Netradiční výstavu plastik můžete vidět v hudebním oddělení KMO do 30. 9. 2008

 

  

 

    Jde o keramické plastiky mexického výtvarníka Davida Escobedo, který se kromě vlastní výtvarné tvorby zaměřuje i na práci s postiženými, převážně nevidoucími lidmi. Plastiky jsou tak  určeny nejen k dívání, ale hlavně ke hmatovému vnímání, kdy haptické vjemy jsou pro zrakově postižené velmi důležité.

    Na většině výstav bývá upozornění „nedotýkejte se“, na této platí opak – dotýkejte se co nejvíc… I na vernisáži si návštěvníci zkoušeli výtvarná díla vnímat hmatem…

    Před samotnou výstavou těchto keramických plastik ještě uspořádal David Escobedo v Ostravě dvoudenní workshop, kde pracoval převážně s dětmi ze škol pro zrakově postižené.

 

    David Trevińo Escobedo žije a pracuje v Monterrey, druhém největším městě Mexika, ale často jezdí na mezinárodní výtvarná sympozia v různých zemích světa. V ČR už byl několikrát a konkrétně v Ostravě se zúčastnil jak Mezinárodního sochařského sympozia v Plesné v r. 2005, tak i sympozia na Landeku v následujícím roce. Kromě sochařství se věnuje také malbě a tu již také mimo jiné  vystavoval i v Ostravě -  v r. 2004 v Galerii Ostrava v Domě kultury města Ostravy se skupinou dalších mexických výtvarníků.

    Podobný projekt jako současná výstava pro zrakově postižené – Výraz doteku – již v KMO uspořádal i vloni. Je vidět, že se Mexičanům v Ostravě líbí…

Text a foto: Antonín Gavlas  

 

1. Zahájení výstavy – Výtvarník David Escobedo a vlevo od něj Miroslava Sabelová, ředitelka KMO, 2. - Autor mezi návštěvníky, 3. Miroslava Mikušková, vedoucí  půjčovny pro dospělé,  s návštěvnicí, 4. Z atmosféry vernisáže.