PRZECZEK, Lech, Ing., básník, prozaik, aforista, překladatel, publicista

* 18.7.1961 Český Těšín

 

   Syn spisovatele Wilhelma Przeczka, dětství prožil v Bystřici nad Olší. Vystudoval SPŠ stavební v Brně a později ekonomiku na Vysoké škole báňské  v Ostravě-Porubě. Povoláním ekonom, působil jako vedoucí ekonomického odboru v Hlavním výboru Polského svazu kulturně-osvětového (ZG PZKO) v Českém Těšíně. Trvale bydlí v Třinci.

   Člen Obce spisovatelů (Gmina Pisarzy) v Praze, uměl. sdružení SLA (Sekcja Literacko-Artystyczna) a lit. skupiny Grupa Literacka 63. Je bilingvním spisovatelem - píše v polštině i v češtině. Vlastní tvorbu publikuje od r.1984, je autorem krátkých povídek žánru science-fiction, často s humoristickými a ekologickými prvky, které shrnul do sbírky Strach z modré trávy (1996). Zejména reflexivní, intimní a přírodní lyriku obsahují sbírka 36 básní Ścieżka przez pamięć (1994) a zrcadlová polsko-česká sbírka Przebłyski - Záblesky (1999). Intenzívně se také věnuje psaní humorně laděných aforismů, ve kterých s oblibou parafrázuje známá přísloví a ustálená rčení a často také využívá různých slovních hříček, jako ve sbírkách Střípky - 100+1 aforismů (1995), Postřehy - 333 aforismů pro dobrou náladu (2000), Jednou větou - Jednym zdaniem, (2003), Na okraj (2004) a Rtěnkou na zrcadlo (2005). Je spoluautorem dvou rozhlasových her pro polské vysílání Českého rozhlasu v Ostravě, získal také několik významných ocenění v různých básnických soutěžích. Věnuje se i překladatelské činnosti.

   Publikoval v novinách a čas.: Głos Ludu, Zwrot, Třinecký hutník, Ozvěny-Echo, Ogniwo, Nasza Gazetka, Kalendarz Śląski, Kalendarz Opolski, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Metafora, Gazeta Kulturalna, Śląsk, Radostowa, Świętokrzyski Kwartalnik Literacki, Nová svoboda, Moravskoslezský den, Alternativa, Česká povídka, KM, Štístko, Delfín, Tvar, Literární noviny, Obrys-Kmen aj. Do češtiny jeho básně překládají: Karel VŮJTEK, Jindřich ZOGATA, Libor MARTINEK. Užívá pseud. a zkratek: lp, lep.

Informace podle slovníkového hesla poskytl autor, říjen 2007