Antologie Spotkanie [Setkání], 1985, Ostrava, Profil;

Zarzeczny, Bolesław.: Za Olzą wiosna?, Tak i Nie, 1986, č. 1;

 (…) Kromě mimořádně vyzrálých, výrazově úsporných, vyvážených, klidných a po všech stránkách hotových básní Lecha Przeczka (nar. 1961) jsou verše všech ostatních autorů v antologii pouze více nebo méně zdařilým popisem prvního, ještě spíše emocionálního než intelektuálního pohledu na svět (… )
 

Sbírka Ścieżka przez pamięć  [Stezka pamětí], básně, 1994, Kraków, Miniatura;

Gorzelski, Roman.: Droga przez metaforę, Głos ludu, Ostrava 7. 12. 1995;

(…) Básně Lecha Przeczka jsou sbírkou lyrických kapek, pohlednic spjatých sponou často avantgardní metafory „posílaných“ během putování po stezkách poezie. Některé z těchto básnických impresí znějí výraznou ozvěnou aforismu nebo myšlenky rodem ze zápisníku filosofa. Básník hodnotí prožitky, důsledně zkoumá svoje nitro a používá přitom už propracovaný jazyk (…)

Sbírka Przebłyski - Záblesky, básně, 1999, Český Těšín, Snoza;

 Staněk, Jiří.: Technolog, Tvar, 2000, č.14, str.22;

 (…) Básně Lecha Przeczka pojmenovávají věci přímo bez okolků, zastírání, bez náznaku. Téměř technicky a stručně, „technologicky“, aby se v nich dalo lehce orientovat, aby se podle nich dalo něco konstruovat, vytvářet, aby se podle nich dalo pracovat. Lech Przeczek opíše situaci, v níž se subjektivně nalézá, a pak ji v závěru vyřeší. Onen závěr nutně nemusí být smyslem a vygradováním či pointou celého předchozího textu, ale zhusta se tak stává. Lapidárnost a úspornost výraziva je Przeczkova obrovská deviza (…)

 
 
Harák, Ivo.: Zatím záblesky, Nové knihy, 1999, č.26, str.4;

 (…) Soubor patnácti zrcadlově polsko-českých otištěných básní nám v osobě Lecha Przeczka (1961) představuje jednu z výrazných osobností jinojazyčných kultur na území našeho státu. Sbírka „Przebłyski – Záblesky“ (vydala těšínská Snoza) obsahuje lyriku reflexivní, intimní a krajinnou. Je třeba ocenit kultivovanost a poctivost poezie, která nic nepředstírá. Zůstává věrná ztišení, aby v plném lesku vysvitly věci, o nichž hovoří (…)

Informace poskytl autor, říjen 2007