Ostravský kulturní měsíčník

 

Čtyři otázky pro Alexandra Lemberga                                                                   4/81  str. 36

 (rozhovor s lotyšským choreografem)

Nedokončené rozhovory (s choreogr. Zdeňkem Prokešem)                                      5/81 str. 44

Před Hronovem (o amatérském ostrav. div. Souboru)                                                6/81 str. 41

na žíněnkách)

Kotula  -  reportáž  z  cesty  novojičínského

národopisného souboru Javorník do Maďarska                                                           4/82  str. 70

Bez lásky by nebyla Jitřenka                                                                                  1/82 str. 37

(o loutkářském souboru porubského kul. domu)

Divadlo, které nevozí dříví do lesa                                                                          2/82 str. 39

(o amat. divadle porubského kul. domu)

Vzpomínka na rozloučenou                                                                                       2/82 str. 47

(nekrolog k úmrtí divadelního kritika a teoretika Miroslava Etzlera)

V Zemi pod Pyrenejemi                                                                                             6/83 str. 38

(rozhovor s dirigentem L.Pivovarským o cestě PSMU)

Vítězové z Corku                                                                                                       9/84 str. 41

(o Vysokoškolském pěveckém sboru PF v Ostravě)

S písničkou k polárnímu kruhu                                                                               10/85 str. 41

(o koncertním zájezdu Vys. pěv. sboru PF)

Pětkrát o jednom                                                                                                     11/86 str. 42

 (medailon  Vysokoškolského sboru a L.Pivovarského)

Hledání souvislostí                                                                                                  11/87 str. 59

( o práci dramaturgyně ostr. tel. studia Š. Koskové)

Zastavení                                                                                                                   4/87 str. 58

(O tvůrčí činnosti redaktorky ostravského tel.studia M. Žochové)

Zelenou zpěvu                                                                                                           12/89  str.37

(k výročí Mužského sboru Domu kultury Vítkovic)

 

 

Scénáře a režie pro ostravské Divadlo hudby

 

Vrásnění                                                        11. 10.  1978

(literárně hud. pořad z veršů  L. Romanské a D. Žváčka,

v nastudování herců DPB)                                režie

Strom se třemi jablky                                   14.11. 1978

(milostné verše J.  Stehlíkové a E. Kotarbové

v  podání herců Divadla Petra Bezruče)

Poslední polonahé prázdniny                        24. 4. 1979

(pořad z veršů autorů Almanachu Oheň 2)

Chráněné území                                            10. 12. 1979

(Pásmo z veršů J. Mazáče a E. Kotarbové v podání herců DPB)

Vyznání hudbě Marie Podešvové                 22. 6. 1981

(Medailon k 80. nar. spisovatelky, nastudovaný herci DPB

a Komorním sborem Ostrava Fr. Háby)

Vonička                                                          24. 4. 1981

(pořad veršů a hudby současných autorů s herci SDO)

Krystalizace                                                   26. 11. 1981

(pořad sestavený z veršů Fr. Hrubína v nastudování herců DPB)

Na shledanou slova vyslovená                       1. 2. 1982

(pásmo hudby a poezie v podání herců SDO)        režie

Podej mi ruku

(liter. hud. pásmo k vyhodnocení soutěže Generace) 26. 3. 1985

                                                                              režie

 

Scenáristická tvorba pro ČST Ostrava

osmi až čtyřicetiminutové pořady

 

Pěvecké sdružení moravských učitelů

(reportážní film z koncertní cesty po Španělsku)                    1981

Dvacet let DKP Vítkovic                                                  1981

(příloha Televizních novin - film pro Ústřední zprav. redakci)

Zastavení s Javorníkem

(Film o turné nár. souboru Javorník v Maďarsku)                  1981

VIVA OSTRAVA!                                                             1981

(Film o domácích i zahraničních úspěších Vysokoškolského

 pěveckého sboru PF v Ostravě)

Dar, který pomáháme dotvářet                                        1982

(Příloha Televizních novin o souborech DK NHKG)

Generace 83                                                                       1983

