Rok 2007

Dagmar Telingerová: Tváří v hřívě
Ota Filip: Osmý čili nedokončený životopis
Lukáš Bárta: Flanelová něha
Kolektiv autorů (Jiří Polášek, Pavel Jaška, Richard Sobotka a Daniel Drápala): Rožnovská věž
Libor Pavera:  Cestami textů
Radim Prokop: Malé ohlédnutí za vzpomínkami života
Richard Sobotka: Pytláci v Beskydech
Libor Pavera: Kruhy kolem  (1.)
Richard Sobotka: Život na oblaku
Petr Hruška: Auta vjíždějí do lodí
Eva Tvrdá: Dědictví
Blažena Przybylová a kol.: Zaniklé domy
Jakub Ivánek: Ostravské zámky
Oldřich Šuleř: Třináctá komnata
Gabriela Kopcová: Pohádky ze statku
Svatava Urbanová: Hledání souvislostí - Podoby a proměny fotografií Zdeňka Stuchlíka
Kol. autorů: Ostrava (Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska)
Libor Knězek: Cesta z hořícího kruhu
Jindřich Zogata: Oheň křičí tmu
Dalibor Záruba: Ostravsky slovnik
Josef Filgas: Zapomenutá Ostrava
Hana Sýkorová: Pomníky T. G. Masaryka
František Řezníček: Střípky Moravy a Slezska
František Řezníček: Ostrava
Miloš a Radim Poláškovi, Jana Machotková a Ludvík Tejzr: Vítkovice INDUSTRIA
Miloš Polášek, Bohuslav Žárský: Jsem Černá louka
Břetislav Olšer: Černá krev
Boleslav Navrátil: Ostravské pivovary aneb Jak Ostrava k pivu přišla
Jan Padych: Čas vlků
Marta Dvořáková: Hladová voda
Drahomír Šajtar: Poezie Věnceslava Juřiny a ti druzí
Antonín Szkandera: Čtení na háčku
Lydie Romanská - Ticho pro klarinet - Příběhy poznamenané Ostravou
Kol. autorů Archivu města Ostravy  - Řemesla a obchod aneb čím mohu posloužit?
Marie Vosiková  - Jen  já a ty
Oldřich Šuleř - Laskavé medailony
Lydie Romanská - Goghova postel
Libuše Kuncová -
Děckoviny staromódní a novomódní
Karel Vůjtek -
Skřivánek
Richard Sobotka -
Jiné světy
Sborník -
Místa bez hranic


Tváří v hřívě
Tváří v hřívě         Text 1       text 2         (vydala Společnost Leopolda Vrly, a. s.)
Vloženo 13. 1. 2008  


Osmý čili nedokončený životopis
Osmý čili nedokončený životopisMonumentální memoáromán českého prozaika žijícího od roku 1974 v Německu Oty Filipa nazvaný Osmý čili nedokončený životopis začíná tam, kde končí jeho předchozí kniha Sedmý životopis - tedy v roce 1952. Tehdy sloužil Filip u „černých baronů". Autor nás provází následujícími padesáti lety svého pohnutého života, v němž velké dějiny sehrály neblahou roli. Ústředním bodem, k němuž se román neustále navrací, je rok 1998, kdy tragicky zahynul jeho syn Pavel, v reakci na štvavou kampaň rozpoutanou pro Filipovu údajnou spolupráci s StB. V knize se autor snaží vypořádat s jeho smrtí a kolísá mezi touhou po pomstě na těch, kteří Pavla k sebevraždě dohnali, a mezi pokorným vyznáním vlastních hříchů a prosbami o odpuštění. Na ploše půlstoletí sledujeme mnohé stěží uvěřitelné příhody z děsivě bizarních padesátých let, období tání i tuhé normalizace, kdy byl Filip neustále sledován tajnou policií a v roce 1970 uvězněn za podvracení republiky. Druhou část knihy vyplňují příběhy z exilu, kde pracoval pro Rádio Svobodná Evropa, nakladatelství S. Fischer a německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, a vzpomínky na přátele i setkání s mnoha známými osobnostmi - Karlem Krylem, P. Anastázem Opaskem, ale i kapitánem Minaříkem nebo českým králem v exilu. Ota Filip patří bezesporu k nejpodmanivějším vypravěčům své generace a české literatury vůbec, jeho kniha není zdaleka jen soukromou historií jednoho konkrétního lidského života, ale i svědectvím o osudu nedávnými dějinami těžce zkoušeného národa, a tedy i každého z nás.
(nakladatelství Host Brno)

