Ostrava 25. února 2009

 25. zasedání Zastupitelstva města Ostravy

  

Od dubna v městské nemocnici bez třicetikorunového poplatku za ošetření

Městská nemocnice Ostrava je dalším zdravotnickým zařízením v kraji, které bude pacientům vracet třicetikorunové poplatky za návštěvu lékaře. Rozhodli o tom dnes zastupitelé města Ostravy.

S platností od 1. dubna  bude pacientům, kteří o to projeví zájem, vrácen třicetikorunový regulační poplatek, který vynaloží v souvislosti s návštěvou ordinace v tomto zařízení. I nadále bude městská nemocnice vybírat šedesát korun denně za hospitalizaci, devadesátikorunový poplatek za pohotovostní službu. V platnosti zůstává i třicetikorunový poplatek za lékařský předpis.

Aby se předešlo podezření z nezákonné veřejné podpory, bude poskytování finančních prostředků z rozpočtu města realizováno v režimu de minimis, což znamená, že finanční prostředky nesmí spolu s ostatními podporami de minimis, které poskytuje Ostrava městské nemocnici za dobu předchozích tří let, přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR.

Placení v ordinacích zůstane sice v praxi zachováno, nicméně uhrazená částka bude pacientovi, na základě potvrzení vystaveného zdravotnickým personálem, proplaceno na kontaktním místě v městské nemocnici. Ročně by takto město „vrátilo“ obyvatelům pět milionů korun.

 

 Další změna na Seidlerově nábřeží

Ani druhý zájemce ze zastupiteli určeného pořadí na Seidlerově nábřeží stavět nebude. FORTIUS Global Investments odstoupili od zájmu koupit části pozemků ve Slezské Ostravě dopisem z počátku února. Důvodem jejich rozhodnutí je současná situace na kapitálových trzích, která jim znemožnila realizaci záměru, a to výstavbu polyfunkčního domu.

 „K jednání o uzavření smlouvy vyzvu firmu UBM-Bohemia Projectdevelopment-Planning-Construction, s. r. o., která podle rozhodnutí zastupitelů z loňského června skončila na třetím místě. Za pozemky na Seidlerově nábřeží nabízela městu 31 500 tisíc korun,“ řekl náměstek primátora Lukáš Ženatý.

 

 Zastupitelé souhlasili s podpisem smlouvy

 V Ostravě se uskuteční v červenci 2011 Mistrovství Evropy v atletice do 23 let. Zastupitelé na svém dnešním jednání rozhodli o uzavření Smlouvy o organizaci mezi statutárním městem Ostrava a Europen Athletic Association.

„Rozsahem a počtem účastníků se po Mistrovství Evropy dospělých jedná o druhou největší atletickou událost v Evropě. Do města dorazí evropská atletická špička. Záleží nám na tom, aby  Ostrava i nadále pořádala prestižní světové sportovní podniky,“ řekl náměstek primátora Lubomír Pospíšil.

 

 Andrea Vojkovská,  tisková mluvčí MMO

Vloženo 25. 2. 2009


Granty na podporu kultury, sportu, sociální péči a další oblasti

Zastupitelstvo města Ostravy rozděluje každoročně desítky miliony korun mezi neziskové, kulturní a sportovní organizace, aby tak podpořilo zejména jejich práci s dětmi a mládeží.  Podporuje pravidelně i významné sportovní a kulturní akce pro veřejnost.
Na lednovém zasedání podpořili zastupitelé projekty z oblasti sociální péče (55,8 mil), prevence kriminality, protidrogové prevence (16,4 mil) a podpory zdraví (5,7 mil), na pomoc handicapovaným včetně dětí a mládeže jde 9,9 mil. Kč.
Na podporu vrcholového sportu zastupitelé vyčlenili 49,9 mil. Kč. Tyto peníze směřují nejen do fotbalových klubů FC Baník Ostrava a FC Vítkovice a na podporu hokeje: HC VÍTKOVICE STEEL A HC SAREZA Ostrava.
Město se pravidelně finančně spolupodílí na organizací významných sportovních a kulturních akcí. Ani rok 2009 nebude výjimkou. Mimo jiné poskytne 4,8 milionů na utkání I. kola Světové skupiny Davis cupu mezi Českou republikou a Francií, které se uskuteční začátkem března v ostravské ČEZ Aréně. Na světově známý multižánrový hudební festival Colours of Ostrava z městského rozpočtu letos zastupitelé přidělili více než 4 miliony korun. Mezi podporovanými sportovními akcemi nechybí ani Zlatá tretra, na kterou letos město přispěje sedmi miliony korun. Z dalších akcí zmiňme např. utkání kvalifikační skupiny na ME 2010 ve futsalu, plavecký závod o Velkou cenu Ostravy nebo třetí ročník LifeInLine Tour, mezinárodního závodu na in-line bruslích.


 Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO
Vloženo 2. 2. 2009


Ostrava 28. ledna 2009

 

24. zasedání Zastupitelstva města Ostravy

 

Zastupitelé trvají na bezúplatném převodu městské nemocnice

Zastupitelé města Ostravy na svém dnešním zasedání znovu potvrdili svá usnesení ze září loňského roku, kterými rozhodli o bezúplatném nabytí nemovitostí na území města ve vlastnictví České republiky. V případě objektů v areálu Městské nemocnice Ostrava zdůraznili nezbytnost převodu státního majetku, ve kterém nemocnice hospodaří, na statutární město Ostravu, jako zřizovatele zdravotnického zařízení. Nemocnice na Fifejdách je největší městskou nemocnicí u nás. Poskytuje komplexní lůžkovou a ambulantní péči pro občany Ostravy a okolí, v řadě oborů i pro pacienty z dalších měst a obcí Moravskoslezského kraje. Shodné rozhodnutí zastupitelé přijali v případě budovy ve státním majetku na ulici Odboje v Moravské Ostravě, do které bude po nutné stavební rekonstrukci přesunuta agenda dopravních činností Magistrátu města Ostravy, dnes působící v bývalé Union bance, která  nevyhovuje současným provozním potřebám.

Důrazně trváme na urychleném převodu majetku, jak nám bylo na začátku celé transakce před více než 18 měsíci slibováno,“ řekl náměstek primátora Lukáš Ženatý.

 

Hulvácké koupaliště zpátky městu

Městští zastupitelé přijali návrh vyhovět výzvě správce konkurzní podstaty úpadce společnosti EMI „v likvidaci“ a vyplatit pohledávku ve výši necelých pěti milionů korun za nemovitosti v areálu bývalého koupaliště v Hulvákách, které už několik let chátrá. Po zaplacení pohledávky zanikne zástavní právo a nemovitosti budou vyjmuty z konkurzní podstaty. „Poté bude moci Ostrava s pozemkem, ze kterého odstraní objekt v havarijním stavu volně nakládat. Město by mohlo pozemky v budoucnosti prodat anebo je využít pro vlastní potřebu,“ řekl primátor města Petr Kajnar.

 

Změna územní plánu pro stavbu stadionu

V souvislosti s již oznámeným záměrem výstavby nového městského fotbalového stadionu ve Svinově zastupitelstvo odhlasovalo změnu Územního plánu města Ostravy. Lokalita ohraničená ulicemi Rudná a Ostravská byla původně vyhrazena jako orná půda a výstavbu sportovního a volnočasového areálu neumožňovala. „Čistě fotbalový stadion, který bychom rádi využili i pro kulturní a společenské vyžití návštěvníků, by měl stát do roku 2013 a jeho cena by neměla přesáhnout 1 a půl miliardy korun,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Trejbal.

Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO

Vloženo 28. 1. 2009Ostrava 12. ledna 2009

 

200 tisíc z městského rozpočtu pro lidi bez přístřeší

 

Celý minulý týden se scházel krizový štáb, který monitoroval situaci mezi téměř čtyřmi stovkami bezdomovců, které Ostrava má. „V pátek přišly v Ostravě o život 4 osoby bez přístřeší. Snažíme se, aby se podobná situace neopakovala. Protože jsou i pro další dny hlášeny nízké teploty dnes se vedení města rozhodlo uvolnit 200 tisíc korun z městského rozpočtu“, řekl náměstek primátora Lubomír Pospíšil.

Konkrétně bude otevřeno nízkoprahové noční centrum, využito bude stávající kontaktní centrum Charity Ostrava na Lidické ulici, které je využíváno ve dne. Rozšířením služeb během noci se navýší kapacita o 30 osob a tím se ulehčí přeplněným noclehárnám.

Do ulic vyrazí pojízdná jednotka, každý den mezi 9 a 12 hodinou bude vozidlo s terénními pracovníky nabízet čaj, polévku, deky a sociální poradenství.

Rovněž bude otevřen prostor pro nouzový pobyt osob bez přístřeší (muže i ženy). Jedná se o další prostory v Kontaktním centru Charity s kapacitou asi 50 osob.

Z částky 200 tisíc korun bude financován nákup základního vybavení (varné nádoby, termo várnice, plastové nádoby, atd.) a skoro 130 tisíc korun potřebuje Charita Ostrava na židle, lůžkoviny, drogerii, ručníky, nádobí, atd. pro rozšíření prostor.

 

 Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO

Vloženo 13. 1. 2009


Ostrava 28. listopadu 2008

V lednu nastanou v městské hromadné dopravě změny

Valná hromada společnosti Koordinátor ODIS s. r. o. schválila dne 28. listopadu 2008 novou strukturu a ceník Tarifu ODIS pro rok 2009. Ten vstoupí v platnost 1. ledna 2009.

Strukturální změna:
Současný systém v ostravských zónách, kde platí pouze časové omezení jízdenky, se rozšíří do nejbližšího okolí města a výrazně se tím zjednoduší.  Tato oblast bude označena jako Ostrava XXL (Ostrava, Bohumín, Brušperk, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Lhota, Hlučín, Jistebník, Klimkovice, Krmelín, Ludgeřovice, Markvartovice, Paskov, Petřvald, Rychvald, Řepiště, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Šilheřovice, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Vratimov). V této oblasti nebude pro krátkodobé jízdenky platit zónové omezení, čímž se cestování výrazně zjednoduší. Jízdenky budou v prodeji v obchodní síti Dopravního podniku Ostrava, u smluvních prodejců a v automatech, na požádání je vydají i řidiči na linkách dopravců Veolia Transport Morava, TQM-holding a Radovan Maxner. 

