Ostrava 20. března 2008

 

Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli města

 

Město Ostrava zahájilo v únoru rozsáhlé dotazníkové šetření mezi občany. Jeho cílem bylo zapojit obyvatele do přípravy Integrovaného plánu rozvoje města. Dotazník vyplnilo celkem 1155 respondentů, kteří odpovídali na otázky z oblasti cestovního ruchu, životního prostředí a dopravní dostupnosti města.

Ankety se zúčastnilo 51 % žen a 49 % mužů. Největší zastoupení mezi respondenty měla věková skupina 31 - 40 let, středoškoláci a obyvatelé městského obvodu Ostrava-Jih (jedná se o nejlidnatější ostravský obvod).

Z ankety vyplynulo, že nejčastěji jezdí Ostravané za kulturním a společenským vyžitím do centra města, za nejvíce znečištěnou považují stejnou oblast, v centru je podle jejich názoru nejméně zeleně a je taky nejhůře průjezdné. Střed města hodnotí jako nejlépe dostupný MHD, je podle nich turisticky nejzajímavější, návštěvám by se pochlubili Slezskoostravským hradem a vyhlídkou z Nové radnice a pro další léta vnímají jako prioritu zachování zeleně a využití potenciálu řeky Ostravice.

Z celého průzkumu vyplývá jednoznačná potřeba a přání zaměřit se na centrum města, které je stále vnímáno jako oblast s vysokým potenciálem pro turistické vyžití obyvatel i návštěvníků i kulturně-společenské aktivity. Uvedené souvislosti korespondují se záměry vedení města, což lze doložit výstavbou Nové Karoliny, rekonstrukcí Českobratrské ulice a dalšími aktivitami plánovanými např. v Integrovaném plánu rozvoje města.

 

Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO