, Sřren Bech, chválí účastníky za jejich angažovaný přístup. Současně je velmi spokojen s tím, že Innovation Camp přispěl k ještě těsnějšímu spojení mezi podnikatelským prostředím a vzdělávacími institucemi. „Domníváme se, že je to velmi důležité proto, aby podniky mohly stát úplně v čele, pokud jde o technologii a inovace. Za stejně důležitý považuji rovněž vztah k novým generacím inovativních, kreativních a šikovných mladých lidí, kteří jsou pro práci nejlépe vybaveni,“ říká Sřren Bech.

 

Inovativní výzkumné prostředí

Během tří týdnů byly stěny školící místnosti pokryty nálepkami, výkresy modelů a popisy cílových skupin, zatímco stoly byly zaplněné laptopy, kartóny, papíry a různými modely. Současně s tím, že Bang & Olufsen dostal možnost předvést podnik, získali také nadaní studenti příležitost nahlédnout do inovativního výzkumného prostředí.

 

„Ve vztahu k náboru nových pracovníků je pro nás přirozeně důležité ukázat, že Bang & Olufsen je zajímavé pracovní místo, kde se lze čistě odborně zúčastnit práce na té nejvyšší úrovni a dělat věci, které nikdo předtím nedělal,“ říká Sřren Bech. Personalistka české pobočky závodu Natalie Linhartová dodává, že z loňských pěti účastníků pilotního Innovation Camp byli tři již přijati do Bang & Olufsen v Kopřivnici. I v letošním roce byli studenti pečlivě vybírání a očekává se jejich budoucí spolupráce s firmou buď v Dánsku, nebo v České republice.

 

Proděkan pro rozvoj Fakulty elektroniky a informatiky ostravské Vysoké školy báňské, doc. Jan Žídek, vidí v Innovation Camp také důležité perspektivy. „Výuka na českých technických vysokých školách je charakteristická vysokým podílem teoretických znalostí. Chybí zde týmově orientovaná a projektově zaměřená výuka spojená s reálnými problémy řešenými standardně v průmyslové praxi. Tato letní škola umožní zde ověřené principy projektově orientované výuky zakomponovat i do studijních plánů na naší fakultě,“ říká doc. Žídek. Zároveň zmiňuje, že s kopřivnickou pobočkou společnosti Bang & Olufsen začali spolupracovat již dříve. „Firma Bang & Olufsen univerzitě nabízí nadstandardní formu spolupráce ve formě vybavení laboratoře v bezprostřední blízkosti vysoké školy ve Vědeckotechnologickém parku Ostrava.“

 

Innovation Camp však neznamenal pouze odbornou náplň 24 hodin denně. Účastníkům byla   během těchto tří týdnů u Bang & Olufsen také nabídnuta celá řada společenských akcí a výletů. Vedle večerních i celodenních aktivit zprostředkovala tato společnost také odpoledne a večeři u některého ze svých zaměstnanců, kteří ukázali studentům z celé Evropy, jak se v Dánsku standardně žije.

 

Beach1 no logo.jpgInnovation Camp 2008 skončil v pátek 18. července, kdy účastníci předložili své konečné návrhy a modely výrobků na základě zadání, které obdrželi první den. Nejlepší z navrhnutých výrobků budou v budoucnu společností v upravené podobě realizovány.

 

Hlavní iniciátoři akce, tedy společnost Bang & Olufsen a Vysoká škola technická v Ĺrhusu, využili evropského programu Erasmus Intensive Programme, který se na nákladech letní školy podílel částkou 36 tisíc Euro. Společnost Bang & Olufsen doplnila tuto sumu o bezmála 13 tisíc Euro. „Vysoká škola báňská přispěla svým studentům účastnícím se této akce mimořádným stipendiem ve výši 200 Euro na pokrytí jejich výdajů,“ zmiňuje doc. Žídek. Dotace z fondů Evropské Unie je přislíbená také na příští rok.

 

 

 

 

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

Ing. Natalie Linhartová

 

Human Resources

Průmyslový park 305

742 21 Kopřivnice - Vlčovice

Tel.: +420 556 880 750

email: nda@bang-olufsen.dk