Cenová změna:
V uplynulém roce došlo v MHD k růstu negativního trendu, kdy se zvyšoval prodej krátkodobých jízdenek na úkor jízdenek dlouhodobých. Z tohoto důvodu dochází k výraznější úpravě cen u krátkodobého jízdného. Naopak ceny dlouhodobých jízdenek a bezplatná přeprava osob starších 70 let zůstávají nezměněny.
Dochází také k redukci počtu druhů krátkodobých jízdenek ODIS používaných v MHD ze šesti na dva druhy, a to 15minutovou v ceně 12 Kč, a 60 minutovou v ceně 20 Kč. Tento typ jízdenky stojí v současnosti 21 Kč a bude tedy zlevněn.
Cena 24hodinových jízdenek pro tarifní zóny č. 1 - 4 se zvyšuje na 54 Kč, nadále zůstává  v platnosti možnost cestovat na jednu nezlevněnou jízdenku ve dnech pracovního volna a klidu až pěti osobami, kdy nejvýše dvě mohou být starší 15 let.
Cena dlouhodobých časových jízdenek pro ostravské zóny se nemění. Dochází však ke zrušení následujících druhů dlouhodobých časových jízdenek, neboť jsou využívány zákazníky minimálně. Jedná se o 14denní dlouhodobé přenosné časové jízdenky, 30denní dlouhodobé časové jízdenky pro zavazadla, psy a ostatní zvířata a tzv. doplatky v ostravských zónách.
Většina cestujících zdražení jízdného nepocítí, neboť ke svým cestám využívá dlouhodobých časových jízdenek. 85% cest veřejnou dopravou v Ostravě se realizuje právě na tyto jízdenky.
Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO
Vloženo 28. 11. 2008


Ostrava 26. listopadu 2008
22. zasedání Zastupitelstva města Ostravy

Vánoční kluziště na Jiráskově náměstí
Z dnešního programu zastupitelstva byl stažen materiál o dvoumilionové dotaci pro projekt Vánoční kluziště na Jiráskově náměstí. Společnost, která o dotaci žádala nepřesvědčila město o tom, že má pro realizaci projektu potřebný skoro pětimilionový kapitál.
 „Nejsem si jistý, že by akce proběhla bez problémů, proto jsem žádal o stažení materiálu z dnešního programu zastupitelstva. Představy kluziště v centru města se ale zatím nevzdávám, budeme hledat jiné cesty tak, aby centrum města v předvánočním a vánočním čase žilo,“ řekl primátor města Petr Kajnar.

Třímiliardový úvěr na rozvoj Ostravy
Zastupitelé města na svém dnešním jednání rozhodli o přijetí úvěrového rámce od Evropské investiční banky ve výši tří miliard Kč. Peníze, které má město u banky garantovány až do roku 2013, chce použít na spolufinancování projektů, které budou realizovány z evropských peněz a další rozvojové infrastrukturní městské projekty. „Jedná se například o revitalizaci Ostravice, dopravní infrastrukturu pro Novou Karolinu nebo třeba modernizaci zoologické zahrady,“  řekl náměstek primátora Lukáš Ženatý.

Zastupitelé rozhodli o prodeji proluky na nám. Dr. E. Beneše
Proluka v centru Ostravy, na které v minulosti stával Německý dům, má již svého kupce. Zastupitelé města Ostravy rozhodli na svém 22. zasedání 26. listopadu 2008 o prodeji volného pozemku na nám. Dr. E. Beneše včetně příslušných nemovitostí společnosti AMÁDEUS REAL a. s. za dohodnutou prodejní cenu 83 204 000 Kč.
O výběru urbanistického společného projektu AMÁDEUS REAL a. s. a OSTRAVICA FASHION a. s. rozhodli zastupitelé v září letošního roku. Na pozemku v centru města vznikne polyfunkční objekt s kombinací administrativních prostor, obchodů a bytů.  Kupující se ve smlouvě také zavazuje zbudovat dostatečný počet parkovacích míst tak, aby byla nahrazena místa zrušená zástavbou proluky, a současně zapracovat do stavby náhradu za stávající veřejné WC. Na své náklady rovněž přemístí sousoší „Stávka na jámě Trojice“ na jiné důstojné místo.

Čestných občanů Ostravy je více
Zastupitelé rozhodli o udělení Čestného občanství  města Ostravy pěti kandidátům, další dva byli oceněni Cenou města in memoriam.

Čestnými občany Ostravy se stali:
PhDr. Ivo Stolařík, CSc.,
Ing. Mikuláš Končický, plk. v.v.,
Jindřich Heřkovič, plk. v.v.,

Vladimír Palička, plk. v.v.,
Ing. Jan Pavlíček, plk.v.v.

Cena města Ostravy in memoriam byla udělena brigádnímu generálovi Janu Satorie st. a plk. Ludvíku Cibulkovi.


Více informací o oceněných
Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO


Vloženo 26. 11. 2008


Plastika pro náměstí Dr. Brauna


LevitaceNová plastika levitující ženy by měla v budoucnu zdobit náměstí Dr. Brauna ve Svinově. Rozhodla o tom Rada města Ostravy na základě doporučení odborné komise.
Komise vybírala z celkem osmi došlých návrhů. Veřejnou výtvarnou soutěž vyhlásila rada v červnu letošního roku.
První místo obsadila plastika čtyřiatřicetiletého sochaře Davida Moješčíka s názvem Levitace. Jedná se o figuru ženy v jógové pozici, která se dotýká země pouze ve třech bodech – malíčkem jedné nohy a prostředníkem levé a pravé ruky. Pod figurou je volný prostor.