Vloženo 13. 1. 2008


Flanelová něha
Flanelová  něhaTřetí básnická sbírka ostravského autora Lukáše Bárty - Flanelová něha -  nenechá nikoho na pochybách, že do literatury vstoupil originální, nepoplatný básník, který od nikoho neopisuje, který nepočítá s potleskem, jde si svou cestou, aniž by čekal, že se k němu někdo přidá. Své verše vyslovuje polohlasem, ale ti, kteří chtějí slyšet, uslyší: slova v nových souvislostech, výpověď pravdivou a blízkou, ale dosud neprobádanou, poezii jako šanci k objevu nových, výsostně poetických skutečností. To všechno o věcech nám všem společných, často ukrývaných ve třináctých komnatách, kam nevpouštíme ani sami sebe. O věcech, nad kterými se dá ovšem i usmívat, třebaže často skrze slzy.
(Montanex)Vloženo 13. 1. 2008Rožnovská věž
Reprezentativní publikace, kterou vydala Římskokatolická farnost v Rožnově pod Radhoštěm. V této knize, s bohatou fotografickou Knihadokumentací, je popsána historie výstavby kostela Všech svatých v Rožnově a také poslední rekonstrukce unikátní věže svatostánku (v roce 2007), jehož hodinový stroj proslavila známá písnička Rožnovské hodiny. Část knihy nabízí čtenáři seznámení s dobovými dokumenty starými sto a více let, jež byly kdysi uloženy v kostelní báni s úmyslem předat informace následujícím generacím.


Vloženo 28. 12. 2007Cestami textů

Cestami textů        Text 1       Text 2

Vloženo  28. 12. 2007Malé ohlédnutí za vzpomínkami života
Radim Prokop, vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník s profesním zaměřením na historii, sociologii, hospodářskou a sociální Malé ohlédnutí za vzpomínkami životageografii, v knize líčí životní cestu, jíž prošel, svá setkávání s lidmi uprostřed převratných událostí a dobových proměn. Rád vzpomíná na Brušperk, kde se v roce 1926 narodil a nějaký čas žil, na putování rodiny do pohraničí, vzdálených Kopanic i na své první učitelské místo ve Velkém Ořechově, ale snad ze všeho nejvíc na město Havířov, v němž žije už přes 50 let a s nímž spojil větší část svého životního osudu.                                       (vydavatelství Tilia)Vloženo 27. 12. 2007Pytláci v Beskydech
Spisovatel Richard Sobotka napsal vyprávění o hajných, kteří ochraňovali panské lesy a především zvěř v nich. A také o pytlácích, které v Pytláci v Beskydechminulosti často bída, ale také pytlácká vášeň hnala do lesů. Jejich vzájemné střety někdy končily tragicky,  jak o tom podnes svědčí pomníčky, roztroušené v lesnatých horách Beskyd.  Knihu vydalo Vydavatelství Víkend, s.r.o., 2007.                                                                                                                                                                                 (re)


Vloženo 27. 12. 2007Kruhy kolem (1.)
Soubor esejů, v nichž se jejich autor - Libor Pavera - zamýšlí nad životními, uměleckými nebo vědeckými osudy několika umělců slova Kruhy(B. Pavlok, A. Skýpala, D. Bakalová aj.) a badatelů (D. Šajtar, A. Satke, M. Kopecký, D. Vlašínová aj.) - žijících i těch, kteří již tento svět navždy opustili. První svazek proponované ediční řady autorových esejů.                                   (re)Vloženo 15. 12. 2007


