Soutěž o nejlepší ostravské angličtináře
V Moravskoslezském kraji půjde letos poprvé do školy 11 tisíc dětí
Festival hudebních škol zemí Visegrádské  smlouvy
Žákovská osobnost 2008
Ve 4. B v Javorníku strašilo??? Strašilo!!!
Na slezskoostravském hradě se předávalo ocenění učitelům a pedagogickým pracovníkům
Ministr školství navštívil  Moravskoslezský kraj
Střední školy v Moravskoslezském kraji rozšíří nabídku svých oborů o žádané profese
Moravskoslezští studenti dobývají světové soutěže
Dětem v prvních třídách většinou zářily oči
Ocenění nadaným žákům
Zakládací listina Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy
Nové obory na SŠ v MSK pro nový školní rok 2007/2008
Tradičně velký zájem o gymnázia
Výuka anglického jazyka pro děti od 2 let
Soutěž o nejlepší ostravské angličtináře

    Nejlepší angličtináři ostravských základních škol se ve středu 25. února účastnili městského kola soutěže Let the World Come to You…(Nechte svět přijít za vámi…), kterou uspořádala 1ST International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s. r. o., pod záštitou náměstků primátora Lukáše Ženatého a Lubomíra Pospíšila. Akce je součástí projektu statutárního města Ostravy pro zvýšení motivace učení se cizím jazykům. Vyhlášení výsledků  se uskutečnilo ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici 19 v Moravské Ostravě dnes ve 13 hodin. Soutěže se zúčastnily týmy z deseti škol. Nejúspěšnější byla trojice ze základní a mateřské školy Mitušova 8, která za prezentaci Francie získala 259 bodů. Vítězové včetně učitele získali týdenní pobyt na letním outdoorovém kurzu Summer Fun Camp v ceně 24 tisíc korun v malebném prostředí Velkých Karlovic ve vsetínských Beskydech. 

Andrea Vojkovská,  tisková mluvčí Magistrátu města Ostravy

Vloženo 25. 2. 2009V Moravskoslezském kraji půjde letos poprvé do školy 11 tisíc dětí
 

    V pondělí 1. září 2008 začíná nový školní rok pro všechny  základní a střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy také na severní Moravě a ve Slezsku. Už tradičně s největším očekáváním půjdou do školy prvňáčci. Do lavic 462 základních škol v Moravskoslezském kraji jich usedne přibližně 11 tisíc. K zápisu do prvních tříd přišlo sice přes 13 tisíc dětí, ale zhruba 1700 z nich má odklad povinné školní docházky. Učitelé základních škol v kraji  přivítají celkem asi 104 tisíce žáků. Ve srovnání s loňským rokem je to přibližně o 3 tisíce méně. 
   „Menší počet žáků jsme v tomto školním roce 2008/2009 očekávali,“ říká náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství Jaroslava Wenigerová. "Jde o předpokládaný propad související s demografickým vývojem. Loni ve školách ubylo téměř 5 tisíc dětí. Síť základních škol přitom zůstává víceméně stejná," upřesňuje náměstkyně Wenigerová. K 1. září 2008 jsou kvůli poklesu počtu žáků zrušeny školy  v Krnově, Horních Domaslavicích a Ostravě- Hrabůvce. Naopak tři základní školy  ke stejnému datu zahajují činnost. Jde o dvě soukromé školy v Ostravě a jednu ve Frýdku-Místku.  
    Moravskoslezský kraj je nadále dominantním  zřizovatelem středních škol na severní Moravě a ve Slezsku. Ze 156 zařízení jich zřizuje 110. Nemalé zastoupení mají soukromé školy, těch jsou v regionu čtyři desítky. Tři střední školy jsou církevní, jedna obecní a dvě zřizují ministerstva. V letošním školním roce se výrazně rozšířila nabídka nových studijních oborů. Celkem jich střední školy otevřou 37. Soukromé střední školy nabízejí 14 nových oborů a ještě o devět více jich připravily školy zřizované krajem. 
    "Zápis nových studijních oborů je naprosto nezbytný a odráží potřeby regionu. Do nabídky  středních škol byly zařazeny především na žádost zaměstnavatelů, se kterými úzce spolupracujeme,"  vysvětluje náměstkyně hejtmana Jaroslava Wenigerová a dodává: "Kraj potřebuje odborníky v technických profesích, proto školy otevřely nové obory vzdělání  s výučním listem i  s maturitou. Jde například o obor Hutník v Bohumíně a Frýdku-Místku, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov v Opavě a Bruntále. Zcela novým oborem na severní Moravě a ve Slezsku je pak obor Polygrafie v Českém Těšíně." 
    Ve školním roce 2008/2009 bude ve středních školách Moravskoslezského kraje studovat ve všech formách vzdělávání včetně nástavbového studia asi 71 tisíc žáků. Ve srovnání s loňským rokem je to přibližně o tisíc méně. Maturitní zkoušky čekají zhruba 11,5 tisíce žáků, z toho asi 1,5 tisíce v nástavbovém studiu.
Zpracovala: Barbara Odstrčilíková, tisková mluvčí Moravskoslezského kraje