(studiový pořad s autory celostátní  soutěže v rámci pořadu Tele-

vizní klub mladých - TKM)

Taneční klub Ostrava                                                        1983

(studiový pořad  v rámci TKM,  charakterizující činnost špičkového)

souboru)

Jitřenka                                                                               1983

(o divadelním souboru porubského kultur. domu

- studiový pořad s dotáčkami, v rámci TKM)

Divadlo dnešku                                                                   1983

(Příloha Televizních novin, postihující celostátní

přehlídku profesionálních divadel)

Kde nekončí píseň                                                              1983

(Filmový dokument o koncertním turné Komorního sboru Ostrava

ve Velké Británii)

Mládež a kultura                                                                 1983

(besední studiový pořad  na aktuální téma)

Rok českého divadla v Severomoravském kraji               1983

(besední studiový pořad na aktuální téma)

tambura zní                                                                     1984

(publicistický film o rodině Gelnarů ze Studénky, holdující hře na

tambury)

Koncert pro čtyři ruce                                                          1984

(Příloha TN z jesenické celostátní klavírní soutěže)

Mladá dechovka                                                                   1985

(Příloha Televizních novin o mezinárodním festivalu v Ostravě)

Na aktuální téma - Kultura Severomoravského kraje       1985

(Besední pořad se zástupci JFO a divadel)

Stříbrný Vítek                                                                       1986

(Příloha Televizních novin z průběhu mezinárodní taneční soutěže)

Úspěšná ZUČ

(Střihový dokumentární film)                                                    1986

Dnes do skoku a do písničky                                               1986

(Filmový medailon Vysokoškolského pěveckého sboru PF v Ostravě)

Znovuotevření Divadla Jiřího Myrona                                1986

(Zpravodajsko - publicistický film)

Setkaní s jubilantem                                                            1986

(studiový pořad s dotáčkami na téma činnost DKP Vítkovic)

Dejte léta životu - Kdy začíná mládí

(Setkání se spisovatelkou M. Podešvovou v rámci magazínu    1987

Dejte léta životu)

Dejte léta životu                                                                   1987

(Nejstarší ostravská spisovatelka  a překladatelka Zdena Pavlousková, která se dožila 89 let)

Dar domova                                                                          1988

(Film o folklorních tradicích Severomor. kraje)

Zpěvem k srdci                                                                     1988

(Střihový film o severomoravských pěveckých sborech)

Knihovny a my                                                                      1991

(Filmový dokument o problémech Knihovny města Ostravy)

Víra, člověk a církev                                                            1991

(Portrét kněze Antonína Dominika z Ludgeřovic)

Divadlo Petra Bezruče                                                         1991

(Film o ekonomických problémech DPB a jejich dopadech na um.

činnost)

Zastavení ve Furthu                                                              1991

(Zpravodajsko-publicistický  film o  národopisných slavnostech

v Dolním Rakousku)

Splněný sen                                                                           1992

(Reportážní film o turné jesenického Dětského komorního

orchestru v Itálii)

Filmové medailony umělců: spisovatelé - Jaroslav Stoniš, Jiří Drozd,

Jaroslav Šavrda,  Oldřich Šuleř, malíři  - Pavel Hlavatý,  Eduard

Ovčáček .                                                                            1991 - 1992

 

 

Tv Kabel Plus Ostrava                            1993 - 1994

 

Medailon malíře Josefa Kábrta

Setkání se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem

(Střihový film z jeho vystoupení v ostrav. Divadle hudby)

Nemocnice Opava

(Zpravodajský  dokument  o  procesu  transformace ve zdravotnictví)

Obrazy plné slunce - Jiří Holík (medailon)

Stanislav Honzík – mini medailon sochaře

Jiří David - mini medailon malíře

Emil Filla - mini medailon

Tvrdohlaví - filmové  zastavení v ostravském. Domě umění

Módní inspirace – film o netradiční módní přehlídce

 

 

Československý rozhlas Ostrava

 

Zasněžená kytice                                              1978

(Literárně hudební pásmo pro vánoční pohodu)