Život na oblaku
Spisovatel Richard  Sobotka ve své nové knize zachytil příběhy současníků,  kteří přes tělesné postižení žijí plnohodnotým životem, k němuž Životovšem vedla velmi strastiplná cesta, a také vytvořil portréty těch, kdo svou práci zaměřili právě na pomoc hendikepovaným. Kniha vyšla ve vydavatelství Tilia v Šenově a za finanční podpory Ministerstva  kultury České republiky.                                                                                                                                                                         (ko)

Vloženo 15. 12. 2007Auta vjíždějí do lodí
Pátá sbírka veršů ostravského básníka Petra Hrušky. Vyšla ve vydavatelství Host v Brně.
Auta    Auta 2
Vloženo 15. 12. 2007
                                                                                                                                                       

Dědictví
Poutavý příběh mladé Agnes a její rodiny v době druhé světové války, postihující zejména odlišnosti celkové historie a postavení Hlučínska. Na Dědictvírozdíl od jiných knih děj začíná tam, kde ostatní příběhy většinou končí – svatbou. Požehnaná událost však spouští život s mnoha bolestmi a citovým strádáním. Agnes, hlavní postava stejnojmenné ústřední povídky, se musí vyrovnat nejen s nepřátelskou tchyní a švagrem, ale i s politikou, která osudově zasáhne do jejího života. Připojení Hlučínska k Německu v roce 1938 a manželova vojenská služba ve wehrmachtu dramaticky ovlivní život Agnes i její rodiny. Kniha bourá tradiční povědomí o lidech z Hlučínska, odhaluje jejich mentalitu a přibližuje je tradiční české společnosti. Zároveň ale vysvětluje problematiku všech pohraničních oblastí. Publikaci doplňují dobové fotografie.
Talentovaná spisovatelka Eva Tvrdá pochází z Opavy, ale dlouhodobě žije na Hlučínsku, v malé obci Ludgeřovice. Vystudovala pedagogickou fakultu v Ostravě. Je autorkou povídek, prózy Dálka (1996) a knih pro děti. Zabývá se dlouhodobě historií Hlučínska. Více na www.evatvrda.cz
(Repronis)

Vloženo 6. 12. 2007


Zaniklé domy
Autor Blažena Przybylová a kol. Osudy domů, které měly stejný konec: demolici. Některé z nich musely ustoupit rozšiřujícím se komunikacím, Zaniklé domyjiné podlehly vlivem důlní činnosti poddolování nebo asanačním zásahům při budování velkoměsta.
(Repronis)

Vloženo 26. 11. 2007


Ostravské zámky
Autor Jakub Ivánek. Pohnuté osudy osmi panských sídel, které se nacházejí či nacházely na území dnešní Ostravy. Památky, které doplatily na Ostravské zámkylidskou neúčast. Doplněno dobovými i aktuálními fotografiemi.
(Repronis)

Vloženo 26. 11. 2007

Třináctá komnata
Rozsáhlá kniha Oldřicha Šuleře, nazvaná Třináctá komnata, je určena především milovníkům literatury, studentům literárních oborů, profesionálům v oboru Třináctá komnatatištěného slova – zkrátka všem zvídavým čtenářům, které zajímají podrobnosti a okolnosti provázející zrod literárního díla a jeho leckdy velice dobrodružná pouť za čtenářem. Autor, sám vynikající spisovatel, zde nabízí pohled do literárního zákulisí, seznamuje nás s jednotlivými literárními žánry, se svými oblíbenými autory; na ukázkách z jednotlivých děl pak demonstruje rozličné jevy, jež považuje za podstatné. Jde zkrátka o jakési kompendium pro zvídavé, zanícené a zasvěcené čtenáře, kteří se chtějí o předmětu svého zájmu dovědět ještě trochu více.
(MF)