Vloženo 28. 8. 2008Festival hudebních škol zemí Visegrádské  smlouvy

Svinovští  Slovensko

    Základní umělecká škola Ostrava-Svinov se už po několik let podílí na úspěšném festivalu hudebních škol zemí Visegrádské smlouvy, který v maďarském V kosteleTörökszantmiklós organizuje ředitel školy Zoltána Kodályho Balász Zsolt.
   Letošní festival se uskutečnil ve dnech 17. – 25. června s příjezdem zahraničních účastníků dne 22. 6. t. r. Kromě dětí tanečního oboru školy z Ostravy-Svinova za Českou republiku, přijeli mladí umělci ze slovenských měst Detva a Tornalja, z polského města Mielec pak pod vedením Ryszarda Kuseka mládežnický komorní orchestr, vystupoval také domácí orchestr smyčců. Tornalja překvapila tanečním orchestrem se sólovými zpěvačkami.
   Hlavní koncerty se uskutečnily v Szolnoku, Fegyverneku a v Törökszantmiklós. Program byl letos bez jednotící myšlenky, jednotlivé státy přivezly to nejlepší, co se v jejich školách za poslední rok vyskytlo. Klavírní a houslová sóla, zpěváci, kytaristé, komorní tělesa – výtečně si počínal komorní smyčcový orchestr pod vedením Romana Berki z Detvy, skvělí byli i sólisté polského orchestru, hráči na metalofon a akordeon, kteří svou virtuozitou obecenstvo uchvátili.
    Svinovští se prezentovali odlišně. Dívky zatančily obřadní slezský tanec Taněc, kolektivně předvedli rozverné Kalamajky, Příborák a také slezská říkadla a lidové zvyky, např. v pásmu Jak se nemají pást husy. Vystupovaly děti od šesti do patnácti let, ti malí působili jako roznětka potlesku, jímž diváci nešetřili. Paní Svatava Bohušová, dcera zakladatelky evropsky známého folklórního souboru písní a tanců Opavica, mohla být s výkonem svých svěřenců spokojena.
   K dokreslení atmosféry festivalu nutno dodat, že je koncipován nejen jako setkání  kolektivů na poli uměleckém, ale také jako příležitost k vzájemnému poznávání. Takže návštěva termálních koupališť nebo obrovského jezera na Tisze patřily k programu, stejně jako poznávání města Törökszantmikós s nezbytnými nákupy upomínkových předmětů.
   Hostitelské město si festivalu velmi váží, což dokazuje nejen návštěvnost koncertů, ale také přítomnost paní primátorky dr. Ernikö Juhász a pozorovatelů, tentokrát ze Srbska. Ještě před odjezdem byl nastíněn obsah příštího ročníku. Bude k němu patřit soutěž sólistů ve hře na housle, která se uskuteční před hlavní akcí a to počátkem května 2009.
V bazénu  V muzeu hraček  
PhDr. Lydie Romanská-Lidmilová, ředitelka ZUŠ Ostrava-Svinov
Vloženo 5. 7. 2008
Nejlepší žáci středních škol regionu

Předávání diplomuMoravskoslezský kraj letos už po sedmé odměňoval nejlepší  žáky středních škol v regionu. Z rukou náměstkyně hejtmana pro oblast školství Jaroslavy Wenigerové  si dnes 30 úspěšných studentů ve školním roce 2007/2008 převzalo ceny v celkové hodnotě 50 tisíc korun. Všichni ocenění dostali knižní poukázku, USB Flash Disk, drobné dárky prezentující Moravskoslezský kraj, květiny a referenční list. (Seznam úspěšných studentů)
(ko)


Vloženo 24. 6. 2008


Žákovská osobnost 2008

Tina Šálková - Žákovská osobnost

Dvanáctiletá Tina Šálková patří k těm školákům z ostravských základních škol, kteří dnes z rukou náměstka primátora Lubomíra Pospíšila přijali ocenění Žákovská osobnost. Dívka je žákyní ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, a titul jí byl udělen za úspěchy v jezdeckém sportu (např. v celostátním žebříčku výkonnosti se umístila v roce 2007 na 3. místě v kategorii skoky - 8 až 12 let. Ze stejné školy je Libor Čmucha, který obdržel uznání za pomoc blízké osobě. Ocenění Žákovská osobnost získalo celkem 7 dětí. Udělena byla také tři uznání Žákovský kolektiv. Tím se mohou chlubit ZŠ Matiční, ZŠ Nádražní a ZŠ Bělský let.

Tabulka
(ko)
Vloženo 4. 6. 2008


Ve 4. B v Javorníku strašilo??? Strašilo!!!

Celá třída  Gabriela Kopcová s dětmi
   
    A občas straší i v hlavě třídní učitelce, ale nedávno to postihlo celou třídu. V plánu byl totiž křest nové knihy autorky Gabriely Kopcové Pohádky z tajemnéhoDěti Gabriela Kopcoválesa. Abychom se cítili opravdu jako v lese, od kulturního domu jsme si na tento den půjčili kulisy stromů a pařezů. Tajemno si děti vytvořily pomocí úžasných kostýmů lesních strašidel a vil a bez práce nezůstal ani náš Eda - smetákový duch lesa. Byl přizván i Hejkal z knihovny. Takto  připraveni  jsme  přivítali  paní pisovatelku, která přišla s kufrem plným knih. Představila nám svoji tvorbu pro děti a hlavně novou knihu  Pohádky  z tajemného lesa,  kterou sama vylepšila nádhernými  kolážemi. Pan  ředitel slavnostně  bouchnul šampaňské z lesních jahod, kniha byla zasypána bonbony a s výkřikem „Strašidlům třikrát hurá!" tak proběhl její křest.
     A jaké bylo naše překvapení, když paní Kopcová každému z nás jednu knihu darovala! Nechyběla ani pravá nefalšovaná autogramiáda. Stoly se prohýbaly pod talíři s dobrotami, Hejkalův lomcovák či Slzy víly Amálky v baru U vraního oka tekly  proudem.
    A to byl ten pravý čas na naše poděkování. Děti (lesní havěť) si totiž připravily malé lesní divadelní představení. Poděkování patří nejen paní Kopcové ale i kulturnímu domu za kulisy a dětem a rodičům za kostýmy, buchty a nápady. Pro mě je největší odměnou to, když za mnou chodí po týdnu děti se slovy : „Už to mám přečtený!!!!"   
Povětroň, tř. uč. M. Rychlá
Foto: archiv Gabriely Kopcové  
Vloženo 11. 5. 2008, převzato z Javornického zpravodajeNa slezskoostravském hradě se předávalo ocenění učitelům a pedagogickým pracovníkům