David Moješčík je absolventem Fakulty výtvarných umění v Brně, v roce 2002 získal prestižní cenu Josefa Hlávky. Jako jeden z mála českých umělců nachází inspiraci v sochařství starého Egypta i v evropském klasicismu.


Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO


Vloženo 13. 11. 20008


Ostrava v konkurenci průmyslových lokalit zazářila!

 

V úterý 4. listopadu se v pražském Divadle Karlín uskutečnilo předání cen Podnikatelská nemovitost roku 2007. Již tradiční soutěž pořádají Ministerstvo průmyslu a obchodu, agentura CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice (AFI). Projekty připravované městem Ostrava anebo na území města získaly tři velice prestižní ocenění.

V kategorii „Zóna s největším ekonomickým přínosem“ byla v obrovské konkurenci ohodnocena 3. místem Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov. V roce 2007 realizovali v zóně investice v souhrnné výši více než 3,5 mld. Kč tři významné společnosti – Behr, Plakor a Cromodora Wheels, přičemž se zavázali vytvořit téměř 1500 nových pracovních míst.

 

Rovněž na 3. místě ale v kategorii „Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro inovace a výzkum“ se umístil Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava.

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava nabízí potenciálním nájemcům kvalitní kancelářské, poloprovozní a doplňkové prostory, které poskytují všechny podmínky pro úspěšné podnikání za výhodných podmínek a na dobré adrese.

 

Nejvyššího ocenění se dočkal projekt CTPark Ostrava soukromého developera CTP Invest. V kategorii „Průmyslový park s největším ekonomickým přínosem“ se umístil na 1. místě. Projekt CTParku Ostrava navazuje na velmi úspěšnou průmyslovou zónu v Ostravě-Hrabové, která byla jako zóna roku vyhlášena v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2004 a druhá skončila za rok 2005.

 

Jako manažer průmyslové zóny se mezi tři  nejúspěšnější zařadil také manažer SPZ Ostrava-Mošnov ing. Daniel Adamčík.

 

Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO

Vloženo 9. 11. 2008


20. zasedání Zastupitelstva města Ostravy

Ostrava má nové logo
Na dnešním zasedání (24. září) bylo poprvé veřejně představeno nové logo města Ostravy. Zastupitelé schválili návrh, který již dříve vybrala rada města.
Logo má ambici vyjádřit velmi jednoduše – třemi vykřičníky – charakter města, jeho obyvatel i zeměpisné polohy, ve které se Ostrava nachází. Je také odrazem současné situace města, které prochází dynamickým rozvojem za přispění zahraničních investorů. Tři vykřičníky za názvem Ostrava vyjadřují energii, sebevědomí, ale i jakési furiantství a humor, které jsou typické pro tento region.
Světlomodrá barva v názvu Ostrava vychází z heraldické tradice a je doplněna tmavomodrou barvou pro akcentované vykřičníky. Vykřičníky bude možné v budoucnu používat i samostatně jako symbol a zároveň před ně dosazovat různá jiná slova nebo sdělení.
„Již v minulém období jsme se pokoušeli pro město vybrat nějaké logo, protože je výhodné, máme-li vedle oficiálního heraldického znaku i značku, která reprezentuje město i při méně oficiálních příležitostech,“ zdůvodnil potřebu loga primátor Petr Kajnar. „V minulosti jsme používali i celkem povedený slogan City in motion – Město v pohybu. Ukázalo se ovšem, že toto spojení má již zaregistrováno Ústí nad Orlicí a při mezinárodních veletrzích obdobný slogan používá každé druhé město. Proto jsme oslovili odborníky v této oblasti, konkrétně Studio Najbrt,“ přiblížil okolnosti vzniku loga Kajnar.
Logo bude využívat nejen město Ostrava, ale také městské organizace a společnosti, vč. jednotlivých městských obvodů.
Studio Najbrt připravilo pro město Ostravu nejenom návrh loga, ale také licenční práva k jeho neomezenému používání a do dubna 2009 dokončí přípravu implementačních manuálů. Autory loga jsou Aleš Najbrt a Boris Meluš ze Studia Najbrt.

Zastupitelé vybrali projekty pro zástavby v centru města
Zastupitelé města Ostravy vybrali na svém jednání dva uchazeče, kteří budou osloveni s nabídkou realizace zástavby dvou volných ploch v centru města.

Českobratrská/Nádražní
Prvním pozemkem je volná plocha, která se nachází na křižovatce ulic Českobratrská a Nádražní na místě bývalého antikvariátu Artforum. Zastupitelé vybírali ze šesti cenových a architektonických nabídek. Osloveni budou tři zájemci v následujícím pořadí: BULY s. r. o. Kravaře, druhá Favorit a. s. a třetí MS development s. r. o.
Výhodou prvního z uchazečů, který nabídl za pozemek 9200 tisíc Kč je skutečnost, že má zájem řešit celou oblast komplexně, tzn. vč. přilehlých pozemků a nemovitostí, které již vlastní. Celková užitná plocha navrhovaného projektu (vyjma 88 parkovacích míst) je 4193 m2 .

