statutární MĚSTO Ostrava

magistrát

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Ostrava 6. listopadu 2007

 

Cena jízdenky v MHD v roce 2008

 

V tarifu ostravské městské hromadné dopravy, která je součástí ODIS (Ostravský dopravní integrovaný systém), dochází každoročně v souvislosti s inflačními vlivy k nárůstu ceny jízdného. V souvislosti se zvýšením DPH a cenovým růstem nákladů na zajištění městské hromadné dopravy je navržen nárůst ceny téměř u všech druhů jízdenek i v roce 2008. Výjimku tvoří např. 15minutová jízdenka, u níž zůstává zachována dnešní cena, tj. 10 Kč. U dalších nejpoužívanějších krátkodobých jízdenek je pak navrhován nárůst ceny o 1 až 2 Kč, např. u 45minutové jízdenky se cena zvedá ze 14 Kč na 15 Kč. U dlouhodobého jízdného pak dojde pro cesty v rámci města ke zvýšení ceny v průměru o cca 11 %. U jízdenky 30 denní dvou zónové nezlevněné to znamená zvýšení ceny o 35 Kč, tj. z dnešních 314 Kč nově na 349 Kč. Ceny doplatků pro kombinace s cenami mimoostravského jízdného v rámci ODIS se zvyšují v průměru o 14%.

 

Změnou v sortimentu nabízených jízdenek je zrušení zlevněného jízdného pro nezaměstnané, zrušení rodinného jízdného u 24 hodinových jízdenek a jeho nahrazení rozšířenou možností využívání občanského 24hodinového jízdného a dále změna ve struktuře jízdného za přepravu zavazadel (mimo přepravu psů).

 

Od 1. 1. 2008 se budou nezaměstnaní přepravovat za plné jízdné. Ke zrušení zlevněného jízdného pro tuto skupinu cestujících dochází v souvislosti se zlepšující se situací v zaměstnanosti na území města.

 

Součástí 24 hodinových jízdenek, tj. jízdenek s platností 24 hod. od označení, jsou jízdenky občanské i rodinné, na které jsou spolu s dospělou osobou přepravovány i děti. Takto vymezené rodinné jízdenky byly poměrně málo využívány. Od 1. 1. 2008 se rodinné jízdenky ruší. V platnosti zůstávají 24 hodinové jízdenky občanské, na které se v nepracovních dnech, tj. od soboty do neděle, může přepravovat až 5 cestujících, z nichž nejvýše dva jsou starší 15 let. Dochází zde k cenovému zvýhodnění. Dnešní cena rodinné jízdenky pro 2 dospělé a 2 děti je 88 Kč a nově se bude moci mimo pracovní dny rodina přepravovat v zónách města za cenu 48 Kč.

 

Změna struktury za přepravu zavazadel znamená zavedení dvou druhů dovozného (mimo přepravu psů), a to bez ohledu na počet projetých zón, ale pouze s omezujícím faktorem času. Dovozné do 60 min. je v ceně 7 Kč a do 120 min. v ceně 13 Kč. V doplňkovém prodeji ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava  a.s. bude prodávána jízdenka za dovozné pouze v hodnotě 7 Kč navýšená o příplatek 2 Kč, tj. celkem 9 Kč. Doposud se cena za přepravu zavazadel určovala jako cena zlevněné jízdenky s 50% slevou. Např. do 45 min 7 Kč. K této úpravě dochází v souvislosti s rozvojem ODIS a nutností reagovat tarifními podmínkami i na situaci v oblastech mimo území města.

 

 

 

Andrea Vojkovská

tisková mluvčí MMO