Slezskoostravský hrad patřil 28. března pedagogům. V jeho prostorách se u příležitosti Dne učitelů uskutečnilo slavnostní ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje. Tato tradice vznikla v roce 2002. Letos předali hejtman kraje Evžen Tošenovský, jeho náměstkyně pro oblast školství  Jaroslava Wenigerová a ředitelka Krajského úřadu MSK Eva Kafková ocenění 30 učitelům a pedagogickým pracovníkům. Více: seznam oceněných.
(ko)
Vloženo 29. 3. 2008Ministr školství navštívil  Moravskoslezský kraj

    Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška byl ve čtvrtek 27. března od ranních hodin hostem Moravskoslezského kraje. Pan ministr začal svůj pracovní den v našem kraji symbolicky a sice tím, že zahájil vyučování v Základní škole v Ostravě-Vítkovicích, která vzdělává děti ze sociálně slabších rodin.Tento handicap se škola snaží vyrovnat zřízením přípravných tříd pro žáky před zahájením povinné školní docházky.  
    Poté následovala jednání s odpovědnými představiteli kraje, sociálními partnery, zástupci zaměstnavatelů a také řediteli škol. „Moravskoslezský kraj jsem si nevybral pro svůj první výjezd do regionů náhodou. Zdejší metodika pod vedením paní náměstkyně Wenigerové je v mnoha oblastech průkopníkem moderního přístupu ke vzdělávání. Připravovanou novelu školského zákona považuji z mého pohledu za první, o které se dá hovořit jako o povedené. A to i díky efektivním připomínkám zdejšího vedení kraje,“ uvedl ministr Liška.
   Při jednání s hejtmanem kraje Evženem Tošenovským se jako stěžejní téma diskutoval operační program Věda a výzkum pro inovace. V něm je připraveno přes 60 miliard korun. Hejtman Tošenovský k tomu dodává: „Osobně se snažím koordinovat aktivity vysokých škol v kraji tak, abychom na příkladu Dolní oblasti Vítkovic předvedli, jak se dá z území  zatíženého hutní činností vybudovat supermoderní studentské centrum. Do nového campusu plánujeme v nejbližších letech právě z programu Věda a výzkum pro inovace investovat více než 12 miliard korun.“
     Na závěr své návštěvy v Moravskoslezském kraji se ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška setkal na půdě VŠB-TU Ostrava se studenty a s představiteli vysokých škol v regionu.
Zpracovala: Barbara Odstrčilíková, tisková mluvčí MSK
  Vloženo 27. 3. 2008
Tisková zpráva Moravskoslezského kraje
Střední školy v Moravskoslezském kraji rozšíří nabídku svých oborů o žádané profese
 
   Moravskoslezský kraj připravil ve spolupráci se školami, které zřizuje, významné novinky pro školní rok  2008/2009. Konkrétně jde o rozšíření vzdělávací nabídky středních škol o další obory. Kraj tak reaguje na poptávku trhu práce. Firmám v regionu momentálně scházejí stovky špičkových dělníků. Řemeslně zdatné specialisty, vyučené odborníky  a techniky hledají tradiční zaměstnavatelé i noví investoři. 
   "Mezi priority kraje patří podpora odborného vzdělávání a zvýšení zájmu o vzdělávání v technických oborech," říká náměstkyně hejtmana MSK pro oblast školství Jaroslava Wenigerová. "Dlouhodobě to souvisí se zájmem investorů o náš region. Chceme-li , aby vydržel i v dalších letech, musíme firmám nabídnout profese, které potřebují. Nedostatek odborníků přitom mají i naši největší výrobci. V kraji se extrémně zvýšila poptávka po  specializovaných profesích, například  zámečníci, soustružníci, obráběči kovů, elektrikáři nebo třeba truhláři. Proto je nabídka dalších oborů ve školách naprosto nezbytná," zdůrazňuje náměstkyně Wenigerová. 
   Nové obory otevře od školního roku 2008/2009 30 škol z celkového počtu 155 středních škol a konzervatoří v Moravskoslezském kraji, z nichž 110 zřizuje Moravskoslezský kraj. Jedná se o obory poskytující střední vzdělání s výučním listem i s maturitní zkouškou. Nechybí ani možnost nástavbového studia pro absolventy s výučním listem. V nabídce jsou profese jako například hutník, instalatér, truhlář, řezník-uzenář nebo třeba prodavač. Zhruba 19 tisíc budoucích absolventů základních škol, kteří hodlají pokračovat ve svém vzdělávání, musí podat přihlášky k dalšímu studiu do konce tohoto týdne, tedy k poslednímu únoru.
    "Předpokládám, že o nové obory bude zájem. Žáci a jejich rodiče si dnes většinou vybírají  profese uvážlivě, přemýšlejí o perspektivě oboru. Nechtějí riskovat, že se za několik let neuplatní. Nové obory, které naše střední školy otevřou, znamenají dlouhodobou jistotu práce a tím i budoucnost," konstatuje náměstkyně Wenigerová. 
    S rozšířenou nabídkou oborů přicházejí  střední školy ze všech okresů Moravskoslezského kraje. Většinou jde o denní formu vzdělávání, nechybí ani nabídka večerního a dálkového studia. Podrobnější informace najdou zájemci na webových stránkách www.infoabsolvent.cz.
Zpracovala: Barbara Odstrčilíková, tisková mluvčí MSK