Náměstí Dr. E. Beneše
Jedná se o pozemky, které se nacházejí podél ul. 28. října od Smetanova náměstí po hotel Imperial, podél části ul. Zámecké po ul. Nádražní. Do konce druhé světové války, zde stával Německý dům, který byl po roce 1945 zbourán.
Zastupitelé při stanovení pořadí uchazečů hodnotili jak cenové nabídky, tak i architektonické řešení jednotlivých projektů. Jako první se umístil společný projekt konsorcia AMADEUS REAL, a. s. a OSTRAVICA FASHION, a. s. , která za pozemek nabídla 83 204 tisíc korun. Druhá se umístila nabídka  C 21 s.r.o., jako třetí bude případně oslovena Quinlan Private Golub, s.r.o.,
Výhodou vybraného projektu je snaha propojit s novou stavbou i tři starší objekty (vč. nákupního domu Ostravica).
„Jsem překvapen tak masivní podporou vybraného projektu. V předchozích dnech se na různých úrovních o pořadí diskutovalo a názory na nejúspěšnějšího byly nejednoznačné. Následovat bude jednání o obsahu kupní smlouvy právě s tímto uchazečem,“ řekl náměstek primátora Lukáš Ženatý.

Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO

Vloženo 24. září 2008
Z přebytku hospodaření budou opraveny silnice i městské lázně


Zastupitelé města Ostravy na svém červnovém jednání rozhodli o způsobu rozdělení přebytku hospodaření města za rok 2007 ve výši 445 miliónů korun. Z řady investičních akcí, které budou podpořeny, stojí za zmínku např. oprava komunikací a bytových domů v Jubilejní kolonii v městském obvodě Ostrava – Jih, který získal na své investiční akce padesát miliónů korun. Stejný obnos směřuje i do Ostravy – Poruby. Bude využit zejména na opravu komunikací a s třiceti milióny počítá město na nákup Kulturního domu  Poklad.
Díky finančním prostředkům města Ostravy bude pokračovat rekonstrukce lázní v Moravské Ostravě svou druhou etapou, která spočívá v rekonstrukci samotných lázní. Pamatováno je i na Městskou nemocnici Ostrava, která obdrží třicet miliónů na obnovu magnetické resonance a nákup polohovacích lůžek. Peníze z přebytku hospodaření půjdou také na výstavbu expozice medvědince a hulmanů v ostravské zoo, na výstavbu hasičské zbrojnice ve Svinově, na rekonstrukci školní jídelny v Polance nad Odrou, pro Knihovnu města Ostravy, Komorní scénu Aréna, Národní divadlo moravskoslezské a další.
 „Rozdělovat další peníze v polovině roku a posilovat jimi zejména investice a rozvoj našeho města můžeme jen díky obezřetnému hospodaření, které za minulý rok stejně jako v předešlých letech skončilo kladným hospodářským výsledkem, “ uvedl náměstek primátora pro finance a majetek Lukáš Ženatý.
Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO
28. června 2008

19. zasedání Zastupitelstva města Ostravy

IPRM – „Ostrava – magnet regionu“
Zastupitelé na svém dnešním jednání schválili Integrovaný plán rozvoje města, který je připraven pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU pro období 2007 - 2013.
V rámci „balíku“ finančních prostředků, o který Ostrava soutěží spolu s dalšími statutárními městy v kraji, je možné se ucházet o 2,9 mld. Kč „Integrovaný plán rozvoje města umožní mimo jiné vybudování cyklostezek, pomůže vyčistit řeku Ostravici, počítá s rozvojovými projekty v ostravské zoo. Další lokalitou, která by se měla rozvíjet, je Slezskoostravský hrad nebo Komenského sady. Velmi významnou investicí bude vybudování infrastruktury, která souvisí s výstavbou na Nové Karolině,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Trejbal.
Bližší informace o Integrovaném plánu rozvoje města Ostravy naleznete na www.ostrava.cz v sekci „Podnikatel“.

Prodej Seidlerova nábřeží ve Slezské Ostravě
Dnešní jednání zastupitelstva města rozhodlo rovněž o pořadí, ve kterém budou zájemci o koupi pozemků na Seidlerově nábřeží za účelem zastavění, vyzýváni k jednání o uzavření kupní smlouvy – DGV Consulting, a. s., Fortius Global Investments, investiční společnost a. s. a UBM-Bohemia Projectdevelopment-Planning-Costruction, s .r. o.
„Pokud vše proběhne hladce, může být příslušná kupní smlouva s uchazečem předložena na příští zasedání Zastupitelstva města Ostravy, které se uskuteční na konci září,“ poznamenal k dalšímu postupu přípravy tohoto prodeje náměstek primátora Lukáš Ženatý.

Skelet blízko prodeji
Nedokončený skelet stavby naproti Domu kultury města Ostravy bude brzy prodán. Zastupitelstvo města Ostravy dnes rozhodlo o prodeji objektu a souvisejících pozemků společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT a. s. za cenu 52 780 000,- Kč.
„Projektová studie počítá s využitím a přestavbou stávajícího „skeletu“ na moderní budovu s byty, kancelářemi a obchody. Ve hře je také demolice stávající a stavba zcela nové budovy,“ řekl primátor města Petr Kajnar. O konkrétní realizaci rozhodne stavebně-technický stav nedokončené stavby.
Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO
 25. června 200818. zasedání Zastupitelstva města Ostravy

 

Lékařská fakulta v Ostravě

Zastupitelé vyjádřili podporu vzniku lékařské fakulty v Ostravě, připravenost pomoci při jejím založení a podporu zařazení Fakultní nemocnice Ostrava do kategorie univerzitních nemocnic.

Dotace pro Ostravskou univerzitu ve výši 5 milionů korun, o které dnes zastupitelé rozhodli, bude použita na vybavení univerzitních bytů pro potřeby budoucích pracovníků, cestovné pro pracovníky realizačního týmu, osobní náklady přípravného týmu a externích specialistů.