Znamení krásy

(literárně hudební pásmo - R. Kubín a L. Romanská

Moravská inspirace

(Zastavení s hudbou V.Nováka)

Zapomínané chodníčky

(lit. hudební pořad - V. Závada a L. Janáček)

Procházka hudební Olomoucí

Pozvání k tanci

(Zastavení s barokní hudbou)

Souputnice

(Verše P. Bezruče jako inspirace hud. skladatelů)

Vyznání životu

(Tvorba Iši Krejčího)

 

Výběr z novinových a časopiseckých článků

 

Z malířského stojanu  (Medailon malířky Alžběty  Zelené)

                                                                      - Vlasta  5/82

Přátelé Zeleného údolí                                 - Květy  39/79

(Rozhovor s hercem Vlado Müllerem o seriálu)

Obrázky krásné jako hudba (medailon výtvarmice Jany Pivovarské)

                                                                     -  Vlasta  7/81

Tanec je láska i bolest                                - Vlasta 19/81

(Medailon baletky Alice Huberové, SDO)

Zpěvák a malíř Lubomír Procházka           -  Ostr. večerník 13/2/79

Fotografické imprese (Miloše Poláška)       -  Ostr. večerník 22/7/80

Co signalizuje srdce                                     - Ostr. večerník 1/3/79

(O spisovatelce Hermě Svozilové Johnové)

Objevovat svět                                             - Ostr. večerník 12/1/79

(O spisovatelce M. Podešvové)

Rozhovor trochu na ruby                             - Ostr. večerník 12/7/79

(S pěvcem Ivanem Kusnjerem)

Povídání o všeličems                                    - Ostr. večerník 21/6/79

(S režisérem Janem Kačerem)

Divadlo pro děti (a nejen pro ně)                   - Ostr. večerník 27/1/79

(O dramaturgii Loutkového divadla v Ostravě)

Herec optimista a akvarista - Zdeněk Žák  - Ostr. večerník 31/7/79

Baletní umění je stále živé

(Rozhovor s Jiřím Němečkem, chor. Národního divadla v Praze)

O Vladovi a Martinovi                                 - Kamarát 4/7/79

(O seriálu Přátelé Zeleného údolí)

Poctivý kumšt se dá dělat všude                 - Moravskolezský den 24/6/94

(Rozhovor se sólistou ND v Praze Miloslavem Podskalským)

Jesenické naděje                                          - Svoboda 14/4/93

(o činnosti jesenického orchestru mladých)

Každý má svého Leona                                 - Svoboda 13/2/92

(O neobvyklé inscenaci Mileny Asmanové)

Herectví je pokus dotknout se Boha            - Společnost 6/95

(Rozhovor o životě a umění s Ninou Divišovou  - oceněno v novinářské soutěži)

Kdo přichází s úsměvem                                - Společnost 7/95

(Rozhovor s pěvkyní Tamarou Brummerovou)

Aby si lidé více rozuměli                                - Společnost 7/95

(O evropské konferenci žen s Marií Vikovou)

 

 

Programový průvodce Kabel Plus

 

O jednom pořadu z dílny Kabel Plus                12/94 str. 76

(Telefor Dana Tanhausera)

Cyklistika                                                        2/95 str. 74

(o dvanáctidílném seriálu Rudolfa Bajera)

Potěší vás HADR?                                         3/95 str. 76

(Seznámení s novým pořadem KP a jeho moderátory)

NENUDO                                                       5/95 str. 70

(Seznámení s novým typem pořadu pro děti)

Siesta je naše                                                  5/95 str. 65

(O jednom pořadu a jeho moderátorech)

Jak se dělá videoklip                                      6/95 str. 68

(Rozhovor s Davidem Beránkem o jeho práci a klipech, které se prosadily do vysílání TV Nova)

Králoství pohádek                                          7/95 str. 54

(O animované tvorbě studia Prométheus KP)

Videoklip KABEL PLUS                                8/95 str. 40

(O Čecho-Australanovi, zpěvákovi Renovi a jeho úspěších)

 

V letech 1997 – 2006 články ve zpravodaji Centrum Moravská Ostrava a Přívoz