Nové obory

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace:
Prodavačské práce

Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace:
Hutník 

Střední škola řemesel, Bruntál, příspěvková organizace:
Montér suchých staveb 

Střední škola, Třinec-Kanada, příspěvková organizace:
Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – pečovatelské práce
Truhlářské práce 

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace:
Ošetřovatel (večerní forma vzdělávání) 

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace:
Hutník

Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace:
Řezník - uzenář
 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace:
Sociální péče – sociální činnost pro etnické skupiny (dálková forma vzdělávání) 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace:
Silniční doprava

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace:
Polygrafie 

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace:
Informační technologie – aplikace osobních počítačů 

Střední odborné učiliště stavební, Opava, Boženy Němcové 22, příspěvková organizace:
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov 

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace:
Elektrotechnika 

Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Frýdek-Místek, příspěvková organizace:
Informatika v ekonomice 

Střední škola řemesel, Bruntál, příspěvková organizace:
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
 

Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace:
Obchodně podnikatelská činnost 

Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace:
Cestovní ruch


Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – nástavbové studium
 

Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace:
Stavební provoz (denní i dálková forma vzdělávání) 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace:
Podnikání 

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace:
Podnikání (denní i dálková forma vzdělávání) 

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace:
Podnikání (denní, večerní i dálková forma vzdělávání) 

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace:
Dopravní provoz (denní, večerní i dálková forma vzdělávání)

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace:
Podnikání (večerní forma vzdělávání)
Zpracovala: Barbara Odstrčilíková, tisková mluvčí MSK

 

Vloženo 26. 2. 2008
Moravskoslezští studenti dobývají světové soutěže

   V Moravskoslezském kraji se daří vychovávat všestranně talentované děti. Důkazem jsou úspěchy v soutěžích, každoročně vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Žáci a studenti z našeho regionu získali ve školním roce 2006/2007 v ústředních kolech celorepublikových soutěží 80 medailí. Skvěle si vedli i na úrovni mezinárodní, kde ve školních soutěžích převzali pět medailí, což je největší úspěch za posledních pět let.
   Na stupních vítězů stáli mladí reprezentanti ze 16 vyhlášených předmětových soutěží 14krát. Úspěch je o to cennější, že žáci z našeho kraje vynikli ve všech oblastech. "Není náhoda, že naši žáci pravidelně sbírají medaile z celostátních i z mezinárodních soutěží. Na našich školách máme množství talentovaných a pilných dětí, kterým nechybí sebevědomí a chuť něco dokázat. A to je základ úspěchu," říká náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Wenigerová. "Samozřejmě, že je také třeba mít při soutěži kousek štěstí. A nezapomínejme na kantory, bez nich by se žádný talent nerozvinul," upozorňuje náměstkyně hejtmana. Loňský školní rok patřil z hlediska úspěšnosti zástupců kraje k nejvydařenějším. Studenti našeho kraje zářili ve všech celostátních jazykových soutěžích. Ve francouzštině dokonce obsadili 3 ze 4 možných prvních míst. Několik vybraných předmětových a sportovních soutěží má rok co rok také mezinárodní nástavbu.
 Nejvýznamnějšího sportovního úspěchu dosáhlo letos družstvo chlapců Střední školy Ostrava-Kunčice, které reprezentovalo Českou republiku na mezinárodním školním mistrovství ve fotbalu v Chile. Po jediné porážce v turnaji obsadili naši mladí fotbalisté skvělé třetí místo. Výborné výsledky přivezli studenti také z mezinárodní Chemické olympiády v Rusku (Gymnázium v Ostravě-Zábřehu) nebo z mezinárodní Matematické olympiády ve Vietnamu.      Gymnázium Mikuláše Koperníka z Bílovce získalo v Asii bronzové medaile. Ve své sbírce má letos také stříbrnou medaili z mezinárodní Olympiády v informatice v chorvatském Záhřebu. Největší úspěch pak práce s talentovanou mládeží v našem regionu přinesla na mezinárodní Fyzikální olympiádě v Íránu. Gymnázium Petra Bezruče z Frýdku-Místku tam vybojovalo první místo.
  Na velmi dobré výsledky z loňského školního roku v celostátních i mezinárodních soutěžích chtějí školy Moravskoslezského kraje navázat i letos. Velkou příležitost k tomu mají žáci Mendelova gymnázia v Opavě. Díky finanční podpoře kraje budou v listopadu reprezentovat region jako jediná škola z ČR na celosvětové soutěži QUANTA 2007 v Indii. Čeká je tvrdá mezinárodní konkurence, se kterou změří síly v rétorice, debatě, v testech z astronomie, fyziky a umění nebo třeba v tvorbě softwaru.

