statutární MĚSTO Ostrava

magistrát

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Ostrava 29. února 2008

 

Otevřený dopis zaměstnancům Dopravního podniku Ostrava

 

Obracím se na vás tímto dopisem, protože se domnívám, že vás někteří vaši odboroví předáci neinformují správně, a to z důvodu, že dnes hájí více své zájmy než vaše.

 

Odvolali jsme ředitele, který se dopustil řady pochybení vůči městu  a neměl u většiny z nás důvěru, že řídí dopravní podnik v souladu s nejlepšími zájmy našeho města. Také z toho důvodu pro vás nedokázal vyjednat podmínky, které by umožnily, aby vaše platy nebyly pod průměrem ostatních dopravních podniků.

 

To je pro vás důvod pro stávku?

 

Říkáme, že najdeme řešení pro budoucnost dopravního podniku, které bude v souladu s pravidly pro hospodářskou soutěž Evropské unie a umožní co nejhospodárnější zacházení s veřejnými prostředky. Přitom zůstanou zachovány vaše sociální a pracovní jistoty.

 

Také toto je pro vás důvod pro stávku?

 

Na ostravské radnici působím od roku 2002, nejprve jako náměstek a dnes ve funkci primátora. Za celou dobu jsem nikdy neprosazoval řešení, které by bylo proti zájmům města. Mým osobním a politickým cílem bylo a je  vytvoření nových pracovních příležitostí pro lidi z našeho města a kraje.

 

Dnes je zřejmé, že náš region se dostává z recese a stáváme se atraktivní pro investory z celého světa. Výsledkem je rozmach ekonomiky, s ním spojený nárůst počtu pracovních příležitostí, mezd, a to vše platí také pro dopravní podnik našeho města. Lze očekávat zvýšenou poptávku po všech službách, veřejnou dopravu nevyjímaje.

 

I to je pro vás důvodem pro stávku?

 

Petr Kajnar

Primátor města Ostravy