Lubomír Man
nar. 23. března 1930 v Záblatí u Bohumína

Dětství prožíval nejprve ve svém rodišti v Záblatí u Bohumína, kde byl jeho otec poštmistrem, posléze od r. 1938 v Budišově u Třebíče (tam absolvoval měšťanskou školu, později nastoupil jako učeň do obchodu s uhlím). Po II. světové válce se vrátil do Bohumína a chodil na na gymnázium.  V letech 1949 až  1955 studoval tělesnou výchovu a angličtinu na Filozofické a Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita).  Od roku 1950 do r. 1956 byl reprezentantem Československa ve skoku dalekém. V roce 1956 získal druhé místo na Kongresových hrách v Praze. Jeho sportovní kariéru ukončilo onemocnění.
Učil na gymnáziu v Opavě (1955 -1959), na Průmyslové škole strojní v Karviné (1957 - 1959), na Průmyslové škole stavební v Ostravě (1960 - 1963), na  Vysoké škole báňské v Ostravě (1963 - 1966), od r. 1966 na Státní jazykové škole v Ostravě. V letech 1959 až 1960 byl redaktorem ČTK v Praze.
V anketě časpisu Mladý svět o nejoblíbenějšího spisovatele knih pro děti a mládež, provedené mezi učni na základě vylosování ve škole v Lipníku nad Bečvou, se umístil na 4. místě.

Lubomír Man se stal autorem několika knih pro mládež. Ve své tvorbě postihl zrod a zrání mladého sportovce. Přitom využil osobního, hlubokého poznání sportovního prostředí.
(kot, man)