„Jedná se už o třetí pokus v historii mít v Ostravě lékařskou fakultu. Pracovní skupina, která byla vytvořena a jejímž jsem členem, pracuje na vzniku koncepce a má před sebou dlouhodobý úkol. Vysoká škola, která umožní přípravu mladých lidí na povolání lékaře Ostravě už dlouho schází. Třetí největší město v republice si zaslouží nejen fakultní nemocnici, ale také lékařskou fakultu,“ řekl náměstek primátora Lubomír Pospíšil.

 

 Město převzalo Ještěrku

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém dnešním zasedání o odejmutí areálu „Ozdravné centrum Ještěrka“ ze svěření městského obvodu Radvanice a Bartovice. Stavbu areálu s krytým bazénem, rehabilitačním zařízením a restaurací realizoval městský obvod za finanční spoluúčasti města Ostravy a státního rozpočtu. Zastupitelstvo obvodu Radvanice a Bartovice vyslovilo souhlas s odejmutím 20. května 2008.

„Po dnešním zasedání zastupitelstva města máme o úkol víc – nalézt dlouhodobě přijatelný a finančně co možná nejméně náročný způsob provozování celého areálu“, řekl k převodu Ozdravného centra Ještěrka z obvodu na město náměstek primátora pro finance a majetek Lukáš Ženatý.

 

 Ostrava uzavře dohodu o partnerské spolupráci s Volgogradem a městem Uralsk

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo návrh na uzavření partnerské dohody mezi Ostravou a ruským Volgogradem. Aktivní spolupráce mezi městy se datuje již od roku 1949. Protože se ale nezachoval originál smlouvy, bude uzavřena smlouva nová.

Spolupráce mezi městy se bude týkat zejména výměny informací, znalostí a zkušeností v oblasti urbanismu a regenerace města, strategického plánování, podpory podnikatelských aktivit, ochrany životního prostředí, atd. Zájem o rozvoj oboustranných vztahů projevila i Volgogradská univerzita.

Zastupitelé také rozhodli o uzavření partnerské spolupráce Ostravy s městem Uralsk v Západo-kazachstánské oblasti (Republika Kazachstán). Smlouva se týká spolupráce v oblasti ekonomiky, komunálního hospodářství, podnikatelské sféry a v oblasti služeb, nebo při vytváření společných podniků. 

„Kontakty mezi stranami už byly navázány, a to v oblasti dodávek zdravotnického materiálu. V říjnu do Ostravy pozvu postupně primátory obou měst. Pokud jim jejich programy dovolí přijet, mohli bychom dohody podepsat ještě letos,“ řekl primátor města Petr Kajnar. 

 

Slavnosti Shakespeara v Ostravě

Zastupitelé města dnes rozhodli o poskytnutí účelové dotace ve výši tři sta tisíc korun na realizaci projektu Shakespearovské slavnosti na Slezskoostravském hradě. Akce se bude konat ve dnech 22. července až 6. srpna 2008 pod záštitou primátora města Ostravy Petra Kajnara.

Ve čtyřech divadelních hrách, které budou na programu, se objeví takové herecké legendy jakými jsou Jan Tříska, Marián Labuda nebo Jerzy Stuhr.

 

Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO

Vloženo 28. 5. 2008
Sportovec Ostravy za rok 2007

V reprezentativních prostorách magistrátu města byly v pondělí 26. května 2008 odpoledne oceněny nejvýraznější sportovní osobnosti města Ostravy za rok 2007.
Nejlepší sportovkyní Ostravy za rok 2007 se stala atletka Denisa Ščerbová. Titul Talent roku získala vícebojařka a osminásobná mistryně ČR Kateřina Cachová. Hodnocení nejlepší sportovní kolektiv si  zasloužila horolezecká expedice, která pod vedením Leopolda Sulovského vystoupila na obávanou K2. Sportovní osobností roku 2007 je hokejová legenda, brankář Josef Mikoláš, který letos v lednu oslavil sedmdesát let.
Ostrava vybírala nejlepší sportovce a sportovní kolektivy poprvé. „Chtěli jsme ocenit výrazné sportovní osobnosti, které máme v Ostravě, které reprezentují město navenek a ukazují, na jaké kvalitativní úrovni je zdejší sport a zároveň ocenit osobnosti, které dosáhly významných úspěchů, abychom spojili značku Ostrava s výraznými sportovními úspěchy,“ řekl radní Martin Štěpánek, který vznik ceny inicioval.
Do výběru oceněných se zapojilo jak vedení města, tak i sportovní novináři, kteří se v této oblasti pohybují.

Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO
Vloženo 27. 5. 200817. zasedání Zastupitelstva města Ostravy

Ostrava 30. dubna 2008


Stipendia města Ostravy
Nadějní vysokoškolští studenti se mohou i letos ucházet o stipendium města Ostravy. Zastupitelé města rozhodli 30. dubna o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí „Stipendia statutárního města Ostrava pro akademický rok 2008/2009“. Stipendia jsou určena studentům vysokých škol, kteří mají trvalé bydliště na území města Ostravy. Přihlásit se mohou studenti řádného denního studia magisterského typu a interní doktorandi, kteří bez přerušení studují na území České republiky, studenti vysokých škol, kteří pokračují ve studiu na zahraničních vysokých školách a studenti, doktorandi a absolventi vysokých škol, kteří splňují dvě výše uvedená kritéria a mají ztížené studijní podmínky handicapem. Student české vysoké školy může ročně získat 25 000 Kč, student zahraniční vysoké školy 70 000 Kč. Rozhodujícím kritériem jsou studijní výsledky, vědecká odborná činnost, reprezentace města Ostravy a ostatní znalosti, dovednosti a schopnosti.  Upřesnění podmínek udělení stipendia naleznete na webu statutárního města Ostravy. Přihlášky je možno podávat do 25. července 2008.