Barbara Odstrčilíková, tisková mluvčí Moravskoslezskéh kraje

Vloženo 12. 10. 2007
Dětem v prvních třídách většinou zářily oči

  Vždy je to radost pozorovat malé školáčky, kteří  zasednou v první školní den do lavic v útulných třídách základních škol. Z jejich očí většinou kouká zvědavost, někdy trochu strach, ale hlavně také  údiv nad vším novým, s čím se právě setkali. Totéž platilo 3. září 2007 pro chlapce a děvčátka, jež přišli do Církevní základní školy Přemysla Pittra v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Nejmladší školáky  a jejich rodiče přivítala ředitelka CZŠ  PhDr. Soňa Tarhoviská a samozřejmě i jejich třídní učitelky. Na všechny nováčky ve škole čekalo na lavicích sladké překvapení.
   CZŠ Přemysla Pittra poskytuje vzdělání dětem ze sociálně potřebných rodin. Je zapojena do mezinárodního projektu Socrates a spolupracuje se školskými zařízeními v Maďarsku a ve Švédsku. Má také uzavřenou dohodu o spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity a umožňuje pedagogickou praxi jejím studentům. Ve školním roce 2007/2008 školu (včetně školky) navštěvuje 300 žáků.  (Fotografie)
Text a foto: Eva Kotarbová
Vloženo 4. 9. 2007

 
Ocenění nadaným žákům

Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský společně se svou náměstkyní Jaroslavou Wenigerovou ocenili v pondělí 25. června 2007 celkem 24 nejúspěšnějších žáků středních škol našeho kraje. Studenti získali uznání za vynikající prospěch, dále za to, že ve školním roce 2006/2007 úspěšně reprezentovali svou školu v soutěžích a přehlídkách vyhlašovaných MŠMT, nebo pokud měli jiné mimořádné výsledky krajského významu v mimoškolních aktivitách v oblasti umělecké a kulturní činnosti, technických dovedností, péče o přírodu a životní prostředí, případně vynikli  v jiných společensky prospěšných činnostech.

Lukáš Adámek, Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o.
za výborný  studijní prospěch, 2. místo na Mistrovství ČR v grafických disciplínách – kategorie WORDPROCESSING a vítězství v krajském kole stejné soutěže.

Nikola Ambrožová, Gymnázium Vítkov
za vynikající studijní výsledky, vítězství v okresním i krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru biologie a za přípravu a realizaci školních muzikálových představení Bídnici a Hrabě Monte Cristo.

Petr Dluhoš, Mendelovo gymnázium Opava
za vynikající studijní prospěch, vítězství v konkurzu International Space Camp (ISC) za něž získal jako jediný v ČR týdenní pobyt ve středisku NASA a za obsazení 2. místa v národní soutěži RoboTour (konstrukce a programování robotů).

Nikola Edelsbergerová, Střední škola obchodní Ostrava
za velmi zodpovědný přistup ke studiu a celkové vítězství v celostátní víceoborové soutěži aranžérů AR JUNIOR 2007. Od 1. ročníku projevuje velký zájem o obor, sleduje nové trendy v oboru, které se snaží s citem dále používat pro svou práci a zdokonalení.

Vít Hinčica, Jazykové gymnázium Pavla Trigrida, Ostrava-Poruba
za vynikající prospěch pro celou dobu čtyřletého studia. Aktivně se zapojuje do Středoškolské odborné činnosti (SOČ). V letošním šk. roce soutěžil v oboru historie, a to se dvěma pracemi na téma „Pionýrská železnice v Ostravě“a „Zásobování Ostravska v době 1. světové války“. Z 1. místa v okresním kole SOČ postoupil do kola krajského. Pravidelně publikuje své články v internetových „Britských listech“.

Pavel Hok, Gymnázium s polským jazykem vyučovacím-Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín
za výborné studijní výsledky, aktivní účast v soutěžích a olympiádách po celou dobu studia, účast na mezinárodní spolupráci středních škol, za přípravu a realizaci kulturních programů. Aktivně se účastnil mezinárodní spolupráce středních škol nesoucí jméno J. Słowackého. V rámci mezinárodního projektu navštívil Brusel. Po příjezdu připravil pro žáky školy přednášku na téma EU a práce Evropského parlamentu.

Petr Juřík, Gymnázium Ostrava-Záběh
za vynikající studijní výsledky, mimořádné úspěchy v chemii, fyzice a matematice, úspěšnou reprezentaci kraje v celostátním kole chemické olympiády a nominaci
do čtyřčlenného týmu, který bude reprezentovat Českou republiku  na Mezinárodní chemické olympiádě v červenci v Moskvě.

Jaroslav Klega,Střední škola stavební, Ostrava-Zábřeh
za vynikající studijní výsledky, vítězství ve školním i okresním kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a za úspěšnou reprezentaci na celorepublikové soutěži v grafických programech. V projektování v programu ArchiCAD obsadil 4. místo a přispěl k celkovému vítězství školy.

Miroslav Klimoš, Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec
za vynikající studijní výsledky (po celou dobu studia prospívá s vyznamenáním), výrazné úspěchy ve všech kolech matematické olympiády ČR a nominaci
na reprezentaci ČR na Mezinárodní matematické olympiády ve Vietnamu.

Kamila Kozáková, Janáčková konzervatoř v Ostravě
za vynikající studijní výsledky (průměr 1,00), mimořádné úspěchy v interpretačních soutěžích a reprezentaci školy ve školním roce 2006/2007 v komorních souborech  i velkých orchestrech. Stala se absolutním vítězem interní soutěže dechového oddělení. Spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava (sólistka koncertní řady E 2006/2007).

Ondřej Kubesa, Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava
za vítězství v soutěži „Implementace alternativních vzdělávacích pomůcek do výuky“, 1. a 5. místo v soutěžích latinskoamerických tanců, 2. místo v Českém poháru
v outdoorovém závodu hlídek,  za účast v celostátní soutěži EUROPANOSTRA a za účast v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Pavel Kufa, Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava
za vynikající studijní výsledky, významné úspěchy v jednotlivých kolech chemických olympiád, vítězství v krajském i celostátním kole Chemické olympiády a za postup na evropskou soutěž Grand Prix Chimique v Chorvatsku.

