Ceny města pro tři významné osobnosti

 

Zastupitelé města rozhodnou ve středu 26. března 2008 o udělení Cen města Ostravy třem významným osobnostem. Všichni nominovaní spojili svůj život a práci s městem Ostravou a významnou měrou se zasloužili o rozvoj uměleckých a kulturních aktivit. Z rukou primátora Petra Kajnara by měli převzít plaketu paní Zora Rozsypalová, bývalá členka činohry Státního divadla v Ostravě, a akademický malíř profesor Eduard Ovčáček. Třetím nominovaným je zakladatel Hornického muzea OKD v Petřkovicích Stanislav Opasek, který by měl být vyznamenán in memoriam. Cenu za něj převezme paní Věra Vopasková.

 

Zora RozsypalováZora Rozsypalová (nar. 1922) – od šedesátých let působila jako herečka v činohře tehdejšího Státního divadla v Ostravě, ve kterém zaujala výrazné postavení. Dominovala zejména v dramatických až tragických rolích. Je držitelkou významných celostátních ocenění. Pro své občanské postoje byla po roce 1968 perzekuována. V roce 1994 jí byla udělena cena Thálie za celoživotní umělecké mistrovství a roku 1997 byla na Poděbradských dnech poezie poctěna Křišťálovou růží, nejvyšším celostátním oceněním v oblasti uměleckého přednesu.

 

 

 

Eduard Ovčáček při instalaci své výstavy v Galerii BesedaProf. Eduard Ovčáček (nar. 1933) – významnou měrou se podílel na rozvoji uměleckého života v Ostravě. Zasloužil se o navázání a upevnění uměleckých kontaktů se Slovenskem. Jeho jméno je v oblasti výtvarného umění trvale spojováno s významnou etapou strukturální abstrakce i nové figurace. Je předním představitelem lettrismu.  Po roce 1989 se postavil do čela snah o založení a profilaci vysokoškolského výtvarného uměleckého studia na Ostravské univerzitě. Profesor Ovčáček je nositelem řady prestižních uměleckých ocenění.

 

 

 

jak-se-vejit-do-seznamu_847.jpgIng. Stanislav Vopasek (1935-2006) - ředitel Hornického muzea OKD – zasloužil se o rozvoj o stravského hornictví, ale zejména o záchranu historických památek spjatých s průmyslovou historií města. Byl u zrodu vybudování Hotelového domu Jindřich nebo kulturního domu v Ostravě-Petřkovicích. Byl nejvýraznější osobností u zrodu Hornického muzea OKD v Ostravě-Petřkovicích a stal se jeho prvním ředitelem. Jeho zásluhou byla zachována řada technických památek, k nímž patří mimo jiné budova a těžní věž jámy Jindřich v centru Ostravy. Byl iniciátorem založení neziskových organizací – nejprve sdružení Klubu přátel Hornického muzea OKD a poté i Nadace LANDEK Ostrava. Velké úsilí věnoval snaze o zapsání technických památek Ostravy do seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Andrea Vojkovská, tisková mluvčí Magistrátu města Ostravy