Vloženo 10. 11. 2007


Pohádky ze statku
Prozaička Gabriela Kopcová ráda píše také pro děti. Proto vznikla její nová knížka, nazvaná Pohádky ze statku. Je určena nejmenším čtenářům a Pohádky ze statkuposluchačům pohádkových příběhů, těm, které může zajímat, kde nejraději bydlí kočka, co se vůbec nelíbí růžovému prasátku, co způsobili toulaví beránci a proč kohout každé ráno kokrhá, či co umí líný krocan nejlépe ze všech domácích zvířátek. Publikaci vydalo vydavatelství Akcent.
(ko)Vloženo 10. 11. 2007


Hledání souvislostí - Podoby a proměny  fotografií Zdeňka Stuchlíka
Monografie o fotografické tvorbě astrofyzika a relativistického fyzika Zdeňka Stuchlíka (profesora Slezské univerzity v Opavě), do níž Knihafilozoficko-uměnovědnou studii napsala univerzitní profesorka Svatava Urbanová. Autorka textu postihuje nejen chronologii tvůrčího vývoje fotografií Zdeňka Stuchlíka, ale také kategorie prostoru, času, pohybu a světla i dimenze, jakými jsou časovost a tajuplnost. V knize naleznete i odborný životopis Svatavy Urbanové a soupis Stuchlíkových vystav, dále rozsáhlé anglické resumé. Na výběru fotografií se podílel renomovaný fotograf Jindřich Štreit a knihu oponoval teoretik fotografie Vladimir Birgus a kunsthistorik Petr Holý. Jedná se o 10. svazek prestižní edice Universum Ostravské univerzity a další svazek její uměnovědně řady.
(Universum)Vloženo 31. 10. 2007

Ostrava
Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 23. svazek. Editor: Blažena Przybylová. Vydalo nakladatelství Tilia v Šenově u Ostravy Osravapro statutární město Ostrava – Archiv města Ostravy. Další svazek sborníku Ostrava (vychází co dva roky) přináší oddíly Studie a materiály, Osobnosti a Edice. K nejzajímavějším patří pojednání Karla Jiříka o největším politickém procesu v Ostravě v padesátých letech, Mečislava Boráka o záchraně židů z Ostravska před nacistickou hrozbou do exotické Šanghaje, pokračování místopisu starých Mariánských Hor, portréty archivářky a historičky Blanky Pitronové a polského báňského odborníka F. Brzezowského.Vloženo 25. 10. 2007

Cesta z hořícího kruhu
Čtení o životě a literární i novinářské tvorbě Pavla Tobiáše, vysokoškoláka - stavaře, který onemocněl obrnou.  (Gemrot)
Obálka knihy

Vloženo 25. 10. 2007


Oheň křičí tmu
Básnická sbírka Jindřicha Zogaty je promyšlenou kompozicí, ve které autor vypráví příběh o kraji, odkud pochází, „mapuje“ jej z různých úhlů, Foto - sbírkasoučasně však popisuje pocity a až expresionisticky se zadrhává, jak to umí jen on, když líčí to lidské i zvířecí utrpení, jak se povlovně vrývá do krajiny, aby tu v jejích vrypech zůstalo přítomno. Sbírka získala ocenění v literární soutěži Ostrava – město v pohybu.
(Tilia)Vloženo 12. 10. 2007

Ostravsky slovnik
Slovník Dalibora Záruby vychází především z dobových výrazů užitých v knize Zapomenutá Ostrava. Je doplněn historickými i současnými fotografiemi míst, jež Slovníkpopisuje, obsahuje rovněž velmi užívaná ustálená slovní spojení a pořekadla. Slovník připomíná jazyk předchozích generací, nabádá ke vzpomínkám na své rodiče a prarodiče, kteří ještě starý ostravský dialekt používali.
(Repronis)