Jiří Kúr, Gymnázium Bruntál
po celou dobu studia patří ke studentům s vynikajícím prospěchem. vítězství v celostátní soutěži „Co víš o československých legiích“, významné úspěchy v dějepisných soutěžích a za účast v celostátním kole soutěže „Tajemná komnata EU“ (týmová práce). Reprezentoval školu na mezinárodní soutěži pro školy
ve Slezsku „Slezské hrady a zámky“.

Vojtěch Lezecký, Střední škola odborná a speciální, Klímkovice
za vynikající studijní výsledky, významné úspěchy v odborných zahradnických a floristických soutěžích a reprezentaci školy na předváděcích akcích květinových síní v rámci Moravskoslezského kraje.

Michal Místecký, Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba
za vynikající studijní výsledky po celou dobu studia , obdržení zvláštní ceny Unie Comenius za mimořádný intelektuální výkon v soutěži „Komenský a my“ a za vítězství v okresním kole olympiády v českém jazyce a okresním kole Střední odborné činnosti (SOČ) – kategorii „Teorie kultury, umění a umělecké tvorby“ - (za práci „Psychologický portrét B. Němcové v její korespondenci“).

Pavel Motloch, Gymnázium P. Bezruče, Frýdek-Místek
za vynikající studijní výsledky, mimořádný úspěch na mezinárodním kole fyzikální olympiády a za vítězství v celostátním kole fyzikální olympiády.

Patrik Niebroj, Střední umělecká škola, Ostrava
za výborný studijní prospěch, vítězství v národním kole 1. ročníku mezinárodní soutěže mladých výtvarníků a v mezinárodním kole v Londýně – vítězství dílo „Opojení“ je vystaveno v londýnské galerii moderního umění TateModern.

Andrej Palák, Střední škola technických oborů, Havířov
za velmi dobré studijní výsledky, zvítězil v krajském kole a 2. místo v celostátním kole soutěže Učeň - instalatér 2007 obor vodoinstalatérství. Svým výkonem a umístěním přispěl k celkovému 4. místu Moravskoslezského kraje v soutěži družstev.

Pecháček Martin, Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál
za velmi dobrý studijní prospěch, za mimořádné sportovní úspěchy ve sportovní střelbě, vítězství ve Světovém poháru juniorů a Českém poháru, za titul mistra České republiky pro rok 2007 ve vzduchové pistoli. Martin svými  skvělými úspěchy ve sportovní střelbě reprezentuje školu, město Bruntál, Moravskoslezský kraj i Českou republiku.

Lukáš Peza, SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, Šilheřovice, s. r. o.
za aktivní přístup ke studiu s výborným prospěchem, vzornou reprezentaci školy na odborných soutěžích, obsazení 2. místa v mezinárodní soutěži Gastro Junior Brno 2007 Nowako Cup, získání 3. místa na Gastro festivalu Ostrava a za rezentaci školy na veřejných akcích.

Jiří Posker, Gymnázium Český Těšín
za výborný studijní prospěch, úspěšné působení v krajských kolech olympiád v zeměpise, fyzice a biologie a za reprezentaci školy na mezinárodní studentské konferenci obnovitelných zdrojů úspěšně prezentoval svou práci na téma CHEMICKÝ FOTOSMOD.

Arthur Sniegon, Gymnázium Třinec
za velmi dobré studijní výsledky, vítězství v krajském kole Biologické olympiády, vytvoření veřejně prospěšného projektu „Třinec aral“ a za aktivní práci v dramatických a hudebních kroužcích. Zúčastňuje se kulturních vystoupení na řadě akcí ve městě, v letošním školním roce se zúčastnil krajské přehlídky ve hře
na kytaru a krajské přehlídky dramatických a divadelních souborů v Havířově.

Vendula Svobodová, Gymnázium, Slezská Ostrava
po celou dobu studia dosahuje vynikajících studijních výsledků, za což ji bylo jako jediné žákyni přiznáno v roce 2006 španělským Ministerstvem školství a vědy prospěchové stipendium. Žákyně úspěšně prezentovala školu, Moravskoslezský kraj i Českou republiku na expedici Ruta Quetzal, které se studentka zúčastnila za 1. místo v celostátní literární soutěži ve španělském jazyce Ruta Quetzal. Výpravu ukončila audiencí u španělského krále Juana Carlose. Je členkou divadelní skupiny Teatro Rojo, která letos v dubnu úspěšně reprezentovala Českou republiku na mezinárodním festivalu španělského divadla v bulharské Sofii.

Zuzana Štechová, Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm
od prvního ročníku patří k nejlepším žákům ve třídě. V lednu 2006  zvítězila v regionálním kole soutěže mladých kuchařů, cukrářů a číšníků GASTROJUNIOR 2006, postoupila do celostátního kola kde se opět umístila ve zlatém pásmu.                                                                                                    

(MSK)
Vloženo 25. 6. 2007Zakládací listina Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy

V pátek 27. dubna se od 11 hodin v zasedací síni Nové radnice uskuteční malá slavnost: Zástupci  ostravských školních studentských a žákovských samospráv podepíší zakládací listinu Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy. Předcházelo jí několik pracovních a přípravných jednání, na kterých se hovořilo o šikaně, projektech Zdravé město, Česko proti chudobě, Amnesty International, Úmluvě o právech dítěte – prostě o věcech, které mladé lidi trápí, ať už se odehrávají v jejich bezprostřední blízkosti nebo kdekoli na zeměkouli. To budou také témata, která budou obsahem připravovaných dílen a seminářů.
Připomínáme, že Ostrava má zástupce v předsednictvu Národního parlamentu dětí a mládeže ČR – je jím Adéla Francírková z Moravské Ostravy, žákyně  ZŠ Matiční 5 - a pro rok 2007 byl předsedou NPDM zvolen Martin Kunčický z Orlové.                                     

