BIBLIOGRAFIE

Knižně: Ścieżka przez pamięć  [Stezka pamětí], básně, 1994, Kraków, Miniatura; Střípky - 100+1 aforismů, aforismy, 1995, Albrechtice u Č. Těšína, SAK; Strach z modré trávy, povídky se sci-fi náměty, 1996, Český Těšín, ASJUN; Przebłyski - Záblesky, básně, 1999, Český Těšín, Snoza; Postřehy - 333 aforismů pro dobrou náladu, aforismy, 2000, Praha, Gumruch, spolu s L. MUŠKOU a J. POLÁČKEM; Jednou větou - Jednym zdaniem, aforismy, 2003, Ostrava, Žár; Na okraj, aforismy, 2004, Ostrava, Žár; Rtěnkou na zrcadlo, aforismy, 2005, Praha, Gumruch, spolu s J.POLÁČKEM.

Účast v antologiích: Spotkanie [Setkání], 1985, Ostrava, Profil; Zaproszenie do źródła [Pozvání k prameni], 1987, Toruń, TTK; Punkt zwrotny [Bod zlomu], 1988, Český Těšín, ZG PZKO; Samosiewy [dosl. samoseté stromy], 1988, Třinec, GL 63; Nezabolí jazyk od dobrého slova (antologie českého aforismu), 2004, Praha, Knižní klub.

Překlady: Wiesław Malicki, Nahé názory, 1992, Český Těšín, ASJUN, spolu s L. WASZKOVOU a J.Z OGATOU; F. Henner, Tichý svědek, 1995, Albrechtice u Č. Těšína, SAK, spolu s W. PRZECZKEM; Wilhelm Przeczek, Promlčený počet štěstí, 1991, Karviná, EDEN, spolu s kolektivem překladatelů; Wilhelm Przeczek, Kniha úrody, 2000, Český Těšín, Olza, spolu s kolektivem překladatelů; Adam Lewandowski, Codziennik-Deník, 2002, Rožnov pod Radhoštěm, Městský úřad, spolu s W.PRZECZKEM a R.SOBOTKOU; Jana Štroblová, Vytí na měsíc - Wycie do księżyca, 2003, Praha, Protis, spolu s W.PRZECZKEM.


LITERATURA

Bonowicz, W.: Současná pol. lit. a mladá lit. na Záolzí, AN 3, 1997, č.9; Literární slovník severní Moravy a Slezska, Votobia, Olomouc 2001, str.230-231; Literární encyklopedie Salonu, příloha Práva, 24. 10. 2002; Kdo je kdo v Obci spisovatelů, Praha 2005, str.105; Spotkanie: Podgórski, W.J.: Ciupaga, Życie Literackie 13. 9. 1987; Zarzeczny, B.: Za Olzą wiosna?, Tak i Nie, 1986, č.1; Ścieżka: Gorzelski, R.: Droga przez metaforę, Głos ludu, Ostrava 7. 12. 1995; Záblesky: Muška, L.: Nejenom záblesky L.P., Psí víno, 1999, č.10, str.23; Vlašín, Š.: Dvojjazyčný básník, Obrys-Kmen, 1999, č.29, str. 2; Staněk, J.: Technolog, Tvar, 2000, č. 14, str. 22; Harák, I.: Zatím záblesky, Nové knihy, 1999, č.26, str. 4; Postřehy: Vlašín, Š.: 333 aforismů od 3 autorů, Obrys-Kmen, 2001, č.5, str. 2; Hrabal, M.: Kniha pro dobrou náladu i k zamyšlení, Hlas severu, 2001, č. 2; Martinek, L.: Bez humoru by nám asi nebylo dobře, Svoboda, Ostrava 24. 5. 2001, str. 12; Novotný,V.:333-tentokrát aforismů, Tvar, 2001, č. 11, str. 2; Jednou větou:  Vlašín, Š.: Česko-polské aforismy, Obrys-Kmen, 2003, č. 38, str. 3; Cholewa, M.: L.P. přichází s novou knihou aforismů, Moravskoslezský deník, Ostrava 13. 10. 2003, str.23; Na okraj: Stejskal, R. : L.P. vydal sbírku aforismů,  Moravskoslezský deník, Ostrava 30. 7.2 004; Vlašín, Š.: Tři útlé knížky, Obrys-Kmen, 2004, č.3 6 str. 3; Skýpala A. : Aforisté sólově i sborově, Alternativa plus, 2004, č. 3-4, str. 116.


Informace podle slovníkového hesla poskytl autor, říjen 2007