Božena Klímová                                                 

(Foltýnová)

básnířka, spisovatelka, publicistka

 

 

Narodila se na Opavsku (13. 12. 1948).  Pochází z rodiny, v níž se po generace objevují literáti, malíři, hudebníci, sochaři. Trvale žije v Ostravě. Osudově ji poznamenal v mnohém nevšední dlouhodobý vztah se slavným australským spisovatelem Alanem Marshallem. Ten se stal i kmotrem jejího jediného syna Lukáše (viz www.zar.cz ).

Od roku 1986 je Božena Klímová v plném invalidním důchodu. Do svého debutu v roce 1990 tiskla časopisecky a  spolupracovala hlavně s rozhlasem. Je autorkou 5 básnických sbírek, 5 próz, (z nichž ta nejrozsáhlejší vyšla elektronicky). Božena Klímová se také účastnila  fejetony, povídkami, básněmi, slovními hříčkami nejméně  17 sborníků (antologií), vydáno v Praze, Ostravě, Frýdku-Místku.  A mimo ČR - Polsko.  Má za sebou řadu rozhlasových pořadů, o její tvorbě informují i zahraniční literární časopisy. V posledních  10 letech se prezentuje na různých webových literárních stránkách (především pak na literárních stránkách Nakladatelství Žár Ostrava). Ráda propaguje tvorbu jiných osobností i nadějných začínajících autorů. Je lektorkou, recenzentkou, spolupracuje s médii a je členkou Obce spisovatelů Praha (Ostrava). Poznávacím znakem  textů  B. K. je dávka humoru, dokonce i v meditativní poezii, či povídkách s krimi-námětem.

 

B.K. se účastní  málo soutěží. Přesto  netradiční literatura faktu s názvem Alan Marshall a Já aneb Mé ňadro – Tvá dlaň  (vydáno elektronicky – www.zar.cz) byla navržena na Cenu E. E. Kische a  její medailóny z tzv. Literárního kapsáře, o jiných autorech,

pak na Cenu Inforum 2004. Graficky se na těchto projektech podílel Dušan Žárský. Rovněž krimi povídky Tajemství korpulentní dámy a Ta, se slamákem na hlavě byly  navrženy na Cenu Havrana.

 

Část  tvorby B. Klímové  (i výtvarné) je uložena v Národní knihovně Austrálie (Canberra). Rozvíjí se spolupráce s NK Anglie.  Některé její práce byly přeloženy do angličtiny, němčiny a polštiny. Mezi její příznivce patřila a patří řada významných osobností, nejen českých (příkladně rodina Masarykových, apod.). Jejími čtenáři jsou  z velké části mladí lidé.

 

Božena Klímová je spolupracovnicí a členkou redakční rady Nakl. Žár Ostrava. Autorka též trvale spolupracuje s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě, je členkou redakční rady knihovnického občasníku OKOO (www.okpb.cz/OKOO) – přebírá Národní knihovna Praha v rámci projektu WEBARCHIV, stejně jako medailony: Alan Marsahll (česko-anglická verze, převzalo  i zahraničí), Bohumil Pavlok, Jaromír Šavrda, Otakar Matušek (+ Marie Koplová), Richard Sobotka (viz výše zmínka o Literárním kapsáři).

 

 

Poezie

Diagnóza život, Profil  Ostrava, 1990, ilustrace  grafik Zbyněk Janáček (Doc.PhDr.)

Jabloňová panna, VMCG Ostrava, ve spolupráci s nakl. Aleš – Ostrava, 1991, (vlastní ilustrace)

Příběhy pro optimisty, VMCG  Ostrava, 1993, ilustrace akad.malíř Martin Pawera

Rozhovor s Bohem, VMCG Ostrava,  1995, ilustrace: sochař-výtvarník Jeroným Foltýn

Rozhovor s Bohem,  vydání v polštině,  Nakl. Žár Ostrava, 1997, ilustrace dtto

Rozhovor s Bohem,  česko-polské vydáníNakl. Žár Ostrava, 1998, ilustrace dtto

Tykání s Nebesy, Nakl. Žár Ostrava, 2002,  (vlastní ilustrace)

 

 

 

Próza

Všichni krásní blázní, VMCG Ostrava, 1991, ilustrace ak. mal. Martin Pawera

Můj profesor se toulá, soukromé vydání se sponzor. účastí – s podílem D. Žárského, Ostrava,  1996 – ilustrace: převod kreseb B.K.

To je „má” Anglie, Vaše Veličenstvo… (česko-anglické prestižní vydání, určeno především pro zahraničí, překlad do angličtiny – Karolina Slamová), Nakl. Žár Ostrava, 1997

Baví mne svět, Nakl. Žár Ostrava,  2001, ilustrace: grafické foto-montáže D. Žárského na návrh B.K. a převod kreseb B.K.

Miláčkové, Nakladatelství Žár Ostrava, 2002 (dvě povídky, spoluautor Ladislav Muška, drobnotiskové PF)

Baví mne svět, KTN Praha, tištěno  Braillovým písmem, Praha 2002

Alan Marshall a Já aneb Mé ňadro – Tvá dlaň, elektronické vydání,  Nakl. Žár Ostrava, 2002  (navrženo na Cenu E. E. Kische, netradiční literatura faktu)

To je „má” Anglie, Vaše Veličenstvo – elektronický projekt, grafika Dušan Žárský – 2004: www.okpb.cz/medailony, pod odkazem Božena Klímová.

Nejsou uvedena všechna  elektronická vydání tvorby Boženy Klímové  (viz www.zar.cz).

Autorka neeviduje počet napsaných recenzí a  článků.

 

 

Doslovy ke knihám 

Richard Sobotka: Epizoda ze života  (o Charlottě G. Masarykové) – vydáno v roce 1999 

Richard Sobotka:  Život na oblaku  (připravuje se k vydání) - 2007

 

 

Volná vydání (až do 1000 kusů)

povídky, básně (př. Příběh o králi a věcech všedních, vydalo NNN Praha, Příběh pro pana Hrabala, taktéž NNN Praha, atd.), sentence

 

 

Rukopisy

Básnická sbírka: Procházka s Kristem  (meditativní poezie) – připravuje se k vydání, ilustrace: malířka, výtvarnice, šperkařka Marie Koplová

Próza: Tajemství buclatého anděla (soubor povídek různého žánru)

Medailon o spisovateli, nakladateli a výtvarníkovi Vladimíru Sainerovi (Praha) – připravuje se k internetové prezentaci

 

 

 

Vloženo 27. 3. 2007