Ivančena v Moravskoslezských Beskydech – mohyla připomínající oběť ostravských skautů


   Ivančena 1

     Impozantní mohyla z tisíců uložených kamenů připomíná oběť ostravských skautů, kteří za druhé světové války iniciovali odboj proti německým okupantům. V čele byl šestadvacetiletý Vladimír Čermák a jeho přátelé Otto Klein, Vladimír Pach, Quido Němec a Milan Rotter. Spolupracovali s nimi i další. Cílem byl přesun do beskydských lesů, kde měly být prováděny rozsáhlé akce proti okupantům.
   Konspiračním místem se stalo tábořiště Slezské zemské lesní školy u Chladné vody. Za války sloužilo pro porady a výcvik jednotlivých skupin, také jako mrtvá schránka k předávání informací. Poslední společná schůzka před odchodem skautů do hor se uskutečnila právě zde 31. března 1945. K přesunu do hor však v následujících dnech  nedošlo, vše bylo vyzrazeno. Dne 3. dubna 1945 byl zatčen Milan Rotter, následujícího dne Vladimír Čermák, Vladimír Pach, Otto Klein a posléze také Quido Němec. Zatýkání probíhalo až do 20. dubna 1945. Včetně rodinných příslušníků bylo uvězněno kolem padesáti lidí.
    Výslechy probíhaly v Ostravě, ale s blížícím se koncem války (Ostrava byla osvobozena 30. dubna 1945), byli zatčení narychlo odvezeni do věznice v Těšíně. Tady právě ve svátek patrona skautů -  svatého Jiří, byli 24. dubna 1945 ještě před rozedněním zavražděni střelou do týla na židovském hřbitově v Polském Těšíně.   
   Jejich památku připomněli 6. října 1946 členové 30. oddílu Junáka v Ostravě vybudováním mohyly na Ivančeně. „Milovali svou vlast a dloužili jí věrně…“, je uvedeno na informační tabuli poblíž mohyly, která udivuje mohutností i spoustou vzkazů skautů, trampů i turistů. Cestou na Lysou horu si na Ivančeně každý připomene oběť statečných.

Ivančena 4  Ivančena 3  Ivančena 2
Text a foto: Richard Sobotka