Zastupitelé rozhodovali o pozemcích na Kostelním náměstí

Zastupitelstvo města projednalo nabídky zájemců o koupi pozemků v lokalitě na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě a rozhodlo o pořadí, ve kterém budou zájemci o koupi vyzváni k jednání o uzavření kupní smlouvy.
Jako první bude oslovena společnost SOLTEX CORPORATION s.r.o., jako druhá AR Development CZ, s.r.o., a jako třetí MS Development, s.r.o. Při jednáních s uchazeči bude uplatněna podmínka respektovat oprávněné zájmy vlastníků všech sousedních nemovitostí.

Pozemky v Mošnově společnosti FREE ZONE
Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemků v „ Průmyslové zóně Letiště Mošnov“ o celkové výměře 3,2 ha za necelých 10 mil. Kč společnosti FREE ZONE, Ostrava.

Záměr města prodat pozemky v lokalitě ulice Polská
Zastupitelstvo města rozhodlo o záměru prodat pozemky na pomezí městských obvodů Svinov a Poruba v lokalitě ulice Polská. Zájemci mohou své nabídky ke koupi uvedené lokality předkládat do 31. 8. 2008. Pro tento záměr již zastupitelstvo stanovilo 26. 3. tohoto roku podmínky prodeje. Všechny informace k prodeji jsou dostupné na webových stránkách města.

Zastupitelé schválili celoplošnou deratizaci
Zastupitelé města Ostravy na svém zasedání schválili obecně závaznou vyhlášku o celoplošné deratizaci. Provedena bude na celém území města v termínu od 10. 9. 2008 do 10. 11. 2008. Jejím cílem je významně potlačit výskyt a rozmnožování potkana obecného především v blízkém okolí bytových domů a dalších volně přístupných veřejných prostranstvích.

Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO
Vloženo 2. 5. 2008
Ostrava bude kandidovat na Evropské hlavní město kultury

 

Stát by se jím mohla v roce 2015, který je vyhrazen pro Českou republiku a Belgii. O titul se města některých členských zemí Evropské unie ucházejí už od poloviny osmdesátých let (myšlenka se poprvé objevila v červnu 1985 na Radě ministrů z iniciativy tehdejší řecké ministryně kultury M. Mercouri) a Evropským hlavním městem kultury se vítěz stává na dobu jednoho roku. O přidělení titulu rozhoduje porota složená z nezávislých odborníků. Má 13 členů, z toho 7 navrhují orgány EU a 6 dotčený členský stát. O titul se mohou ucházet všechna města, která ještě titul nezískala (Praha se Evropským hlavním městem kultury stala v roce 2000).

Mezi přínosy zisku titulu určitě patří zviditelnění města v rámci republiky i v zahraničí, zvýšení atraktivity města pro jeho obyvatele i ostatní občany republiky, nárůst cestovního ruchu a zájmu návštěvníků o kulturní dění ve městě, podpora rekonstrukce historických a památkových objektů, finanční podpora z evropských fondů a příliv investorů. Nelze pominout zkvalitnění infrastruktury města, posílení dopravního spojení s regionem a snížení nezaměstnanosti. Dalším českým městem, které se chce o titul ucházet, je Plzeň. Hlavními městy kultury jsou letos Lucemburk a rumunské Sibiu.

(ko)

Vloženo 14. 1. 2008

 

 

 

12. zasedání zastupitelstva města Ostravy

(21. 11. 2007)

 

Zastupitelé schválili změnu statutu

Zastupitelstvo schválilo změnu statutu města. Důvodem byla provedená kontrola hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, na jejímž základě odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy v hospodaření tohoto obvodu zjistil závažné nedostatky. Po doporučení rady města, schválilo zastupitelstvo změnu statutu platnou od 8. prosince 2007.

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky bude po tomto datu významně omezen v nakládání s majetkem města.

 

Na náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích se bude stavět

Zastupitelé odsouhlasili záměr města prodat pozemek na náměstí Jiřího z Poděbrad v Ostravě-Vítkovicích. Část pozemku bude podle zpracované urbanistické studie využita pro bytovou zástavbu. O prodeji pozemku na náměstí, který bezprostředně přiléhá k ulici Erbenově, bude rozhodovat zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice.

 

Peníze pro Dětský domov do 3 let

Zastupitelé města schválili poskytnutí investiční dotace ve výši 1 342 335 Kč na nákup a montáž motorgenerátoru pro náhradní zásobování domova elektronickou energií. Jedná se o obnovu stávajícího už zastaralého dieselagregátu, který v letošním roce neprošel revizí.

Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO

Vloženo 21. 12. 2007

 

 

 

10. zasedání zastupitelstva města Ostravy

 (19. 9. 2007)

 

Záměry na prodeje nemovitostí prošly zastupitelstvem

Zastupitelé schválili záměry města prodat nemovitosti na náměstí Dr. Edvarda Beneše, nedostavěný skelet naproti Domu kultury města Ostravy i věžový dům na Ostrčilově ulici. „Další zajímavou lokalitou na území města jsou pozemky na Seidlerově nábřeží na slezskoostravském břehu řeky Ostravice, jejichž záměr prodeje schválilo dnešní zastupitelstvo,“ řekl náměstek primátora Lukáš Ženatý.

Prioritou města je prodej skeletu, který by mohl mít majitele už na začátku příštího roku. O nedostavěný skelet a okolní pozemky projevilo zájem 8 společností. Další se mohou ještě přihlásit,“ řekl primátor Petr Kajnar.

 

Další investor v průmyslové zóně Mošnov

Zastupitelstvo schválilo návrh dohody o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava a společností Daihan Bee Chemical Co, LTD. Nově vzniklá společnost DBC Coatings Czech s. r.o., zajišťuje v současné době nezbytné studie a povolení pro výstavbu výrobního závodu. V průmyslové zóně Ostrava-Mošnov začne stavět začátkem příštího roku.

 

Milion korun na výpočetní techniku

Zastupitelé rozhodli o uvolnění finančních prostředků na výpočetní techniku pro zavedení systému Evidence trestního řízení. Z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku bude čerpán 1 000 tis. Kč na zakoupení výpočetní techniky pro Městské ředitelství Policie České republiky v Ostravě.

 

    Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO

Vloženo 20. 9. 2007

 

 

 

Náměstek primátora Vojtěch Mynář pokřtí knihu čestného občana Ostravy Roberta Matuly

 

Radnice města Ostravy se připravuje na propojení s kanadským Chemainusem (leží na ostrově Victoria pod Vancouverem). Léta v blízkosti města žije čestný občan Ostravy Robert Matula, o kterém autoři Václav Kolesa, Jan Břečka a Jan Klinka napsali knihu Robert Matula – parašutista skupiny Wolfram.

Plukovník ve výslužbě, který je v užším výběru prezidenta ČR na udělení státního vyznamenání, všechny přítomné hosty pozdraví nejen prostřednictvím přímého telefonního vstupu, ale také osobní zdravicí, která byla natočena v Kanadě a pro tuto příležitost dorazí do Ostravy.

Slavnostní křest knihy Robert Matula – parašutista skupiny Wolfram se uskuteční v Radnici města Ostravy 22. 8. 2007 v 18 hodin. Akce se zúčastní autoři knihy Václav Kolesa a Jan Břečka, náměstek primátora Vojtěch Mynář, který je kmotrem knihy, rodina a přátelé Roberta Matuly, zástupci kanadského velvyslanectví a další pozvaní hosté na české straně. Ve stejnou dobu se bude kniha křtít také v Kanadě v domě Roberta Matuly za přítomnosti třetího autora knihy Jana Klinky a pozvaných hostů. Součástí ostravského křtu bude promítání medailonu, který o Robertu Matulovi natočil v Kanadě štáb České televize Ostrava. Účastníkům budou prezentovány fotografie, které tam byly při jejich návštěvě pořízeny. Chybět nebude ani autogramiáda autorů knihy.

Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO

 

Vloženo 16. 8. 2007

 

 

  

9. zasedání zastupitelstva města Ostravy

 

Prezident Václav Klaus na jednání zastupitelstva města

Prezident diskutoval se zastupiteli o dotacích z Evropské unie, o přerozdělování státních financí městům a obcím, o karikaturách v zahraničním tisku i o svých cestách. Ostravu označil za rychle se rozvíjející se město, které to má ve vývoji složitější než Praha nebo Brno. Na závěr setkání se zastupiteli předal prezidentovi Václavu Klausovi primátor Petr Kajnar dar - grafický list akademického malíře Eduarda Ovčáčka. (Další informace najdete v aktualitách na www.ostrava.cz).

 

Zastupitelstvo schválilo hospodaření města za rok 2006

Zastupitelé vzali na vědomí předloženou zprávu o výsledku hospodaření za rok 2006 – závěrečný účet. Schválili zprávu o výsledku hospodaření s výhradou, že městský obvod Mariánské Hory a Hulváky nepřijal usnesení, kterým by podle právních předpisů schválil bez výhrady nebo s výhradou závěrečný účet městského obvodu spolu se zprávou o výsledcích přezkoumávání hospodaření městského obvodu za rok 2006, a to před schvalováním závěrečného účtu statutárního města Ostrava.

Zastupitelé souhlasili s rozdělením volných zdrojů u základního běžného účtu v celkovém objemu 305 745 tisíc Kč. Národní divadlo Moravskoslezské obdrží více než 2 218 tis. Kč na pokrytí ztráty z minulých let (nezapříčiněných organizací). Investiční dotaci získá i Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, a to ve výši 10 000 tis. Kč. Dotaci ve výši 3 362 tisíc korun obdržel Dům kultury města Ostravy a zastupitelé dále odsouhlasili navýšení základního jmění společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o 30 000 tis. Kč.

                                    

Den NATO

Zastupitelstvo schválilo účelovou neinvestiční dotaci ve výši 600 000 Kč občanskému sdružení Jagello 2000 na zabezpečení akce Den NATO v Ostravě 2007.

Jedna z největších regionálních akcí, která se koná už od roku 2001, se uskuteční 15. 9. 2007 na Mezinárodním letišti Ostrava (Mošnov).

 

 Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO

Vloženo 28. 6. 2007