(déčko)Nové obory na SŠ v MSK pro nový školní rok 2007/2008

9. ročníky základních škol opustí letos 13756 žáků.

 Nové SŠ obory, které budou na 14 školách zřizovaných Moravskoslezským krajem zapsány k 1. 9. 2007 jsou obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (MZ) v počtu 13 a obory středního vzdělání s výučním listem (VL) v počtu 3:

 1. Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace – Gymnázium – všeobecné, večerní forma vzdělávání (MZ)
 2. Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. sv. Michala 12, příspěvková organizace – Gymnázium – všeobecné, denní a večerní forma vzdělávání (MZ)
 3. Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace – Kosmetička, denní forma vzděláván (MZ)
 4. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace –
  Stavebnictví, denní forma vzdělávání (MZ)
 5.   Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace – Masér sportovní a rekondiční, denní forma vzdělávání (MZ)
 6. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace – Ochrana přírody a prostředí, denní forma vzdělávání (MZ)
 7.  Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace – Informační technologie – aplikace osobních počítačů, denní forma vzdělávání (MZ)
 8. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace – Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání (MZ)
 9.  Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace –
  Přírodovědné lyceum, denní forma vzdělávání (MZ)
 10. Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace – Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, denní forma vzdělávání (MZ)
  a Elektrikář, denní forma vzdělávání (VL)
 11. Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace –
  Elektrotechnické a strojně montážní práce, denní forma vzdělávání (VL) a Strojně montážní práce – automontážní práce, denní forma vzdělávání (VL)
 12. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace – Gymnázium – všeobecné, denní forma vzdělávání (MZ)
 13. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace – Informatika v ekonomice, dálková forma vzdělávání (MZ)
 14. Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace – Gymnázium – estetickovýchovné předměty, denní forma vzdělávání (MZ)

  Žádost o nově zapsané obory vzdělání k 1. 9. 2007 předložilo celkem 10 soukromých škol v Moravskoslezském kraji, a to 0 zápis 16 oborů s maturitní zkouškou, 1 obor vzdělání s výučním listem a 2 obory vyššího odborného vzdělání:

 1. Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. – Veřejně pořádková činnost, distanční forma vzdělávání (MZ)
 2. ®Soukromá střední odborná škola ochrany osob a majetku, 735 03  Karviná-Darkov,
  ul. Svornosti 1, s. r. o. – Veřejně pořádková činnost, distanční forma vzdělávání (MZ)
 3. Obchodní akademie Karviná, s. r. o. – Výchovná a humanitární činnost, denní forma vzdělávání (MZ)
 4. EDUCA – Střední odborná škola, s. r. o. – Management a podnikání v umění a reklamě, denní forma vzdělávání (MZ) a Management sportovních zařízení, denní forma vzdělávání (MZ)
 5. EDUCAnet – Soukromé gymnázium Ostrava, s. r. o. – vznik nové střední školy s oborem vzdělání Gymnázium – všeobecné, denní forma vzdělávání (MZ)
 6.  Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s. r. o. – Konstrukce a tvorba nábytku, denní forma vzdělávání (MZ)
 7. IUVENTAS – Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s. r. o. – Technické lyceum (MZ), Pedagogické lyceum (MZ) a Zdravotnické lyceum (MZ), vše v denní formě vzdělávání
 8.  AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství – zápis nové střední školy
  s obory vzdělání Hotelnictví a turismus, denní forma vzdělávání (MZ), Společné stravování, denní a dálková forma vzdělávání (MZ), Kuchař – číšník pro pohostinství, denní forma vzdělávání (VL), Kuchař, denní forma vzdělávání (MZ), Cestovní ruch, denní forma vzdělávání (MZ)
 9. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského Ostrava – zápis nové vyšší odborné školy s obory vyššího odborného vzdělání Mediální komunikace a public relations, denní a dálková forma vzdělávání, Projektový manažer pro veřejnou správu, denní a dálková forma vzdělávání *
 10. Soukromá obchodní akademie Opava s. r. o. – Management obchodního podnikání, denní a dálková forma vzdělávání (MZ), Podnikání, denní a dálková forma vzdělávání (MZ)*

Pozn. * - dosud probíhá schvalovací řízení

 

TRADIČNĚ VELKÝ ZÁJEM O GYMNÁZIA, ROSTE O LYCEA A O OBORY STROJÍRENSKÉ A HUTNÍ

  Pokles přihlášených se zastavil u učebních oborů, jež nabízejí dobré pracovní možnosti, stále stoupá zájem o gymnázia. ,,V posledních třech letech se trojnásobně zvýšil zájem o obory strojírenské, ode dna se odrazilo hutnictví, zájem je o kvalifikované horníky, přestože zájem o řemesla obecně klesá. Stagnují stále stavební obory – zedník, tesař, klempíř, ale i kominík. Gymnázia a víceletá gymnázia se většinou naplní po prvním kole, tam počty přihlášených rostou,“ přiblížila výsledky bleskového průzkumu zájmu o střední školy v kraji náměstkyně hejtmana Jaroslava Wenigerová

  Dnes v kraji studuje  cca 69 000 žáků na 151 středních školách, míst v prvních ročnících krajských škol je pro rok 07/08 téměř 19 tisíc (údaje za soukromé a církevní školy nemáme, do počtu také nejsou zahrnuty možnosti nástavbového studia na všech typech středních škol, z 9. tříd by mělo letos vyjít necelých 14 tisíc žáků, samozřejmě nabídka SŠ zahrnuje i víceletá gymnázia, proto to vyšší číslo pro první ročníky.) Kraj spravuje 107 SŠ, soukromých je 39, církevní tři školy a obecní SŠ je 1. Trendy: Celkově klesají počty žáků na SŠ – projevuje se to hlavně u učebních oborů s výučním listem. Rostou počty gymnazistů a studentů nástavbových oborů.

