Autorčin profil

Profil Marie Vosikové je na její přání stručný. Odpovídá v racionální rovině jejímu vzdělání a zaměstnání matematika a v citové rovině její úctě k výroku Járy da Cimrmana: „Každé zbytečné slovo - je zbytečné“.

Biografie
Datum narození: 2. 2. 1942, Ostrava, rozená Dostálová
Datum úmrtí: 21. 6. 2014

Školy:  1959  maturita na jedenáctileté střední škole ( později gymnázium) v Opavě
1964:   promoce na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy university v Praze v oboru matematická statistika
1973:   doktorandská promoce na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze s udělením titulu RNDr.  
Bydliště: 1942 - 1946 Ostrava, 1946 -1948 Karviná 1, 1948 - 1964 Opava, 1964 - 1997 Rožnov pod Radhoštěm, 1997 - dosud Rožnov pod Radhoštěm, Curych, Lugano, Opava, Praha
Zaměstnání: matematik-analytik, vedoucí odboru automatizovaných systémů řízení, vedoucí výpočetního střediska, personální ředitelka
Sňatek: 1963, manžel RNDr. František Vosika, CSc., fyzik. V roce 1988 zemřel.
Děti: Alena, narozená 1966, Irena, narozená 1974. Od devadesátých let trvale žijí ve Švýcarsku.
Dne 17. listopadu 1989 přijata do Svazu spisovatelů. V roce 1995 zrušila své členství v Obci spisovatelů.


O Marie Vosikové

Milá Marie,
jsem nesmírně rád, že jsem Tě osobně poznal. Jsi člověk, který dělá věci vážné a opravdové. Hodně jsem o Tobě přemýšlel, tedy přes to, cos napsala, o Tobě. Pokusím se to vyjádřit takovým nešikovným opisem. Všude narážím na lidi, jejichž životní názor či postoj je stejný, jako když se hraje karetní hra zvaná záchod. To se na stole rozprostřou karty, na nich se ze dvou listů udělá domeček a teď jeden po druhém zpod něho karty vytahuje. Komu domeček spadne, vypadává ze hry. A tak se každý snaží brát ty nejjednodušší karty a udržet se co nejdéle ve hře. I v literatuře to tak často je. Kolik lidí dnes sahá po těch snadných kartách, jen a jen proto, aby se dostali do dalšího kola. Ty nejsi hráčkou v téhle směšné hře a ani nebudeš. Ty budeš prohrávat a vítězit doopravdy. Smrtelně vážně. Nevím, jestli Ti k tomu mám gratulovat, spíš asi ne …
                                                                                                                                                                        Vítězslav Bělovský, spisovatel a nakladatel
Podle informací autorky - vloženo 14. 5. 2007