Vloženo 10. 10. 2007
Zapomenutá Ostrava
Novodobé pojetí knihy Zapomenutá Ostrava novináře a rozhlasového publicisty Josefa Filgase s dokumentárními fotografiemi a dosud nezveřejněnými fejetony Zapomenutá Ostravamapuje období první republiky v Ostravě. Kniha je doplněna dokumentárními fotografiemi z pozůstalosti Josefa Filgase a fejetony, které v žádné z předchozích vydání uveřejněny nebyly. Autorem úvodu je Radovan Lipus, který říká: „Lze zapomenout na mnohé. A po právu. Ne však na Filgasovu Zapomenutou Ostravu.“
(Repronis)
Vloženo 10. 10. 2007

Pomníky T. G. Masaryka

aneb jak jsme je se slávou stavěli a v tichosti bourali
MasarykK 70. výročí úmrtí  T. G. Masaryka byla vydána další z publikací edice Ostravica, kterou napsala Hana Sýkorová. Téměř v detektivním pátrání se autorka zaměřila na ostravské pomníky a busty, které můžeme naleznout (a nebo také již ne) v Bartovicích, Heřmanicích, Krásném Poli, Kunčicích a Kunčičkách, Moravské a Slezské Ostravě, Petřkovicích, Polance nad Odrou, Pustkovci, Staré Bělé a Třebovicích.
V průběhu 20. století byla Masarykova osobnost několikrát vyzdvihována a vzápětí zatracována stejně tak, jako pomníky věnované T. G. Masarykovi, které s opravdovým pocitem hrdosti, úcty a vděčnosti budovali lidé už za prezidentova života a obdiv k němu projevovali a projevují touto formou i po jeho smrti. Všechny pomníky mají velmi pohnutou historii a odrážejí mimoděk charakter a kulturu české společnosti minulého a současného století.
(Repronis)


Vloženo 10. 10. 2007
Střípky Moravy a Slezska

Fotografie: František Řezníček (doprovodný text Jaromír Šlosar)
StřípkyReprezentativní fotografická publikace s poeticky laděným textem zachycuje podstatnou část  moravskoslezského regionu. Pohledy nejen významných turistických oblastí, ale i méně známých místa inspirují k navštívení. Publikace obsahuje resumé a popisky k fotografiím v anglickém, německém, ruském a polském jazyce.
(Repronis)


Vloženo 10. 10. 2007
Ostrava
Fotografie: František Řezníček
Reprezentativní barevná publikace, která čtenáře provede moravskoslezskou metropolí, ukáže její architektonické skvosty, ale upozorní také na zvláštnosti a Ostravazajímavosti pro toto město typické, inspiruje k jeho navštívení. Kniha nabízí neopakovatelný kaleidoskop okamžiků, které si může na stránkách publikace návštěvník prožít a rodák osvěžit. Resumé a popisky k fotografiím jsou v jazyce anglickém, německém, ruském a polském, což činí z publikace vhodný dárek nejen pro přátele a blízké, ale i obchodní či zahraniční partnery.
(Repronis)


Vloženo 10. 10. 2007Vítkovice INDUSTRIA (Miloš a Radim Polášek fotografie, Jana Machotková a Ludvík Tejzr text.Obrazová monografie, přinášející komplexní pohled na Vítkoviceojedinělou koncentraci průmyslové architektury v oblasti vysokých pecí Vítkovic, od prvních unikátních obrazových záznamů po současný stav. Fundovaná historická studie (PhDr. Machotková) čtivě mapuje okolnosti vývoje železářství od samého počátku a publikace přináší i materiál o vývoji technologie výroby surového železa ve Vítkovicích (Ing. Tejzr). Souběžný plnohodnotný anglický překlad obou studií. Význam této lokality – a aktuálnost publikace - roste nejen zařazením mezi národní kulturní památky, ale i aktivitami souvisejícími s jeho dalším využitím.
)
Vloženo v srpnu 2007Jsem Černá louka (Miloš Polášek fotografie, Bohuslav Žárský text). Monografie, osobitě autorsky ztvárňující pohled na historii Ostravy prismatem Já, Černá loukapřerodu průmyslem devastované periferie ve výkladní skříň životního stylu a kultury. Obrazová část přináší více než 200 unikátních fotografií. Od nově restaurovaných záběrů již neexistujících ostravských reálií, uliček, hospůdek a hald po konzistentní autorský pohled fotografa Miloše Poláška na veletrhy na Černé louce v rozpětí 40 let. 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               
Vloženo v srpnu 2007

