Báseň

     

 Text_Šuleř
 
 

Vlastislav Holub - malíř domova
,,Malíř musí hledat především sebe"

Po absolvování Akademie výtvarných umění v Praze se malíř Vlastislav Holub vrátil do své rodné obce Lichnova u Frenštátu pod Radhoštěm, V ateliérukde se narodil 10. 4. 1925. Lichnovjané a krajina Lichnova jsou také nejčastějšími motivy jeho olejomaleb. Ale nejsou to jen krajiny, portréty a zátiší v nichž dominují barvy přírody modrá a zelená, specializací Vl. Holuba je především monumentální tvorba: mozaika, sgrafita, štukolustro, také však artprotisy či tapiserie, které zdobí náměstí, školy, obřadní síně i jiné veřejné budovy a prostranství.
   Cesta Vlastislava Holuba k umění nebyla snadná. V roce 1940 se vyučil obchodním příručím a chtěl dělat aranžéra, ale věnovat se jen umění - pro to nebyla za druhé světové války příznivá doba. Jeho ročník narození podléhal nařízení okupační mocnosti a byl expedován na nucené práce do Německa. Vl. Holubovi se poštěstilo nastoupit do cementárny ve Štramberku, kde pracoval se svým otcem při obsluze rotační pece.
  Akademii výtvarných umění absolvoval u profesora Sychry, tam dominovala monumentální tvorba. ,,Měli jsme na škole výborný kolektiv," zavzpomínal ak. mal. Vlastimil Holub. ,,Profesor Sychra byl vynikající pedagog. A s českým historikem a teoretikem umění V. V. Štechem jsme pokaždé procestovali přes prázdniny hrady a zámky, studovali je po architektonické stránce."
   Malování, tvrdí akademický malíř Vl. Holub, je především pevná vůle pracovat na obrazu a vracet se k němu, pokud není hotov.
   ,,V Praze bylo v té době přes 4000 výtvarníků, takže s uplatněním po absolutoriu to nebylo snadné. I proto jsem se vrátil domů. Ale předevšímKrajina proto, že jsem se tady narodil," říká a hned jedním dechem dodává. ,,Ale to se ví, tady nikdo na malíře nečekal. Nastoupil jsem do cementárny ve Štramberku, kde jsem dělal sedm let v propagaci."
   Právě ve Štramberku dostal v roce 1976 příležitost uplatnit monumentální tvorbu a vytvořil sgrafito, pak následovaly další zakázky. Podnes se s monumentální  tvorbou Vlastislava Holuba setkáváme po celém regionu.
   ,,Důležité je naučit se realisticky kreslit," uvádí akademický malíř Vlastislav Holub. ,,To je základ. Potom může jít člověk dál, vyjádřit svůj názor třeba moderním uměním. V tvorbě musí hledat především sám sebe."
  I když procestoval řadů evropských zemí, má pro něj beskydská krajina nezaměnitelné kouzlo. Tady jsou a byli také jeho přátelé malíři Ivan Jakeš, Luděk Majer, František Podešva, Ilja Hartinger, Karel Hofman. Do jeho lichnovského ateliéru s výhledem na kopec Červený kámen přijíždějí i pražští malíři, navštěvoval ho například i Radek Pilař.
   Krajina kolem LichnovaJeho rodný kraj se Vlastislavu Holubovi stal nezaměnitelným místem pro život.
   V Mistrově ateliéru je plno obrazů. Pohled na Beskydy od severní strany, ale také ohlédnutí do hlubiny času připomínkou svatby strýce z roku 1923. Ze všech jeho děl je znát, jak se svým krajem žije v úzkém sepětí. Jedinečným způsobem zachycuje člověka, jeho život, práci i dobu ve které žije. Svým bohatým a mnohotvárným dílem patří mezi výrazné osobnosti moravského regionu.
  O tvorbě ak. mal. Vlastimila Holuba uvedla dr. Eva Trnková: ,,S malířským rozechvěním vtěluje do svých prací smyslově nazíranou skutečnost, fixovanou osobními zážitky, které emotivně umocňují autorovo úsilí malířsky plně pozdvihnout náladu i charakter kraje. V mnohotvárnosti motivů, v nichž se vyhraňuje energicky i malířský přednes, obvykle laděný ve zvučné škále modrých a zelených tónů, vyzrává projev Vlastislava Holuba do vlastní neokázalé kultivované tvorby."
   O své zkušenosti se malíř Vl. Holub dělí s mladou generací. ,,Říkám jim na čem hlavně při tvorbě záleží, naučit se kreslit realisticky to co vidím, pracovat co nejpoctivější, až pak musí malíř hledat především sám sebe. To znamená mít svůj názor na svou práci a především najít sám sebe."

Text a foto: Richard Sobotka

Foto: 1. V ateliéru, 2. Jarní krajina, 3. Krajina Lichnova v zimě

Vybráno z archivu R. Sobotky a E. Kotarbové, vloženo 19. 11. 2007