  U víceletých gymnázií je zájem letos o 65% vyšší, než na co školám stačí kapacity (vloni to bylo plus 75%). Čtyřletá gymnázia hlásí o 15% více žáků, než mohou přijmout: V Ostravě je zájem ještě vyšší, naopak na Bruntálsku a Karvinsku budou ještě po prvním kole přijímaček na gymnáziích volná místa.  Stále je tu ale každoroční nárůst zájmu.

  Zájem o lyceální obory roste poměrně výrazně každým rokem – záleží na oborech, nejvíce o tzv. odborně obecnou přípravu : převis je u pedagogického lycea na 5 školách (situace byla podobná i vloni) a lycea zdravotního (studuje se na 4 školách), zájem je o ekonomické a waldorfské.  Celkově je ale stále počet přihlášených žáků nižší, než co mohou lyceální obory vstřebat. Technické obory zatím příliš netáhnou – obor technické lyceum je naplněn na školách jen z cca 60%, ale zájem tu také  mírně roste (vloni byl nižší).

  Maturitní střední odborné vzdělávání : Okres Karviná hlásí více přihlášených žáků do maturitních oborů (na středních odborných školách), v ostatních okresech kraje se zatím třídy nenaplňují – celkově, tradiční velký zájem je například o střední zdravotnickou školu, ale i o IT obory. Podobně jako vloni je méně přihlášených na maturitní obory dříve vyučované na učilištích. Velký zájem je například v posledních letech o obor autotronik – tam je na všech 4 školách, kde nabízejí 158 míst, přihlášených celkově 180,  převis poptávky je v Ostravě.

  O obory s výučním listem zájem už léta obecně klesá, v posledních letech ale opět několikanásobně (3x) vzrostl například u strojírenských oborů, roste u oborů hutních ( dobře se obsazovaly už vloni například nové obory na SPŠ v Karviné a SŠ v Rýmařově). Trvale nedostatek učňů má stavebnictví (tak 50-60% zájmu u zedníků, tesařů, klempířů a pokrývačů, ještě hůře se naplňují třídy pro malíře a kamnáře).

  Na středních školách v kraji je ještě 2800 míst právě v oborech s výučním listem – strojírenské profese hlásí 400, stavební více než 500 a elektrotechnické  také více než 500 volných míst. ,,Přitom zaměstnavatelé na Ostravsku i v dalších částech kraje stále hledají kvalifikované dělníky pro stavebnictví, elektro    obory a strojírenství, roste obecně zájem nových investorů o technické profese, takže uvědomělí rodiče takové obory svým dětem doporučí, protože práci vždy najdou,“ připomněla náměstkyně hejtmana Jaroslava Wenigerová.

  Klesají trvale počty žáků v některých oborech hůře uplatnitelných na trhu práce s maturitou, bez maturity i nástavbových - zemědělských, ale také oborech ekonomika a administrativa, gastronomie, hotelnictví a turismus. U ekonomiky se žáci přeorientovali na lyceální obory, u dalších profesí klesá postupně možnost najít práci (hlavně  v zemědělství).

  Na středních školách v kraji je možné od 1.9. 2007 studovat 34 nových oborů od oborů s výučními listy až po nástavbové studium: 16 oborů na 14 školách nabízí na svých školách kraj, 18 novinek mají školy soukromé (10 škol). ,,Kraj se snaží obory šít na míru zaměstnavatelům, velmi dobrou spolupráci tady máme s hutními a strojírenskými firmami, od 1. září otevíráme obor pro profesionální řidiče na základě požadavků autodopravců, je zájem i o kvalifikované horníky a samozřejmě uvítáme další iniciativu podniků,“ komentovala náměstkyně hejtmana Jaroslava Wenigerová.

                                                                                                                                                          Zpracovala Šárka Swiderová, tisková mluvčí MS
Vloženo 18. 4. 2007Výuka anglického jazyka pro děti od 2 let

Zveme batolata ve věku 2 roky a jejich maminky, tatínky do „Klubu pro batolata - máma, táta a já“. Děti si zde osvojí základy angličtiny formou her, písniček, pohádek, říkadel, pohybových aktivit, atd. - tedy stejným způsobem, jako se učí svůj mateřský jazyk. Výzkumy ukazují, že čím je jedinec osvojující si cizí jazyk mladší, tím vyšší je pravděpodobnost, že ovládne cílový jazyk a jeho výslovnost na úrovni rodilého mluvčího. Díky přítomnosti rodiče se dítě bude cítit příjemně a bezpečně. Vaše aktivní účast umocní jeho pocit ze hry a úspěchu. Dalším nesporným přínosem je možnost pokračovat i doma, při společné hře.

Zápis do klubu se uskuteční 14. května 2007 od 10.00 – 11.00 hod. Přihlášky jsou k dispozici na internetových stránkách www.zsostrcilova.cz nebo v ZŠ a MŠ Ostrčilova. Bližší informace Vám poskytne zástupce ředitele školy Mgr. Alena Tůmová na tel. 596113 411, 731 588 152 nebo na e-mailové adrese: tumova@zs-ostrcil.cz.

Vloženo 10. 4. 2007