Černá krev.
Ani Černá krev, již osmá kniha Břetislava Olšera, nezakrývá inspirační zdroje vycházející z židovské kultury i osudů této komunity v horizontu  Černá krevnaší generace. Hrdina románu - ostravský novinář - je tentokráte vtažen do širokého spektra vášní, pramenících z historických břemen rasismu a xenofobie. Vydání románu byl  podpořeno mimořádným kulturním grantem statutárního města Ostravy.
Vloženo 4. 8. 2007

Více o knize a autorovi


Ostravské pivovarnictví aneb Jak Ostrava k pivu přišla. Kde se pivo vaří, tam se dobře daří a Ostrava v době, kdy jí bylo uděleno právo Ostravské pivovaryvárečné, opravdu kvetla. Se zvyšující se konzumací piva rostla i poptávka a z domácích sladoven vznikala šenkovní společenství. Pravidla pivního řádu však byla neúprosná – městští radní určovali limit počtu varů pro jednoho várečníka. Jak by se asi na taková omezení tvářily dnešní pivovary? Podoba pivního řádu se však měnila a také způsob vaření piva se zdokonaloval ku prospěchu štamgastům. Útlá knížečka Ostravské pivovarnictví aneb Jak Ostrava k pivu přišla mapuje dramatický vývoj ostravského pivovarnictví od prvních měšťanských „pivovařisek“ až po novodobé pivovary v Ostravě. Nahlížení pod pokličku tehdejších varen však skýtá jedno nebezpečí: nadměrnou produkci slin. Knížku napsal Boleslav Navrátil  a vydalo ji nakladatelství Repronis v edici Ostravica.                                  
(repronis)

 

Vloženo 20. 7. 2007


Čas vlků. Historický román Jana Padycha zavádí čtenáře do doby zhruba před 7 tisíci lety. Příběh je zasazen do času archeologické kultury moravské Čas vlkůmalované keramiky a odehrává se ve světoznámých jihomoravských lokalitách Těšetice-Kyjovice a Hluboké Mašůvky. Místní klany ovládá lidská bohyně Ahrmba, představovaná velekněžkou kultu Velké Matky Prabábou Itšarvou, a její družky, většinou staré šamanky. Tato skupina vesměs starých žen ovládá nejen oficiální ženský kult, ale rovněž magické a hrubě čarodějné praktiky, což jsou velmi silné nástroje moci, nezřídka i mocenského teroru, které neváhají použít kdykoliv k obraně starých pořádků. O to stát se lidskou bohyní usiluje několik ambiciózních žen, o určité společenské změny se snaží několik významných mužů. Hlavní postavou příběhu je mladý muž, pastevec a strážce osady, který se díky náhodnému, leč hrdinskému činu stane velmi významným mužem. Zaplete se do milostných dobrodružství, zároveň i do mocenských intrik, posléze prožívá velkou lásku, což ale nesmírně zkomplikuje jeho další osud, a nejenom jeho...                                                                                                                                                                                             (pa)


Vloženo 20. 7. 2007

O autorovi


                                                                                                                                                                                                                                    
   Hladová voda
je velmi zdařilý autorský počin Marty Dvořákové (1955), která dětství prožila v Kozlovicích, vystudovala Právnickou fakultu Hladová vodaUJEP v Brně. Věnuje se také fotografování, historii, studiu jazyků, sborovému zpěvu a zejména literatuře. Je členkou literárního klubu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku, píše poezii a krátké prózy. Půvabná knížka Hladová voda je jejím prvním uceleným prozaickým dílem.
Jde o vyprávění z pohledu dítěte, je napsáno vtipně, je svěží, prosté a bez snahy po okázalosti. Zcela přirozeně je na plátně kalendářního roku vykreslen život celé rodiny, sourozenců, rodičů i prarodičů od konce zimy, přes jaro, Velikonoce, školní docházku, léto, podzim, až po nástup další zimy. Tady pod Ondřejníkem děvčátko nachází své místo v rodině i ve světě, ale především nachází sebe samu. Vše je vyprávěno libozvučným kozlovským dialektem, který zdánlivě prostým a všedním událostem a příběhům dodává zcela novou dimenzi: sílu, kouzlo a vůni mateřského jazyka.                                                                                                                                                                 (so)Červen 2007Poezie Věnceslava Juiřiny a ti druzí           obálka           obálka 2

Vloženo 22. 6. 2007  

Více o autorovi


Čtení na háčkuČtení na háčku

Frýdecko-místecký autor Antonín Szkandera, rodák z Mostů u Jablunkova, vystudoval fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze a poté pracoval v několika novinách, časopisech a vydavatelstvích. Je redaktorem, editorem, korektorem a současně vášnivým rybářem. Tyto záliby se u něho vlastně spojují v jednu jedinou. Divíte se, proč? Každou volnou chvíli tráví u vody nebo u počítače. Abyste rozuměli, „loví“ nejen ryby, ale i příhody, které se u vody nebo v souvislosti s rybařením udály. Život je píše dnes a denně. Odtud také pramení podtitul všech jeho tří knížek: Příhody od vody aneb Lovy bez udice.

Autor chce svými texty čtenáře potěšit, vykouzlit úsměv na jeho tváři, který nám v současné hektické době nezřídka schází. Absence  tohoto jevu je mnohdy až překvapivá. Chtěl by proto alespoň malou  kapičkou přispět k tomu, aby toto koření života nevymizelo.

Nová knížka pod názvem Čtení na háčku opět obsahuje krátké humorné povídky z rybářského prostředí. Je v pořadí již třetím titulem v edici Sešity k vodě. První dva nesly názvy: Trhněte si ploutví! (vyšlo v roce 2004) a Na rybách je lépe než na světě (r. 2006). První dva povídkové soubory jsou doprovázeny krásnými kresbami Zdeňka Jandy z Olomouce, třetí knížka pak fotografiemi.

(sz)

Více informací na adrese: szkandera.antonin@quick.cz


Vloženo 21. 6. 2007

Více o autorovi
Příběhy poznamenané Ostravou

Ticho pro klarinet  
První sbírka povídek známé ostravské básnířky Lydie Romanské. Více informací najdete v rubrice Rozhovory.
                                                                                                                                                                                                                                              Vloženo 16. 5. 2007


    
Řemesla a obchod aneb Čím mohu sloužit? V Repronisu vyšel nový svazek edice Ostravica s názvem Řemesla a obchod aneb čím mohu posloužit? Tuto knihu napsal autorský kolektiv zaměstnanců Archivukniha města Ostravy. Knížka seznamuje s počátky rozkvétajícího obchodu v Ostravě ve srovnání s jinými městy. Rovněž zprostředkuje pohled na uspořádání řemeslných cechů v minulosti a na způsoby, jakými svou činnost řemeslníci provozovali. Zachycuje i vývoj velkých obchodních domů a společností, které dodnes patří k neodmyslitelnému architektonickému koloritu Ostravy (např. obchodní dům Baťa, Brouk a Babka – dnešní Librex).     (re)                                                                                                                                                                                                             
 Jen já a ty

    

        Vydalo nakladatelství Isadora, Praha

 Vloženo 18. 4. 2007 

 

Informace o autorce

     

  

  

     

      

   

LASKAVÉ MEDAILONY.  Zapomínaní a zapomenutí literáti ze severní Moravy a Slezska, z Valašska a Hané 

         
Kniha

Zkušený spisovatel, publicista a nakladatelský redaktor Oldřich Šuleř rozhojňuje nyní svou žeň z problematiky, které se věnuje dlouhodobě, knihou „Laskavé medailony“. V této publikaci se věnuje literátům neprávem opomíjeným, jejichž dílo je ukončeno, tentokrát v širším záběru, když vedle zesnulých spisovatelů ze Slezska a severní Moravy vypravuje také objevně o literátech z Valašska a zčásti z Hané, a to způsobem skutečně laskavým, neboť vzpomíná na autory, se kterými ho pojilo osobní přátelství či jejich dílo. V poutavých životních příbězích tu defilují spisovatelé, z nichž mnozí již vyvanuli z knihoven i z paměti čtenářů. Je jich třiapadesát a je nesnadno alespoň některé připomenout – Božena Benešová, Jan Drozd, Josef Galík, Emilian Glocar, Ozef Kalda, Jan Karafiát, Josef Koudelák, Stanislav Krejčí, Amálie Kutinová, Jaroslav Mazáč, Jaroslav Müller, Ladislav Nezdařil, Františka Pecháčková, Wilhelm Przeczek, Věra Sládková, Jindřich Spáčil, Růžena Svobodobá, František Táborský, Jiří Veselský a další a ještě další, všichni ve vztahu k rodnému kraji. Součástí každého medailonu je ukázka z díla daného autora. Čítanka krajové literatury, daleko přesahující hranice oblasti!

 

Oldřich Šuleř vydal v nakladatelství Repronis v roce 2005 knihu „Laskavé podobizny“ o zapomínaných a zapomenutých literátech ze Slezska a severní Moravy. Setkala se s neobyčejným zájmem u pamětníků připomínkou uplynulých dob (také díky ukázkám z knih), avšak neoslovila jen lokálpatrioty, nýbrž i mladou generaci, pro kterou jsou mnohá jména objevná a pro studium nedocenitelná; dočkala se také odborného uznání, když jí byla udělena prestižní mezinárodní česko-slovenská Cena E. E. Kische za pozoruhodnou publikaci literatury faktu. Právě vydávaná kniha „Laskavé medailony“ je volným pokračováním „Laskavých podobizen“.      

(repronis)

   Vloženo 29. 4. 2007

   

O autoroviGoghova postel
 
        

Vloženo: duben 2007O autorce

DĚCKOVINY staromódní a novomódní
. Vyprávění dvou děvčátek, rámovaná odlišným vývojem dobových událostí.

Deckoviny

V„děckovinách staromódních“jsou líčeny příhody malé dívenky z moravského hanáckého  venkova a jejího rošťáckého kumpána. Podmaní si jistě čtenáře, kterému s jistou dávkou nostalgie osvěží možná i jeho vlastní zážitky z dětství plného her i sympatických lumpáren…V druhé části („novomódní“) se vyprávění dalšího děvčátka, plné humorných i darebáckých  kousků, odehrává na pozadí světové války, následného osvobození a budování „lepších zítřků“. Jak bylo naznačeno, kniha snad některým mladším čtenářům připomene jejich vlastní zkušenosti a ti později narození v ní mohou zhlédnout nejen kus vlastního mládí, ale i rodičovský úděl. Veselá vyprávění jsou zasazena do oblasti Hané a jsou ozvláštněna použitím nářečí.                                                                                                                                                                        (Repronis, ko)  

 


Vloženo 29. 4. 2007

                                 

Prodává se např. v ostravských knihkupectvích Academia, Librex a Artforum.

Vloženo: duben 2007


O autoroviJiné světy 
                    

Vloženo: březen 2007

Rozhovor ke knize Jiné světy

O autorovi

Sborník studií a esejů
        
Vloženo: březen 2007